Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
25.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on streamlining measures for advancing the realisation of the transEuropean transport network [doc. 9075/18 - COM(2018) 277
25.06.2018 Teave - Draft amending budget No 3/2018 to the general budget for 2018 - Transmission to Member States Parliaments CM 3407/18
25.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/96/EC on road infrastructure safety management [doc. 9040/18 + ADD 1 - COM(2018) 274
25.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, õigluse ja läbipaistvuse edendamine veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks, eelnõu kohta COM(2018) 238
25.06.2018 Euroopa Liidu üldeelarve PROJEKT 2019. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa - COM(2018) 600
25.06.2018 Ühisettepanek - JOIN(2018) 19
25.06.2018 Komisjoni aruanne - SWD(2018) 352; COM(2018) 488
25.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Swedish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993, Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council, Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council as regards better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules [7876/18 - COM(2018) 185 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 185
25.06.2018 Teatis - COVER NOTE From: the Swedish Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on representative actions for the protection of the collective interests of consumers, and repealing Directive 2009/22/EC [7877/18 - COM(2018) 184 final] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 184
22.06.2018 Aruanne - COM(2018) 487
22.06.2018 Ettepanek - COM(2018) 485
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241
22.06.2018 Noot - NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context [doc. 9555/18 - COM(2018) 373
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise määruse eelnõu kohta COM(2018) 209
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, eelnõu kohta COM(2018) 213
22.06.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu kohta JOIN(2018) 10; 8463/18
22.06.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise eelnõu kohta COM(2018) 192; COM(2018) 193
21.06.2018 Eesti seisukohad EL keskkonnanõukogu 25. juuni 2018. a istungil
21.06.2018 Eesti seisukohad EL üldasjade nõukogu 26. juuni 2018. a istungil
21.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 25. juuni 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
21.06.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 kohaselt - COM(2018) 484
21.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega Ungaril lubatakse kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2018) 486
21.06.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis JOIN(2018) 18
21.06.2018 Parandus:Ühisettepanek - JOIN(2018) 14
20.06.2018 Letter COM(2018) 367
Обратная связь