Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

У Рийгикогу есть дополнительные формы контроля. Должностные лица делают доклады и представляют обзоры пленарному заседанию, Рийгикогу может постановлением внести правительству предложение, а также провести обсуждение правительственных программ деятельности. Эти вопросы обсуждаются на пленарных заседаниях и с их помощью Рийгикогу может получить информацию о деятельности правительства и принять участие в формировании политики.

Ссылка на регистрацию Sorteerti Peakiri Sorteerti Дата пленарного заседания Sorteerti
2-5/23 OTRK: Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni rakendamine 28.09.2017
2-5/22 OTRK: Eesti demokraatia ohud ja väljakutsed 21.09.2017
2-9/36 Õiguskantsleri aastaülevaade seadusega pandud ülesannete täitmise kohta 19.09.2017
2-6/11 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks rahandusminister Sven Sesterile 01.06.2017
2-9/35 Kultuuriministri ettekanne Spordipoliitika põhialused aastani 2030 täitmise kohta 27.09.2017
2-5/21 OTRK: Eesti Inimarengu Aruanne 2016/2017 01.06.2017
2-5/20 OTRK: Kutsehariduse hetkeolukord ja arengusuunad 18.05.2017
2-5/19 OTRK: "Eesti majanduspoliitilised valikud - ohud ja võimalused ettevõtlusele" 09.05.2017
2-9/34 Finantsinspektsiooni 2016. aasta aastaaruanne 03.05.2017
2-9/33 Eesti Panga 2016. a aastaaruanne 03.05.2017
2-5/18 OTRK: „Kus on metsas tasakaal?“ 13.04.2017
2-5/17 OTRK: „Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise prioriteedidˮ 16.05.2017
1-4/11 Õiguskantsleri ettepanek tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 16.03.2017
2-9/32 Kriminaalpoliitika arengusuundade 2016.a täitmise aruande esitamine 08.03.2017
2-9/31 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 08.06.2017
2-5/16 OTRK: Välispoliitika arutelu 09.02.2017
2-9/30 Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030 08.02.2017
2-9/29 Ülevaade teadus- ja arendustegevuse olukorrast ja valitsuse poliitikast 17.01.2017
2-9/28 Kultuuriministri ettekanne Riigikogus "Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020" täitmise kohta 22.02.2017
2-6/10 Rahandusministri poliitiline avaldus
2-9/27 Vabariigi Valitsuse aruanne Riigikogule Eesti osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis 14.12.2016
2-6/9 Peaministrikandidaat Jüri Ratasele volituste andmine valitsuse moodustamiseks 21.11.2016
2-5/15 OTRK: Mida teha Rail Balticuga 13.12.2016
2-9/25 Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal 15.11.2016
2-6/8 Kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks peaminister Taavi Rõivasele 09.11.2016
Обратная связь