Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Olen tegutsenud diplomaadi, riigiametniku ja ettevõtjana ning osalenud Eesti taasiseseisvumise protsessides ja riigiasutuste ülesehitamises 1990ndatel. Olen nõustanud demokraatlikke reforme teostavate riikide valitsusi, sh Gruusiat ja Ukrainat. Olen osalenud missioonil Iraqi Freedom aastatel 2003–2004. Mulle olulised valdkonnad on isikuvabadused ja inimõigused, riigikaitse ja välispoliitika, tark majandus ja hooliv ettevõtlus. Riigikogus pühendun eeskätt riigikaitse, julgeolekupoliitika ja välispoliitika küsimustele. Soovin ka kaasa lüüa rumalate regulatsioonide tühistamise ning kodaniku ja riigi vaheliste suhete inimlikustamise algatustes.Elulugu
Eerik-Niiles Kross

Eerik-Niiles Kross

Võru-, Valga- ja Põlvamaa valimisringkond

08.09.1967 Tallinn
Abielus, üks laps

Haridus: Tallinna 21. Kool 1985; Hamburgi Ülikool 1989–1990; Tartu Ülikool 1991, ajalugu (cum laude); Londoni Ülikool, Slaavi ja Ida-Euroopa Uuringute Kool (School of Slavonic and East European Studies, SSEES) 1994, ajaloomagister; Tartu Ülikooli Õigusinstituut 2000–2003.

Töökohad: Eesti Infobüroo juhataja Londonis 1990‒1991; Eesti suursaatkond Londonis, diplomaatiline asjur 1991‒1992; Eesti alaline esindus ÜRO juures, minister-nõunik 1992; Eesti suursaatkond Ameerika Ühendriikides: diplomaatiline asjur 1992‒1993, minister-nõunik 1993‒1995; Riigikantselei koordinatsioonidirektori büroo julgeolekuasutuste koordinatsioonidirektor 1995‒2000; Vabariigi Presidendi julgeolekunõunik 2001; OÜ Trustcorp juhatuse liige 2000‒2015; Koalitsiooni Ajutise Valitsuse (Coalition Provisional Authority) julgeolekuasutuste osakonna direktor Iraagis 2003‒2004; Gruusia Julgeolekunõukogu nõunik 2007‒2012.

Erakond: Isamaa ja Res Publica Liit 2011‒2014; Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII Riigikogu 2015‒2018, XIV Riigikogu (eesti keele õppe arengu probleemkomisjoni aseesimees 2019–2021), XV Riigikogu (korruptsioonivastase erikomisjoni aseesimees); Tallinna Linnavolikogu 2013‒2015, 2017‒2018, 2019.

Autasud: Valgetähe III klassi teenetemärk 2008. The Presidential Order of Excellence (Gruusia) 2013.
Iraq Reconstruction Service Medal (Ühendkuningriik) 2007.

Muu tegevus: Eesti Muinsuskaitse Seltsi ja Eesti Reservohvitseride Kogu asutajaliige, reservohvitser (kapten); Kaitseministeeriumi sõjahaudade komisjoni liige alates 2007; Kaitseliidu ja Eesti Üliõpilaste Seltsi liige, Eesti Endiste Metsavendade Liidu auliige. Nõustanud demokraatlikke reforme teostavate riikide valitsusi, sh Gruusias ja Ukrainas; osalenud missioonil Iraqi Freedom 2003‒2004.
Harvard Law School, stipendium 2018.
Avaldanud raamatud „Vabaduse väravad. Valik tekste 1988‒2006“ 2007 ja „Kross. Üksikud head mehed“ 2011 (üks autoritest); koostanud nimestiku „Pro Patria. II. Auraamat langenud ja hukkunud metsavendadele 1944‒1978 (lühinimestik). Tööversioon“ 1998 ning kirjanik Jaan Krossi mälestusteraamatu „Kallid krantsid. Kirjad vangilaagritest ja asumiselt Siberis 1946–1954“ 2021. Avaldanud arvukalt artikleid Eesti ja välisriikide ajakirjanduses.

Huvialad: arheoloogia, muinsuskaitse, sõjandus, ajalugu, metsavendlus, väikerahvaste vabadusliikumine.

10.04.2023

Sõnavõtud

  • Riigikogu avalduse "Demokraatia kriisist Gruusias" eelnõu (449 AE) esimene lugemine

  • Kodanikuühiskond koosneb siiski enamast kui MTÜ‑dest. Eks see jääb sellisel juhul Välisministeeriumi ja abi andvate asutuste otsustada. Seal võivad olla vabalt ka mitmesugused kultuuriüritused. Ma ei hakka ette kirjutama. Selle asja mõte on see, et kuivõrd [Gruusia] valitsus on võtnud Euroopa Liidu
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
15.07.2024 / 12:27
VastuVastu
Muutmata kujul uuesti vastuvõtmine Mootorsõidukimaksu seadus
15.07.2024 / 10:03
PooltPoolt
Töö ajagraafiku kehtestamine
15.07.2024 / 10:01
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
19.06.2024 / 11:24
PuudubPuudub
Lõpphääletus Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seadus
19.06.2024 / 11:19
PuudubPuudub
Lõpphääletus Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus
19.06.2024 / 11:16
PuudubPuudub
Lõpphääletus Maamaksuseaduse muutmise seadus
19.06.2024 / 10:52
PuudubPuudub
Lõpphääletus Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus
Tagasiside