Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
20.04.2018 LEtter - COM(2018) 173
19.04.2018 Parandus - CORRIGENDUM This document corrects document SWD(2018) 212 final of 7.3.2018. Modifications under points 3.4.5. and 3.5.1. Concerns the EN and LV version. The text shall read as follows: COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Country Report Latvia 2018 Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN CENTRAL BANK AND THE EUROGROUP 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No 1176/2011 SWD(2018) 212; COM(2018) 120
19.04.2018 Teatis - SWD(2018) 150; SWD(2018) 151; SWD(2018) 152; SWD(2018) 153; SWD(2018) 154; SWD(2018) 155; SWD(2018) 156; COM(2018) 450
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 04 03 01 03 - Sotsiaalkindlustus) COM(2018) 207
19.04.2018 Parandus: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse läänepiirkonna vete ja sellega piirnevate vete kalavarude majandamise ja nende liikide püügi mitmeaastane kava ning millega muudetakse määrust (EÜ) 2016/1139 (millega kehtestatakse Läänemere mitmeaastane kava) ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) 509/2007 ja (EÜ) 1300/2008 SWD(2018) 112; SWD(2018) 113; COM(2018) 149
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 muutmisega (Liidu kaitsealaste teadusuuringute ettevalmistav meede) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 205
19.04.2018 Teatis - COM(2018) 219; SWD(2018) 236; SWD(2018) 237
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega (Eelarverida 12.02.01 – Finantsteenuste ühtse turu rakendamine ja arendamine) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018)204
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 206
19.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelisele investeeringute kaitse lepingule Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2018) 195
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 193
19.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 192
19.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794
19.04.2018 Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (borders and visa) and amending Council Decision 2004/512/EC, Regulation (EC) No 767/2008, Council Decision 2008/633/JHA, Regulation (EU) 2016/399 and Regulation (EU) 2017/2226 [15119/17 + COR 1 - COM(2017) 793 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on establishing a framework for interoperability between EU information systems (police and judicial cooperation, asylum and migration) [15729/17 + COR 1 - COM(2017) 794 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 793; COM(2017) 794
18.04.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 110/2008 seoses nimikogustega, et lasta liidu turule ühekordselt destilleeritud shochu, mis on valmistatud „pot still“ meetodil ja villitud Jaapanis - COM(2018) 199
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 196
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 226; SWD(2018) 118; SWD(2018) 119
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 225; SWD(2018) 118; SWD(2018) 119
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 212; SWD(2018) 110; SWD(2018) 111
18.04.2018 Teatis- COM(2018) 211
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 213; SWD(2018) 114; SWD(2018) 115
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 209; SWD(2018) 104; SWD(2018) 105
18.04.2018 Ettepanek - COM(2018) 197
18.04.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Singapuri Vabariigi vahelise investeeringute kaitse lepingu sõlmimise kohta - COM(2018) 194
18.04.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 12307/17 + COR 1 - COM(2017) 482 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European citizens’ initiative [12307/17 + COR 1 - COM(2017) 482 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2017) 482
Обратная связь