Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Soovin, et Eesti oleks arutleva demokraatiaga õigusriik, meie inimesed oleksid tervemad ja õnnelikumad ning eesti keel ja kultuur areneks. Seisan selle eest, et haridus ja teadus oleks rohkem väärtustatud, meditsiin muutuks patsiendikeskseks ning poliitikas oleks rohkem teadmispõhist otsustamist.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Kultuurikomisjon
Valimisringkond: Tartu linn

Elulugu
Margit Sutrop

MARGIT SUTROP

13.10.1963 Tartu
Abielus, poeg ja kaks tütart, viis lapselast

Haridus: Miina Härma Gümnaasium (endine Tartu 2. Keskkool) 1981; Tartu Ülikool 1986, ajakirjandus, filosoofiamagister 1991; Konstanzi Ülikool, filosoofiadoktor (cum laude) 1998.

Töökohad: Konstanzi Ülikooli filosoofia osakonna teadur 1996–1997, 1999–2001; Tartu Ülikool: filosoofia kateedri stažöör 1986–1988, eetikakeskuse juhataja, praktilise filosoofia professor alates 2000, filosoofia osakonna juhataja 2004–2007, filosoofia ja semiootika instituudi juhataja 2008–2012, filosoofiateaduskonna dekaan 2013–2015, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan, rektoraadi liige 2016–2019.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2018.

Esinduskogud: XIV Riigikogu 2021– ; Tartu Linnavolikogu 2021– .

Autasud: Valgetähe IV klassi teenetemärk 2010.
Avatud Eesti Fondi koosmeele auhind 2006; Tartu Ülikooli väike medal 2013, suur medal 2019.

Teadustegevus: avaldanud monograafia Fiction and imagination. The anthropological function of literature 2000, toimetanud teadusajakirjade Trames, Bioethics ja Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics erinumbreid ning avaldanud üle saja teadusartikli rahvusvahelistes väljaannetes; juhtinud 41 teadus- ja arendustööd (sh Euroopa Liidu 5., 6., 7. raamprogrammi ja programmi Horisont 2020 teadusgrandid, UNESCO, Rootsi Rijksbanki ja Volkswagen Stiftungi grandid ning Haridus- ja Teadusministeeriumi riikliku väärtusprogrammi 2009–2013, 2015–2020 ja Eesti Teadusfondi / Eesti Teadusagentuuri rahastatud teadusgrandid); juhendanud doktori-, järeldoktori- ja teadusmagistritöid; Helsinki Collegium for Advanced Studies stipendiaat 2020.
Academia Europaea nimetatud liige (akadeemik) 2004, üleeuroopalise naistippteadlaste võrgustiku AcademiaNet nimetatud liige 2020. 

Muu tegevus:
Rahvusvaheline tegevus: Euroopa Komisjoni sõltumatu eetikaekspert alates 2004, Euroopa Teadusnõukogu (ERC) sõltumatu eetikaekspert alates 2012, Euroopa Teadusfondi (ESF) ja Soome Teaduste Akadeemia sõltumatu ekspert alates 2016, Konstanzi Ülikooli rahvusvahelise nõukoja liige alates 2007, Tübingeni Ülikooli eetikakeskuse rahvusvahelise nõukoja liige alates 2011, Academia Europaea filosoofia, teoloogia ja religiooniuuringute sektsiooni komitee liige alates 2020.

Tegevus Eestis: Eesti Vabariigi teaduspreemiate komisjoni liige 2005−2010, Eesti bioeetika nõukogu liige ja Tartu Ülikooli Kliinikumi eetikakomitee aseesimees 2005−2018, Vabariigi Presidendi mõttekoja liige 2006−2012, Eesti pikaajalise haridusstrateegia juhtkomisjoni liige 2010−2020, ametnikueetika nõukogu liige 2013−2019, Eesti Teadusagentuuri hea teadustava töögrupi juht 2016–2017, haridus- ja teadusstrateegia „Tark ja tegus Eesti 2035“ väärtuste ja vastutuse ekspertrühma juht 2018–2019, Põhja-Eesti Regionaalhaigla eetikanõukogu liige alates 2018, Eesti Arstide Liidu patsiendi elulõpu tahteavalduse töögrupi kaasasutaja 2020 jt.
Osalenud poliitikadokumentide koostamises: hea teadustava (2017), haridus- ja teadusstrateegia 2021–2035 väärtuste ja vastutuse ekspertrühma visioonidokument (2019), Eesti elukestva õppe strateegia (2020), teaduseetika järelevalve ja toetamise riikliku süsteemi loomine Eestis (2020) jt.
Koostanud väljaanded „Teadus ja teadmistepõhine ühiskond“ 2005 (koos Urmas Sutropiga), „Eesti Vabariigi naisministrid. Koguteos naistest poliitika tipus“ 2007 (koos Kristi Lõuki ja Toomas Kihoga), „Eetikakoodeksite käsiraamat“ 2007 (üks koostajatest), „Mõtestatud Eesti – ühiseid väärtusi hoides“ 2008 (koos Triin Pisukesega), „Eetika teadustes ja ühiskonnas. Tartu Ülikooli eetikakeskus 10“ 2011 (koos Triin Käpaga, ka inglise k), „Väärtuspõhine kool. Eesti ja maailma kogemus“ 2013, „Eetikakoodeksid. Väärtused, normid ja eetilised dilemmad“ 2016 jt; raamatu „Marika Mikelsaar. Multiresistentne Mamma Bakter“ 2008 kaasautor.
Eesti Filosoofiaõpetajate Seltsi, Eesti Naisüliõpilaste Seltsi, Tähtvere Seltsi ja Tartu Akadeemilise Tenniseklubi liige.
Fotonäitus „Peegel peeglis“ Tartus ja Tallinnas 2020.

Huvialad: tennis, fotograafia.

1.01.2022

Sõnavõtud

  • Ülevaade Vabariigi Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika teostamisel
  • Austatud eesistuja! Lugupeetud peaminister, suur aitäh selle väga hea ettekande eest! Ja tahaksin omalt poolt öelda, et mulle tundub, et Eesti on viimase aasta jooksul teostanud Jakob Hurda idee saada vaimult suureks. Euroopa Liidu liikmesriigina on meie kaasarääkimine olnud palju suurem kui võiks m
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
24.11.2022 / 12:49
PuudubPuudub
Tööaja pikendamine
24.11.2022 / 10:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
23.11.2022 / 19:20
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Elektrituruseaduse muutmise seadus
23.11.2022 / 18:09
VastuVastu
4. muudatusettepanek Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus
23.11.2022 / 18:09
VastuVastu
3. muudatusettepanek Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus
23.11.2022 / 18:08
VastuVastu
2. muudatusettepanek Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus
23.11.2022 / 18:03
VastuVastu
1. muudatusettepanek Perehüvitiste seaduse, perekonnaseaduse ja töölepingu seaduse muutmise seadus
Tagasiside