Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Olen pärit Põlvamaalt Kanepi vallast. Arvan, et on vaja luua rohkem meeskonnatöö vaimu, samuti suurendada riigi usaldust kohalike omavalitsuste vastu, sest need on inimestele kõige lähemal ja suudavad kõige paremini kohalikul tasandil elu korraldada. Kogu meie riigi arengule ja julgeolekule on oluline kõigi regioonide võimalikult võrdne areng. Tahan, et hea ja turvaline oleks elada kõigis Eesti maapiirkondades ning et säiliks eesti keel, kultuur ja traditsioonid.Elulugu
Andrus Seeme

Andrus Seeme

Võru-, Valga- ja Põlvamaa valimisringkond

08.11.1969 Põlva
Abielus, neli last

Haridus: Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool (endine Sovhoostehnikum) 1989, agronoomia; Eesti Maaülikool 1993, agronoomia (vastab magistrikraadile).

Töökohad: Krootuse Agro ASi osakonnajuhataja, taimekaitseagronoom ja juhatuse liige 1993–1999; Taimetoodangu Inspektsiooni taimede sertifitseerimise osakonna tunnustaja 1999–2009; Kõlleste Vallavalitsuse spetsialist 2000–2001, vanemametnik 2001, vallavanem 2001–2017; Kanepi vallavanem 2017–2019.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2002.

Esinduskogud: XIV ja XV Riigikogu; Kõlleste Vallavolikogu 1999–2001, valiti ka 2002–2013, Kanepi Vallavolikogu 2019– , valiti ka 2017.

Muu tegevus: Põlvamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige 2001–2019, esimees 2005–2009; Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liige, esimees alates 2006; Põlvamaa Arenduskeskuse nõukogu liige 2003–2019, esimees 2003–2004; Põlva Talurahvamuuseumi nõukogu esimees 2009–2015; Eesti Andmesidevõrgu ASi nõukogu esimees 2018‒2020; ASi Võru Vesi nõukogu liige alates 2019.
Eesti Jahimeeste Seltsi, Põlva Jahiseltsi Kõlleste jahtkonna, Kõlleste Avatud Noortekeskuse ja Spordiklubi Kõlleste liige; vabatahtlik päästja.

Huvialad: jahindus, kalandus, aiandus, loodus, sport.

18.05.2023

Sõnavõtud

  • Kultuuriministri 2024. aasta ettekanne "Riigi pikaajalise arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimisest" (sealhulgas "Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030" elluviimisest)

  • Aitäh, hea juhataja! Lugupeetud minister! Ma tänan väga meeldiva ja sisuka ettekande eest! Oli väga meeldiv kuulda, et kultuuri regionaalne kättesaadavus on oluline. Ma küsingi: kuidas on sujunud koostöö kohalike omavalitsustega, kas või näiteks rahvaraamatukogude valdkonnas?
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
19.06.2024 / 11:24
PooltPoolt
Lõpphääletus Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seadus
19.06.2024 / 11:19
PooltPoolt
Lõpphääletus Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus
19.06.2024 / 11:16
PooltPoolt
Lõpphääletus Maamaksuseaduse muutmise seadus
19.06.2024 / 10:52
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus
19.06.2024 / 10:06
PooltPoolt
Päevakorra kinnitamine
19.06.2024 / 10:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
14.06.2024 / 11:16
VastuVastu
II lugemise katkestamine Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus
Tagasiside