Riigikogu
Пропустить навигацию

Riigikogu

Основные ссылки

Документация Европейского союза

В производстве

Число Sorteerti Название Sorteerti Тип Sorteerti
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE direktiivi 2010/63/EL (teaduslikel eesmärkidel kasutatavate loomade kaitse kohta) rakendamise kohta Euroopa Liidu liikmesriikides SWD(2020) 15; COM(2020) 15 Euroopa Liidu algatus
05.02.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta: Varajase hoiatamise süsteem nr 11-12/2019 COM(2020) 39 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle COM(2020) 35 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 18. veebruar 2020 Euroopa Liidu algatus
03.02.2020 Eesti seisukohad Euroopa tuleviku konverentsi kohta COM(2020) 27 Vabariigi Valitsuse seisukohad EL algatusele
03.02.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 17. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
31.01.2020 Aruanne - COM(2020) 43 Euroopa Liidu algatus
31.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2017.-2018. aasta aruanne Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kohta COM(2020) 34 Euroopa Liidu algatus
31.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 17. veebruar 2020 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 5G turvaline kasutuselevõtt ELis: ELi meetmepaketi rakendamine COM(2020) 50 Euroopa Liidu algatus
30.01.2020 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 5624/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
30.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE DIREKTIIVI 2000/53/EÜ (KASUTUSELT KÕRVALDATUD SÕIDUKITE KOHTA) RAKENDAMISE KOHTA AJAVAHEMIKUL 2014–2017 COM(2020) 33 Euroopa Liidu algatus
30.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Ukraina valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta COM(2020) 32 Euroopa Liidu algatus
30.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja India Vabariigi valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu pikendamise kohta COM(2020) 29 Euroopa Liidu algatus
30.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Komisjoni tööprogramm 2020 Liit, mis seab kõrgemad sihid COM(2020) 37 Euroopa Liidu algatus
23.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA TULEVIKU TEEMALISE KONVERENTSI KUJUNDAMINE COM(2020) 27 Euroopa Liidu algatus
22.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2019. aasta vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsioon (konventsioon nr 190) - COM(2020) 24 Euroopa Liidu algatus
21.01.2020 Letter/COM(2020) 23 EL algatusega seotud teised dokumendid
21.01.2020 Letter/COM(2020) 22 EL algatusega seotud teised dokumendid
17.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/274 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta COM(2020) 28 Euroopa Liidu algatus
17.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ainete lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase ÜRO konventsiooni I nimekirjas loetletud ainete hulka COM(2020) 17 Euroopa Liidu algatus
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5215/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5214/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border with the Republic of North Macedonia and Bulgaria 5212/20 Nõukogu/Ülemkogu teised dokumendid
16.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TUGEV SOTSIAALNE EUROOPA ÕIGLASTE ÜLEMINEKUTE JAOKS COM(2020) 14 Euroopa Liidu algatus
Обратная связь