Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
04.10.2018 Eesti seisukohad nõukogu otsuse, mis käsitleb ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimist, sh ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelisi suhteid, eelnõu kohta COM(2018) 461
04.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse InvestEU programm, eelnõu kohta COM(2018) 439
04.10.2018 Eesti seisukohad teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Euroopa horisont“ perioodi 2021-2027 eelnõude kohta COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437
04.10.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse ajavahemikuks 2021–2027 digitaalse Euroopa programm, eelnõu kohta - COM(2018) 434
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338
04.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 978/2012 (üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ja nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta) kohaldamise kohta SWD(2018) 430; COM(2018) 665
04.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2018. aasta osamaksu kolmandat osa COM(2018) 669
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476
04.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435 final] Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on establishing the specific programme implementing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation [9870/18 + ADD 1 - COM(2018) 436 final] Proposal for a Council Regulation establishing the Research and Training Programme of the European Atomic Energy Community for the period 2021-2025 complementing Horizon Europe - the framework Programme for Research and Innovation [9871/18 + ADD 1 - COM(2018) 435, COM(2018) 436, COM(2018) 437
03.10.2018 KOMISJONI ARUANNE määruse (EÜ) nr 1049/2001 (üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele) kohaldamise kohta 2017. aastal COM(2018) 663
02.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna töö alase Euroopa kokkuleppe eksperdirühmas- COM(2018) 664
02.10.2018 Letter/COM(2018) 646
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 16. oktoober 2018, 3644, 3645
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of the Czech Republic Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 469/2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products [doc. 9485/18 - COM(2018) 317
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (välisasjad) 15. oktoober 2018
01.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 15. oktoober 2018
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of the Reform Support Programme [doc. 9606/18 - COM(2018) 391
01.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Production and Preservation Orders for electronic evidence in criminal matters [8110/18 - COM(2018) 225
28.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Assembleia da República No. Cion doc.: COM(2018) 366 final / COM(2018) 367 Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) and repealing Regulation (EU) No 1295/2013 COM (2018) 366 - Council ST 9170/18 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 COM (2018) 367 - Council ST 9574/18 - opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 366, COM(2018) 367
28.09.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Council Regulation amending Council Regulation (EU) 2015/1588 of 12 July 2015 on the application of Articles 107 and 108 of the Treatry of the Functioning of the European Union to certain categories of horizontal State aid. [10050/18 - COM(2018)398 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018)398
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse Euroopa Kaitsefond, eelnõu kohta COM(2018) 476
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse programm „Loov Euroopa“ (2021-2027), eelnõu kohta  COM(2018) 366
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni algatatud eelnõude kohta, mis käsitlevad keskkonna jätkusuutlikkust toetavat rahastamist ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate kasvuturgu - COM (2018) 331, COM (2018) 355, COM (2018) 354, COM (2018) 353
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi, eelnõu kohta COM(2018) 390
27.09.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega luuakse keskkonna- ja kliimameetmete programm (LIFE), eelnõu kohta - COM(2018) 385 
Обратная связь