Riigikogu
Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

У Рийгикогу есть дополнительные формы контроля. Должностные лица делают доклады и представляют обзоры пленарному заседанию, Рийгикогу может постановлением внести правительству предложение, а также провести обсуждение правительственных программ деятельности. Эти вопросы обсуждаются на пленарных заседаниях и с их помощью Рийгикогу может получить информацию о деятельности правительства и принять участие в формировании политики.

Ссылка на регистрацию Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Дата пленарного заседания Sorteeriti
2-6/15-8 K. Michali määramine peaministrikandidaadiks 22.07.2024
2-6/15-7 Peaministri avaldus seoses Vabariigi Valitsuse tagasiastumisega
2-5/15-16 MAJK raport "Eesti majanduse olukord ja väljavaated. Konkurentsivõime eksperdikogu raport Riigikogule"
2-9/15-21 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 12.06.2024
2-5/15-15 OTRK: „Kuidas riigina mitte elada võlgu?“ 30.05.2024
2-6/15-6 Umbusaldusavaldus majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalole 03.06.2024
2-9/15-20 Eesti Panga 2023. a aastaaruande esitamine Riigikogule 13.06.2024
1-4/15-11 Ettepanek viia töövõimetoetuse seadus põhiseadusega kooskõlla 06.06.2024
2-5/15-14 OTRK: „Kuidas tõsta tootlikkust Eesti majanduses?“ 16.05.2024
1-4/15-10 Ettepanek viia looduskaitseseaduse ehituskeeluvööndi regulatsioon kooskõlla põhiseadusega 06.06.2024
2-9/15-19 Finantsinspektsiooni 2023. a aruande esitamine 13.06.2024
1-4/15-9 Ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks – hagita menetluses menetlusabi andmisel toidu-, ravimi-, side- ja hügieenitarvete kulude arvestamine 06.06.2024
2-9/15-18 Kliimaministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest 15.05.2024
2-5/15-13 OTRK: "E-valimised – oht demokraatiale" 09.05.2024
2-6/15-5 Umbusaldusavaldus haridus- ja teadusminister Kristina Kallasele 06.05.2024
1-4/15-8 Ettepanek rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, krediidiasutuste seaduse, võlaõigusseaduse ja riigilõivuseaduse põhiseadusega kooskõlla viimiseks 13.05.2024
2-9/15-17 Regionaalministri ettekanne riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest
2-5/15-12 OTRK: „Tuumaenergia kasutuselevõtmise vajadus ja võimalused Eestis“ 18.04.2024
2-5/15-11 OTRK: „Kuidas tagada veterinaaria tulevik“ 11.04.2024
2-9/15-16 Majandus- ja infotehnoloogiaministri ettekanne „Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest“ 09.04.2024
2-9/15-15 Kultuuriministri ettekanne „Riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ elluviimisest“ 16.04.2024
2-9/15-14 Sotsiaalkaitseministri ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest 27.05.2024
2-9/15-13 Terviseministri ülevaade valdkonna strateegilistest arengutest 19.03.2024
2-5/15-10 OTRK: „Eesti energeetika tulevik 2035.“ 07.03.2024
2-9/15-12 Ülevaade Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusvaldkonna tegevustest 05.03.2024
Обратная связь