Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

У Рийгикогу есть дополнительные формы контроля. Должностные лица делают доклады и представляют обзоры пленарному заседанию, Рийгикогу может постановлением внести правительству предложение, а также провести обсуждение правительственных программ деятельности. Эти вопросы обсуждаются на пленарных заседаниях и с их помощью Рийгикогу может получить информацию о деятельности правительства и принять участие в формировании политики.

Ссылка на регистрацию Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Дата пленарного заседания Sorteeriti
2-6/15-3 Välisministri poliitiline avaldus seoses välispoliitilise olukorraga 14.09.2023
2-9/15-4 Õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 19.09.2023
1-4/15-7 Ettekanne saadikupuutumatuse äravõtmisest 18.09.2023
2-6/15-2 Umbusaldusavaldus peaminister Kaja Kallasele 20.06.2023
2-5/15-1 OTRK: „Riigi rahanduse seis“ 06.06.2023
1-4/15-6 Õiguskantsleri ettepanek viia põhiseadusega kooskõlla sotsiaalmaksuseadus, töötervishoiu ja tööohutuse seadus ning ravikindlustuse seadus osas, mis ei võimalda tööandjal maksta vabatahtlikku haigushüvitist rasedale töötajale 05.06.2023
1-4/15-5 Ettekanne korruptsioonivastase seaduse ja vangistusseaduse kohta
1-4/15-4 Ettekanne KOKS-i, linna- ja vallavolikogu liikmete seaduslike õiguste kaitse korralduse, VMS-i ja valimiste kohta
1-4/15-3 Ettekanne õiguskorra probleemidest sotsiaalsete õiguste valdkonnas
1-4/15-2 Ettekanne ranna ja kalda ehituskeeluvööndi vähendamisest ning metsaseaduse § 23(1) piirangutest
1-4/15-1 Ettekanne riigieelarve läbipaistvusest ja ligipääsust põhimakseteenustele
2-9/15-3 Eesti Panga 2022. a aruanne 18.05.2023
2-9/15-2 Finantsinspektsiooni 2022. a aruande esitamine 08.06.2023
2-9/15-1 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 14.06.2023
2-6/15-1 Peaministrikandidaat Kaja Kallasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 11.04.2023
2-9/14-77 Vabariigi Valitsuse ettekanne riigi välispoliitikast
2-5/14-53 OTRK: „Mida on vaja muuta Eesti maksusüsteemis’’ 16.02.2023
2-5/14-52 OTRK: „Eesti inimarengu aruanne 2023“ 21.02.2023
2-9/14-76 Kultuuriministri ettekanne „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“ elluviimise ülevaate esitamine
2-9/14-75 "Heaolu arengukava 2023-2030" eelnõu Riigikogule arutamiseks esitamine 20.02.2023
2-5/14-51 OTRK: „Rohepööre või rohepöörasus?“ 09.02.2023
2-9/14-74 Ettekanne „Kriminaalpoliitika põhialused aastani 2030“ 13.02.2023
2-5/14-50 OTRK: „Inimeste ja Eesti ettevõtete toimetulekust tänastes kriisides“ 26.01.2023
1-4/14-9 Kliima kaitse ja põhiõiguste piirangud 19.04.2023
Обратная связь