Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
07.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse 2019. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ning liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu - COM(2018) 732
07.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Maritime and Fisheries Fund and repealing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council [doc. 9627/18 - COM(2018) 390] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 390
06.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2009/1008/EL, millega lubatakse Läti Vabariigil pikendada meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2018) 725
06.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres [12104/18 - COM(2018) 630
06.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres [12104/18 - COM(2018) 630
06.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Horvaatiale luba võtta erimeede, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168 COM(2018) 726
05.11.2018 NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 13415/18
05.11.2018 NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - 13417/18
05.11.2018 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 13410/18
05.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud kaubandus- ja arengukomitees seoses vahekohtunike nimekirja vastuvõtmisega COM(2018) 730
05.11.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Parliament Chamber of Deputies Subject: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part. [10711/18 - COM(2018) 495 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 495
05.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust 2010/99/EL, millega lubatakse Leedu Vabariigil pikendada selle meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 COM(2018) 727
05.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud ühisnõukogus seoses ühisnõukogu töökorra ning kaubandus- ja arengukomitee töökorra vastuvõtmisega - COM(2018) 724
05.11.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt SADC majanduspartnerluslepingu riikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel loodud ühisnõukogus seoses vaidluste lahendamise ja vältimise puhul järgitava töökorra ning vahekohtunike ja vahendajate tegevusjuhendi vastuvõtmisega - COM(2018) 729
05.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega lõpetatakse aastaaegadega seotud kellakeeramine, eelnõu kohta - COM(2018) 639
02.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, mis käsitleb aastaaegadega seotud kellakeeramist, eelnõu kohta COM(2018) 639
01.11.2018 Eesti seisukohad eurorühma 5. novembri 2018. a kohtumisel ning Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 6. novembri 2018. a istungil 
01.11.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu kaubandusministrite 9. novembri 2018. a kohtumisel 
01.11.2018 KOOSOLEKUKUTSE JA ESIALGNE PROGRAMM EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (välisasjad) 19. ja 20. november 2018
01.11.2018 ESIALGNE PÄEVAKORD EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (majandus- ja rahandusküsimused) 6. november 2018
31.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalastus) 19. november 2018
31.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE vabakaubanduslepingute kohaldamise kohta 1. jaanuar 2017 - 31. detsember 2017 - SWD(2018) 454, COM(2018) 728
31.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 721
31.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 731
30.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel Aafrika ja Euraasia rändveelindude kaitse kokkuleppe osaliste seitsmendal kohtumisel seoses kokkuleppe lisa 3 teatavate muudatustega - COM(2018) 717
Обратная связь