Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Minu kogemused on mul võimaldanud analüüsida Eesti kitsaskohti ja nendest ülesaamiseks lahendusi otsida. Eriliselt puudutavad mind meditsiini- ja sotsiaalküsimused ning kõigi tegevusvaldkondade eetilised aspektid.
Raske on haigetele inimestele silma vaadata, kui olen OECD raportist lugenud, millised on Eesti tervishoiusüsteemi puudujäägid, mille tõttu on Eestis Euroopa Liidu keskmisest kõrgemad välditava suremuse kordajad.
Eesti tervishoid vajab süsteemset strateegilist lahendust. Sellest sõltub meie inimeste tulevik.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Sotsiaalkomisjon
Valimisringkond: Tartu linn

Elulugu
Hele Everaus

HELE EVERAUS

Tartu linna valimisringkond

05.01.1953 Tartu
Vallaline, poeg

Haridus: Tartu Tamme Gümnaasium (endine 5. Keskkool) 1971; Tartu Ülikool 1977, arstiteadus (cum laude), Tartu Maarjamõisa haigla internatuur 1977–1978; meditsiinikandidaat 1984, meditsiinidoktor 1993.  

Töökohad: Tartu Ülikool: üld- ja molekulaarpatoloogia instituudi vanemlaborant 1977–1980, sisekliiniku hospitaal-sisehaiguste kateedri assistent 1980–1987, dotsent 1987–1993, arstiteaduskonna hematoloogia labori juhataja 1985, erakorraline professor hematoloogia alal 1993–1999, lastekliiniku intensiiv-hematoloogia (ja luuüdi transplantatsiooni) osakonna juhataja 1993–2000, arendusprorektor 1998–2003, arstiteaduskonna hematoloogia-onkoloogia kliiniku professor 2000–2004, juhataja 2000–2016 ja hematoloogia-onkoloogia õppetooli professor 2004–2016, emeriitprofessor alates 2017; Tartu Lastehaigla intensiivhematoloogia osakonna juhataja 1993–1999; SA Tartu Ülikooli Kliinikum hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja 2000–2016, konsultantarst alates 2017; ASi Vähiuuringute Tehnoloogia Arenduskeskus konsultant 2005–2013.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 1994, asutajaliige.

Esinduskogud: XIV Riigikogu; Tartu Linnavolikogu 1996–2019, 2021– .

Autasud: Eesti Punase Risti III klassi teenetemärk 2001.
Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medal 1998, ülikooli aumärk 2003 ja suur medal 2016; Tartu aastate daam 2009; Euroopa Vere ja Luuüdi Transplantatsiooni Ühingu (EBMT) elutööauhind 2013.

Muu tegevus: Erialane enesetäiendus: Pariisi VII Ülikool, Saint-Louis Kliinik 1985/1986, Hadassah Ülikooli Kliinik 1991, Nebraska Ülikooli Meditsiinikeskus 2004, 2013, Dana Farberi Vähiinstituut, Harvardi Ülikool 2015, Mayo Kliinik 2015/2017.
Eesti Hemofiiliaühingu liige alates 1993; Eesti Hematoloogide Seltsi liige alates 1998 ja kauaaegne president; Riigi Vereteenistuse nõukogu esinaine 1998–2003; Eesti Kudede ja Organite Transplantatsiooni Ühingu liige alates 2000 ja kauaaegne juht; SA Eesti Agrenska Fond nõukogu liige 2000–2013; Eesti Bioeetika Nõukogu esinaine 2007–2017.
Hematoloogia teaduslabori organiseerija alates 1990; Tartu Ülikooli lastekliiniku luuüdi transplantatsiooni osakonna looja alates 1993; Balti hematoloogide konverentside traditsiooni looja alates 1998 ning esimese, neljanda ja seitsmenda konverentsi korraldaja.
Ameerika Hematoloogide Assotsiatsiooni liige ja Ameerika Katastroofimeditsiini Assotsiatsiooni auliige alates 1998; Euroopa Nõukogu immuunhematoloogia ja transfusioloogia ekspertide komitee büroo liige 1998–2010; Rahvusvahelise Vähi Toetusravi Assotsiatsiooni liige ja Euroopa Luuüdi Transplantatsiooni Assotsiatsiooni auliige alates 2000; JACIE nõukogu ja Euroopa Hematoloogia Assotsiatsiooni liige alates 2005; Ameerika Luuüdi Transplantatsiooni Assotsiatsiooni liige alates 2006; Euroopa Nõukogu bioeetika juhtkomitee ekspert alates 2007; ELi raamprogrammi Horisont 2020 nõuandva kogu „Tervishoid, demograafilised muutused ja heaolu“  liige 2013–2016.

Avaldanud üle 200 teadusartikli, esinenud arvukatel rahvusvahelistel kongressidel ja konverentsidel, pidanud loenguid välisülikoolides, juhendanud magistri-ja doktoritöid ning olnud aastaid Euroopa Komisjoni teadustööde hindamise eksperdiks; ajakirja The EPMA Journal toimetuskolleegiumi liige alates 2009; raamatu „Vähilabürindist välja“ 2018 autor ja „Onkoloogia õpik“ 2013 kaasautor.

Huvialad: kirjandus, muusika.

1.01.2022

Sõnavõtud

  • 39 Riigikogu liikme esitatud kirjalik nõue umbusalduse avaldamiseks haridus- ja teadusminister Liina Kersnale
  • Austatud istungi juhataja! Väga austatud minister! Kuulates kõike seda ja olles ka eelnevalt lugenud kõiki materjale, on siis minu mulje niisugune, et tegelikkuses võttis teie ministeerium teiega eesotsas üle sotsiaalministri, eelmise sotsiaalministri Tanel Kiige tegematajätmised. Ma ei ole kuulnud
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Tagasiside