Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
25.06.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta edasijõudnud riigi staatusest tuleneva ELi-Maroko tegevuskava (2013–2017) pikendamist käsitleva soovituse vastuvõtmise kohta assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa - Vahemere piirkonna lepinguga ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko Kuningriigi vahel - JOIN(2018) 19 Euroopa Liidu algatus
01.11.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse seisukohta ühise ministrite komitee kodukorra ning ühise koostöökomitee pädevustingimuste ja ühise koostöökomitee loodud allkomiteede pädevustingimuste kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühises ministrite komitees ja ühises koostöökomitees, mis loodi ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepinguga JOIN(2017) 40 Euroopa Liidu algatus
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel võetavat seisukohta ühiskomitees, mis on asutatud ühelt poolt Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Jordani läänekalda ja Gaza sektori Palestiina omavalitsuse nimel toimiva Palestiina Vabastusorganisatsiooni (PVO) vahelise kaubandust ja koostööd käsitleva Euroopa – Vahemere piirkonna ajutise assotsiatsioonilepinguga, seoses ELi – Palestiina omavalitsuse tegevuskava pikendamisega JOIN(2018) 26 Euroopa Liidu algatus
13.11.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu nimel seoses ELi-Iisraeli tegevuskava pikendamisega võetavat seisukohta assotsiatsiooninõukogus, mis on asutatud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel JOIN(2018) 27 Euroopa Liidu algatus
13.11.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kuuba Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepinguga moodustatud ühisnõukogus seoses ühisnõukogu ja ühiskomitee kodukorda käsitlevate otsuste vastuvõtmisega - JOIN(2017) 43 Euroopa Liidu algatus
23.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta- JOIN(2016) 56 Euroopa Liidu algatus
29.11.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu sõlmimise kohta JOIN(2016) 54 Euroopa Liidu algatus
14.04.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2016)6 Euroopa Liidu algatus
03.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Malaisia valitsuse vahelise partnerluse ja koostöö raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta - JOIN(2018)20 Euroopa Liidu algatus
07.06.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise kohta JOIN(2016)26 Euroopa Liidu algatus
13.04.2015 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kanada vahelisele strateegilise partnerluse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2015)10 Euroopa Liidu algatus
27.04.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelisele strateegilise partnerluse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja lepingu ajutise kohaldamise kohta JOIN(2018) 10 Euroopa Liidu algatus
27.04.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2018) 11 Euroopa Liidu algatus
14.04.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2016)8 Euroopa Liidu algatus
25.09.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelisele ulatuslikule ja laiendatud partnerluslepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise ja selle ajutise kohaldamise kohta JOIN(2017) 36 Euroopa Liidu algatus
25.09.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta JOIN(2017) 37 Euroopa Liidu algatus
07.08.2015 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühe lepinguosalisena tegutsevate Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Gruusia, Jaapani, Norra Kuningriigi, Kirgiisi Vabariigi, Armeenia Vabariigi, Kasahstani Vabariigi, Korea Vabariigi, Tadžikistani Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingule allakirjutamise kohta JOIN(2015)29 Euroopa Liidu algatus
26.04.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühe lepinguosalisena tegutsevate Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning Gruusia, Jaapani, Norra Kuningriigi, Kirgiisi Vabariigi, Armeenia Vabariigi, Kasahstani Vabariigi, Korea Vabariigi, Tadžikistani Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahelise rahvusvahelise teadus- ja tehnoloogiakeskuse tegevuse jätkamise lepingu sõlmimise kohta JOIN(2016)19 Euroopa Liidu algatus
03.02.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS sõlmida poliitilise dialoogi ja koostöö leping ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Andide Ühenduse ja selle liikmesriikide (Boliivia, Colombia, Ecuador, Peruu ja Venezuela) vahel JOIN(2016)4 Euroopa Liidu algatus
24.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Aserbaidžaani Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepinguga moodustatud koostöönõukogus ELi-Aserbaidžaani partnerluse prioriteetide vastuvõtmise küsimuses JOIN(2018) 24 Euroopa Liidu algatus
13.07.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vietnami Sotsialistliku Vabariigi vahelise laiahaardelise partnerluse ja koostöö raamlepinguga loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra vastuvõtmise, allkomiteede ja spetsialiseerunud töörühmade moodustamise ja nende pädevustingimuste vastuvõtmisega- JOIN(2018) 21 Euroopa Liidu algatus
06.12.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Uus-Meremaa vahelise suhteid ja koostööd käsitleva partnerluslepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate otsuste vastuvõtmisega- JOIN(2017) 44 Euroopa Liidu algatus
13.08.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Austraalia vahelise raamlepingu alusel loodud ühiskomitees seoses ühiskomitee töökorda ning allkomiteede ja töörühmade pädevustingimusi käsitlevate ühiskomitee otsuste vastuvõtmisega JOIN(2018) 25 Euroopa Liidu algatus
03.02.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Kasahstani Vabariigi vahelise laiendatud partnerlus- ja koostöölepingu alusel asutatud koostöönõukogus seoses koostöönõukogu, koostöökomitee, eriotstarbeliste allkomiteede ja muude organite töökorraldusega JOIN(2017) 5 Euroopa Liidu algatus
21.04.2017 Ühisettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mille liit võtab seoses ELi ja Egiptuse partnerluse prioriteetide soovituse vastuvõtmise küsimusega assotsiatsiooninõukogus, mis on loodud Euroopa – Vahemere piirkonna lepinguga assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel JOIN(2017) 14 Euroopa Liidu algatus
Обратная связь