Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
24.11.2017 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed, lõssipulbri kokkuostu suhtes kohaldatava koguseliste piirangu osas - COM(2017) 692
24.11.2017 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Coping with the international financial crisis at the national level in a European context Impact and financial sector policy responses in 2008 – 2015 - SWD(2017) 373
23.11.2017 Töödokument - SWD(2017) 400
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. september 2010. aasta direktiiviga 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2017) 680
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA LIIDU 2016. AASTA LAENUTEHINGUTE KOHTA - COM(2017) 682
23.11.2017 Euroopa Liidu nõukogu istung (justiits- ja siseasjad) 7. ja 8. detsember 2017
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE IFRSi sihtasutuse, EFRAGi ja PIOB tegevuse kohta 2016. aastal COM(2017) 684
23.11.2017 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluses nr 2017/0067 - direktiiv 2014/94/EL
23.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE määruse (EL) nr 260/2012 (millega kehtestatakse eurodes tehtavatele kreedit- ja otsekorraldustele tehnilised ja ärilised nõuded ning muudetakse määrust (EÜ) nr 924/2009) kohaldamise kohta COM(2017) 683
23.11.2017 Teatis - COM(2017) 773
23.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 772
22.11.2017 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2016. aasta otsust EL 2017/344 ettenägematute kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal - COM(2017) 900
22.11.2017 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatamise süsteem nr 8-10/2017 - COM(2017) 696
22.11.2017 Soovitus - COM(2017) 803
22.11.2017 Soovitus - SWD(2017) 603; COM(2017) 802
22.11.2017 Soovitus - COM(2017) 801
22.11.2017 Koosolekuteade ja esialgne programm Euroopa Liidu Nõukogu (Tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 7. ja 8. detsember 2017
22.11.2017 Soovitus - COM(2017) 770; SWD(2017) 660
22.11.2017 Aruanne - COM(2017) 771; SWD(2017) 661
22.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 691
22.11.2017 Teatis - COM(2017) 800
22.11.2017 Ettepanek - COM(2017) 677
22.11.2017 Projekt - COM(2017) 674
22.11.2017 Töödokument - SWD(2017) 373
21.11.2017 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Heaolu saavutamine kaubanduse ja investeeringute kaudu 2007. aasta ühise ELi kaubandusabi strateegia ajakohastamine COM(2017) 667
Обратная связь