Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

У Рийгикогу есть дополнительные формы контроля. Должностные лица делают доклады и представляют обзоры пленарному заседанию, Рийгикогу может постановлением внести правительству предложение, а также провести обсуждение правительственных программ деятельности. Эти вопросы обсуждаются на пленарных заседаниях и с их помощью Рийгикогу может получить информацию о деятельности правительства и принять участие в формировании политики.

Ссылка на регистрацию Sorteeriti Peakiri Sorteeriti Дата пленарного заседания Sorteeriti
2-6/15 Peaministri poliitiline avaldus - Eesti pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ 12.10.2020
2-6/14 Peaministri poliitiline avaldus - 2021. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 30.09.2020
2-6/13 Umbusalduse avaldamine rahandusminister Martin Helmele 23.09.2020
2-9/14-21 Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande ülevaade 21.09.2020
2-9/14-20 Ülevaade õigustloovate aktide kooskõlast Põhiseadusega ja muude õiguskantslerile seadusega pandud ülesannete täitmisest 22.09.2020
2-6/12 Välisministri poliitiline avaldus seoses olukorraga Valgevenes
2-6/11 Peaministri poliitiline avaldus Euroopa Liidu majanduse taaskäivitamise kavast 15.06.2020
1-4/14-5 Õigusriik eriolukorras 17.06.2020
2-5/10 OTRK: Eesti inimarengu aruanne 2019/2020 „Linnastunud ühiskonna ruumilised arengud“ 11.06.2020
2-5/9 OTRK: Eesti eelarvepoliitika arutelu 09.06.2020
2-6/10 Peaministri poliitiline avaldus eriolukorrast 18.05.2020
2-9/14-19 Ülevaade Eesti julgeolekupoliitika eesmärkide saavutamisest 20.05.2020
2-9/14-18 Riigikohtu esimehe ülevaade kohtukorraldusest 03.06.2020
2-9/14-17 Finantsinspektsiooni 2019. a aruande esitamine Riigikogule 04.06.2020
2-9/14-16 Eesti Panga 2019 aastaaruanne 02.06.2020
2-5/8 OTRK: Elu pärast kriisi – terve ühiskonnana edasi 07.05.2020
2-6/9 Peaministri poliitiline avaldus 2020. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu üleandmine Riigikogule 02.04.2020
2-6/8 Peaministri poliitiline avaldus kujunenud olukorrast Eestis 12.03.2020
2-5/7 OTRK: kliimaneutraalne Eesti aastaks 2035?
2-9/14-15 Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
2-9/14-14 Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 24.11.2020
2-5/6 OTRK: mets muutuva kliima tingimustes 20.02.2020
2-5/5 OTRK: välispoliitika arutelu 11.02.2020
2-6/7 Umbusalduse avaldamine siseminister Mart Helmele 17.12.2019
2-9/14-13 Ülevaade teadus- ja arendustegevusest 15.01.2020
Обратная связь