Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Поиск по автору запроса

Выберите автора запроса из выпадающего меню и нажмите на кнопку "Поиск ".

Поиск по автору запроса

Запросы: Кристен Михал

Номер Число Адресат Sorteerti Ходатайствующие Содержание Sorteerti Срок ответа Sorteerti Дата ответа Sorteerti
27 17.02.2020 Siseminister Mart Helme Аннели Аккерманн, Кристен Михал, Эркки Келдо, Сигне Рийсало, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Юрген Лиги, Кая Каллас, Март Вырклаэв, Сийм Каллас, Сигне Киви, Айвар Сыэрд, Андрес Сутт, Кристина Шмигун-Вяхи, Марко Михкельсон, Андрус Сеэме, Хейки Краних, Вилья Тоомаст, Тоомас Кивимяги, Урмас Круузе, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Урве Тийдус, Марис Лаури, Хейди Пурга, Йоко Алендер Venemaa mõjutustegevuse kohta (tagastatud esitajatele)
26 12.02.2020 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps Аннели Аккерманн, Кристен Михал, Эркки Келдо, Сигне Рийсало, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Юрген Лиги, Кая Каллас, Валдо Рандпере, Сигне Киви, Андрес Сутт, Марко Михкельсон, Андрус Сеэме, Хейки Краних, Йоханнес Керт, Урмас Круузе, Мадис Миллинг, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Урве Тийдус, Хеле Эвераус, Марис Лаури, Хейди Пурга, Йоко Алендер Vene Föderatsiooni ideoloogia impordi ehk mõjutustegevuse takistamise kohta Eestis 26.03.2020 09.03.2020
24 10.02.2020 Siseminister Mart Helme Аннели Аккерманн, Кристен Михал, Эркки Келдо, Сигне Рийсало, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Таави Рыйвас, Юрген Лиги, Кая Каллас, Валдо Рандпере, Март Вырклаэв, Сийм Каллас, Сигне Киви, Айвар Сыэрд, Андрес Сутт, Кристина Шмигун-Вяхи, Марко Михкельсон, Андрус Сеэме, Йоханнес Керт, Урмас Круузе, Мадис Миллинг, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Урве Тийдус, Хеле Эвераус, Хейди Пурга, Йоко Алендер Venemaa mõjutustegevuse kohta (tagastatud esitajatele)
457 13.11.2018 Лаури Луйк, Урмас Круузе, Кристен Михал, Арто Аас, Мадис Миллинг, Лийна Керсна, Юри Яансон, Пеэп Ару, Мати Райдма, Таави Рыйвас, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Айвар Сурва, Меэлис Мялберг, Калле Лаанет, Валдо Рандпере, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Марис Лаури, Хейди Пурга, Йоко Алендер Kultuuriministri vastutuse kohta kultuuriasutuste eelarvedistsipliini järgimisel 16.01.2019 10.12.2018
452 16.10.2018 Вилья Тоомаст, Йоханнес Керт, Урмас Круузе, Кристен Михал, Кейт Пентус-Розиманнус, Пеэп Ару, Мати Райдма, Антс Лаанеотс, Меэлис Мялберг, Валдо Рандпере, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Хейди Пурга, Йоко Алендер Haigekassa tekitatud kriisi kohta eriarstiabi korralduses 04.12.2018 19.11.2018
428 21.03.2018 Йоханнес Керт, Лаури Луйк, Кристен Михал, Урмас Круузе, Арто Аас, Терье Трей, Калле Паллинг, Мадис Миллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Таави Рыйвас, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Калле Лаанет, Валдо Рандпере, Денис Бородич, Урве Тийдус, Ремо Холсмер Narkopoliitika olukorra kohta 14.05.2018 16.04.2018
423 08.03.2018 Peaminister Jüri Ratas Урмас Круузе, Кристен Михал, Терье Трей, Лийна Керсна, Кейт Пентус-Розиманнус, Ээрик-Нийлес Кросс, Юри Яансон, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Калле Лаанет, Валдо Рандпере, Марис Лаури, Анне Суллинг, Йоко Алендер Õigusliku järjepidevuse kahtluse alla seadmise ja venetumise kohta 19.04.2018 09.04.2018
421 05.03.2018 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps Тоомас Кивимяги, Йоханнес Керт, Лаури Луйк, Урмас Круузе, Кристен Михал, Арто Аас, Мадис Миллинг, Лийна Керсна, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Марис Лаури, Ремо Холсмер, Хейди Пурга, Анне Суллинг, Йоко Алендер Narva linna riigigümnaasiumi rajamise ja eksperimentide kohta vene emakeelega laste hariduskorralduses 18.04.2018 16.04.2018
409 21.12.2017 Peaminister Jüri Ratas Тоомас Кивимяги, Лаури Луйк, Урмас Круузе, Кристен Михал, Арто Аас, Терье Трей, Калле Паллинг, Мадис Миллинг, Лийна Керсна, Ээрик-Нийлес Кросс, Юри Яансон, Таави Рыйвас, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Калле Лаанет, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Ремо Холсмер, Марис Лаури, Анне Суллинг, Йоко Алендер Maksumaksja raha eest saateaja tellimise kohta Pervõi Pribaltiiski Kanalist 15.02.2018 05.02.2018
396 14.11.2017 Peaminister Jüri Ratas Йоханнес Керт, Лаури Луйк, Урмас Круузе, Кристен Михал, Арто Аас, Калле Паллинг, Мадис Миллинг, Юри Яансон, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Меэлис Мялберг, Арно Сильд, Калле Лаанет, Яак Мадисон, Валдо Рандпере, Айвар Сыэрд, Денис Бородич, Урве Тийдус, Ремо Холсмер, Игорь Грязин, Райво Пылдару, Хенн Пыллуаас, Уно Каскпейт Kaitseinvesteeringute kohta 09.01.2018 08.01.2018
390 07.11.2017 Меэлис Мялберг, Валдо Рандпере, Урмас Круузе, Кристен Михал, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Лийна Керсна, Юри Яансон, Игорь Грязин, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Йоко Алендер Hambaraviteenuse kohta 20.12.2017 18.12.2017
385 18.10.2017 Peaminister Jüri Ratas Кристен Михал, Терье Трей, Кейт Пентус-Розиманнус, Ээрик-Нийлес Кросс, Лайне Рандъярв, Ханно Певкур, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Ремо Холсмер, Марис Лаури, Хейди Пурга, Игорь Грязин, Анне Суллинг Teadus- ja arendustegevuse kulutuste kohta 07.12.2017 20.11.2017
381 12.10.2017 Peaminister Jüri Ratas Йоханнес Керт, Лаури Луйк, Урмас Круузе, Кристен Михал, Арто Аас, Мадис Миллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Ханно Певкур, Айвар Сыэрд, Марис Лаури, Ремо Холсмер, Анне Суллинг Krimmi referendumi kohta (tagastatud esitajatele)
374 26.09.2017 Кристен Михал, Айвар Сыэрд, Арто Аас, Ээрик-Нийлес Кросс, Юри Яансон EVR Cargo tehingute kohta (tagastatud esitajatele)
372 21.09.2017 Peaminister Jüri Ratas Кристен Михал, Урмас Круузе, Арто Аас, Ээрик-Нийлес Кросс, Юрген Лиги Julgeolekupoliitika vastavuse kohta "Eesti julgeolekupoliitika alustele" (tagastatud esitajatele)
368 15.06.2017 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps Тоомас Кивимяги, Лаури Луйк, Кристен Михал, Айвар Сыэрд, Терье Трей, Лийна Керсна, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Ремо Холсмер, Юрген Лиги, Лайне Рандъярв Paide riigigümnaasiumi kohta 19.10.2017 16.10.2017
359 04.05.2017 Тоомас Кивимяги, Лаури Луйк, Кристен Михал, Урмас Круузе, Арто Аас, Терье Трей, Лийна Керсна, Юри Яансон, Таави Рыйвас, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Калле Лаанет, Айвар Сыэрд, Урве Тийдус, Марис Лаури, Анне Суллинг, Игорь Грязин, Йоко Алендер Innovatsiooni edendamise kohta Eesti majanduses 15.06.2017 12.06.2017
349 12.04.2017 Калле Лаанет, Лаури Луйк, Кристен Михал, Арто Аас, Терье Трей, Калле Паллинг, Лийна Керсна, Юри Яансон, Марис Лаури, Ремо Холсмер, Хейди Пурга, Лайне Рандъярв Sotsiaalkindlustuse kriisi kohta 05.06.2017 29.05.2017
350 12.04.2017 Кристен Михал, Терье Трей, Ээрик-Нийлес Кросс, Марис Лаури, Ремо Холсмер, Таави Рыйвас, Ханно Певкур Eesti huvipuuduse kohta Euroopa hübriidohtude kompetentsikeskuse loomisel (tagastatud esitajatele)
323 22.02.2017 Peaminister Jüri Ratas Меэлис Мялберг, Лаури Луйк, Калле Лаанет, Кристен Михал, Терье Трей, Калле Паллинг, Урве Тийдус, Марис Лаури, Хейди Пурга, Лайне Рандъярв, Йоко Алендер, Ханно Певкур Maavalitsuste hariduskorralduslike ülesannete võimaliku üleandmise kohta 13.04.2017 03.04.2017
289 09.01.2017 Тоомас Кивимяги, Йоханнес Керт, Лаури Луйк, Кристен Михал, Арто Аас, Калле Паллинг, Мадис Миллинг, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Таави Рыйвас, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Лайне Рандъярв, Ханно Певкур, Меэлис Мялберг, Айвар Сыэрд, Денис Бородич, Урве Тийдус, Ремо Холсмер, Марис Лаури, Анне Суллинг, Игорь Грязин, Йоко Алендер Maksukoormuse tõusu kohta 20.02.2017 13.02.2017
285 12.12.2016 Кристен Михал, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Юрген Лиги, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Валдо Рандпере, Денис Бородич, Ремо Холсмер, Анне Суллинг, Игорь Грязин Hea õigusloome kohta (tagastatud esitajatele)
286 12.12.2016 Haridus- ja teadusminister Mailis Reps Кристен Михал, Арто Аас, Кейт Пентус-Розиманнус, Юри Яансон, Ээрик-Нийлес Кросс, Таави Рыйвас, Юрген Лиги, Лайне Рандъярв, Меэлис Мялберг, Валдо Рандпере, Айвар Сыэрд, Ремо Холсмер, Йоханнес Керт, Урмас Круузе, Терье Трей, Мадис Миллинг, Лийна Керсна, Антс Лаанеотс, Ханно Певкур, Калле Лаанет, Урве Тийдус, Марис Лаури, Хейди Пурга, Анне Суллинг, Игорь Грязин, Йоко Алендер Eestikeelse hariduse kohta vene õppekeelega koolides 15.02.2017 13.02.2017
Обратная связь