Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Minu tegevus Riigikogus lähtub kahest põhiväärtusest: kohalik kogukond ja elukeskkond. Tugev ja kompetentne kogukond tagab avalike huvide järgmise ja tema pikaajalistes huvides on, et säiliks elukeskkond oma mitmekesisuses. Need kaks põhiväärtust määravad kohaliku identiteedi. Kohalikud identiteedid üheskoos on alustoeks meie Eesti kultuurile, selle püsimisele ja arenemisele. Sellel omakorda on oluline roll turvalisuses ja julgeolekus. Lühinägelik on käsitleda turvalisust ja julgeolekut vaid sotsiaalses ja geopoliitilises mõõtmes, jättes fookusest välja eksistentsiaalsed küsimused, mis on seotud keskkonna ja inimese suhetega.   

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon
Keskkonnakomisjon, Euroopa Liidu asjade komisjon
Valimisringkond: Harju- ja Raplamaa

Elulugu
Tiit Maran

Tiit Maran

Harju- ja Raplamaa valimisringkond

09.10.1959 Tallinn
Lahutatud, kuus last

Haridus: Tallinna 21. Kool 1978; Tartu Ülikool 1983, bioloogia, loodusteaduste magister (zooloogia) 1993; Tallinna Ülikool, filosoofiadoktor (ökoloogia) 2007.

Töökohad: Tallinna Loomaaed: vanemteadur 1983–1993, teadussekretär 1993–2007, teadussekretär ja labori juhataja 2007–2016, direktor 2016–2023; Oxfordi Ülikool, WILDCRU (Wildlife Conservation Research Unit), mittekoosseisuline teadur 1994–2000; Tallinna Ülikooli dotsent 2008–2013; Eesti Maaülikooli dotsent 2013–2016, külalisõppejõud 2017–2022.

Erakond: Sotsiaaldemokraatlik Erakond alates 2023.

Esinduskogud: XV Riigikogu.

Autasud: Eesti looduskaitsemärk 2018, Eerik Kumari nim looduskaitsepreemia 2020, Eesti looduskaitse kuldmärk 2020, Harjumaa teenetemärk 2021.

Muu tegevus: Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN), Eesti Terioloogia Seltsi ja Eesti Looduseuurijate Seltsi liige.

Huvialad: loodusfilosoofia, fotograafia, lugemine, matkamine.

6.04.2023

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
22.02.2024 / 11:05
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
22.02.2024 / 10:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
21.02.2024 / 19:14
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 18:00
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 17:25
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Käibemaksuseaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 15:45
VastuVastu
II lugemise katkestamine Eesti Kultuurkapitali seaduse ja hasartmängumaksu seaduse muutmise seadus
21.02.2024 / 14:18
PooltPoolt
Lõpphääletus Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga asutamislepingu artikli 1 ja artikli 12 lõike 1 muudatuste heakskiitmise seadus
Tagasiside