Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
10.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2019. aasta osamaksu kolmandat osa - COM(2019) 467 Euroopa Liidu algatus
10.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2021. aasta ülemmäära, 2020. aasta osamaksu ja 2020. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2022. ja 2023. aasta osamaksu suuruse kohta COM(2019) 477 Euroopa Liidu algatus
10.10.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Aeg otsustada liidu 2021.–2027. aasta finantsraamistiku üle Euroopa Komisjoni panus Euroopa Ülemkogu 17.–18. oktoobri 2019. aasta kohtumisse- COM(2019) 456 Euroopa Liidu algatus
10.10.2019 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Finantsteave Euroopa Arengufondi kohta Eurooopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksude prognoosid aastateks 2019, 2020 ja 2021 ning mittesiduv prognoos aastateks 2022-2023 COM(2019) 478 Euroopa Liidu algatus
10.10.2019 Eesti seisukohad EL põllumajandus- ja kalandusnõukogu 14.-15. oktoobri 2019.a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
10.10.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 14. oktoobri 2019. a istungil ning informatsioon ja Eesti seisukoht Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
09.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE selle kohta, kuidas Euroopa Pangandusjärelevalve täidab asukohaga seotud nõudeid COM(2019) 451 Euroopa Liidu algatus
09.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervis ja tarbijakaitse) 24. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
08.10.2019 Aruanne - COM(2019) 463 Euroopa Liidu algatus
08.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega määratakse kindlaks teatavate Vahemere ja Musta mere kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused 2020. aastaks COM(2019) 453 Euroopa Liidu algatus
08.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, milles käsitletakse ioniseeriva kiirgusega töödeldud toitu ja toidu koostisosasid aastatel 2016-2017 - COM(2019) 454 Euroopa Liidu algatus
08.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2010. aasta direktiivi (mis käsitleb raamistikku intelligentsete transpordisüsteemide kasutuselevõtmiseks maanteetranspordis ja liideste jaoks teiste transpordiliikidega) rakendamine SWD(2019) 373, COM(2019) 464 Euroopa Liidu algatus
07.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE Määruse (EL) 2019/125 (mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks) artiklis 31 osutatud piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse ja konsultatsioonide kohta COM(2019) 449 Euroopa Liidu algatus
04.10.2019 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmise kohta (Belgia taotlus – EGF/2019/001 BE/Carrefour) - COM(2019) 442 Euroopa Liidu algatus
04.10.2019 Eesti seisukohad eurorühma 9. oktoobri 2019. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusministrite nõukogu (ECOFIN) 10. oktoobri 2019. a istungil Vabariigi Valitsuse seisukohad Nõukogu/Ülemkogu istungitele/kohtumistele
03.10.2019 Noot - Note Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation addressing the deficiencies identified in the evaluation of Ireland in view of fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12656/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.10.2019 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Czechia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 12648/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
03.10.2019 NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Lithuania on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 12654/19 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 15. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) sõlmimise kohta COM(2019) 448 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse sellise protokolli kehtivusaja pikendamist, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus ning mis aegub 15. novembril 2019) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2019) 447 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aruanne ekspordilubade kohta, mis anti 2017. ja 2018. aastal kooskõlas määrusega, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks COM(2019) 445 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelisele tsiviilotstarbelise globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) alasele koostöölepingule Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta COM(2019) 441 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning Ukraina vahelisele tsiviilotstarbelise globaalse navigatsioonisatelliitide süsteemi (GNSS) alasele koostöölepingule Bulgaaria Vabariigi, Horvaatia Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise arvesse võtmiseks lisatud protokolli Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise kohta COM(2019) 440 Euroopa Liidu algatus
01.10.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 14., 15. oktoober 2019 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
Обратная связь