Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
23.10.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 516/2014 seoses nõukogu otsuste (EL) 2015/1523 ja (EL) 2015/1601 rakendamise toetamiseks määratud ülejäänud summade uuesti sidumisega kulukohustustega või nende summade eraldamisega muude meetmete jaoks riiklike programmide raames COM(2018) 719
23.10.2018 Teatis - COVER NOTE - From: Chair of the Joint Committee on Agriculture, Food and the Marine Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 - COM (2018) 392 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 [9634/18 - COM (2018) 393 final]13411/18 LP/HVW/MKL/JU/ik 1 LIFE.1 EN Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 - COM (2018) 394 final] - Letter from the Chairman of the Joint Committee on Agriculture, Food and the Marine of the Irish House of Oireachtas to the President of the European Council and the Committee's political contribution on the legislative proposals for the Common Agricultural Policy post 2020 - COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394
22.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputies: Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1 - COM(2018) 394 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 394
22.10.2018 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 06. november 2018
22.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of Deputies No. prev. doc.: 9036/18 - COM(2018) 303 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast) [9036/18 - COM(2018) 303 final] - Opinion1 on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 303
22.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate No. prev. doc.: 9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 435
19.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of deputies date of receipt: 4 October 2018 To: The President of the Council of the European Union Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on unfair trading practices in business-to-business relationships in the food supply chain [doc. 7809/18- COM(2018)173] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality- COM(2018)173
19.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for water reuse [9498/18 ENV 360 SAN 169 CONSOM 160 AGRI 254 CODEC 890 + ADD 1 - COM(2018) 337 final + Annex - Opinion1 on the application of the Priciples of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 337
19.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOBi tegevuse kohta 2017. aastal - COM(2018) 705
19.10.2018 Teatis - COM(2018) 302, COM(2018) 473, COM(2018) 474, COM(2018) 478, COM(2018) 480
19.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EÜ) nr 561/2006 (mis käsitleb teatavate autovedusid käsitlevate sotsiaalõigusnormide ühtlustamist) ja direktiivi 2002/15/EÜ (autovedude alase liikuva tegevusega hõivatud isikute tööaja korralduse kohta) rakendamise kohta aastatel 2015–2016 SWD(2018) 439; COM(2018) 698
19.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel siseveeliikluse standardite koostamise Euroopa komitees ja Reini laevaliikluse keskkomisjonis seoses siseveelaevade tehnilisi nõudeid käsitlevate standardite vastuvõtmiseg - COM(2018) 707
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 693
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 694
19.10.2018 Teatis - COM(2018) 372, COM(2018) 498, COM(2018) 614
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 692
19.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 691
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE VIIETEISTKÜMNES ARUANNE ÜLEVAADE KOLMANDATE RIIKIDE POOLT EUROOPA LIIDU SUHTES KEHTESTATUD KAUBANDUSE KAITSEMEETMETEST AASTAL 2017 SWD(2018) 442; COM(2018) 701
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Chamber of deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013 [9574/18 - COM (2018) 367
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing Horizon Europe - the Framework Programme for Research and Innovation, laying down its rules for participation and dissemination [9865/18 + ADD 1 - COM(2018) 435
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Parliament of Spain Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU, Euratom) No 883/2013 concerning investigations conducted by the European Anti-Fraud Office (OLAF) as regards cooperation with the European Public Prosecutor's Office and the effectiveness of OLAF investigations [9313/18 - COM(2018) 338
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy-duty vehicles [8922/18 - COM (2018) 284
18.10.2018 Eesti seisukohad mootorsõidukite kasutamise tsiviilvastutuskindlustuse direktiivi muutmise eelnõu kohta  COM(2018) 336
18.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund [10154/18 + ADD 1 - COM(2018) 472
Обратная связь