Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Eesti vajab tugevat ja arukat regionaalpoliitikat, et pakkuda kõigile Eesti elanikele kvaliteetseid teenuseid, head elukeskkonda, kaugtöö tegemise ning ühiskonnaelus osalemise võimalusi. Soovin olla Järva- ja Viljandimaa ning teiste maapiirkondade inimeste häälekandjaks Riigikogus ja anda pikaajalise omavalitsusjuhi praktilise kogemuse põhjal seadusloomesse oma panuse.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Põhiseaduskomisjon
Valimisringkond: Järva- ja Viljandimaa

Elulugu
Pipi-Liis Siemann

Pipi-Liis Siemann

Järva- ja Viljandimaa valimisringkond

17.11.1975 Retla küla, Järvamaa
Abielus, kolm last

Haridus: Rakvere Pedagoogikakool 1995, lasteaiaõpetaja; Lääne-Virumaa Kutsekõrgkool 2003, sotsiaaltöö; Tallinna Ülikool 2021, hariduse juhtimise magister.

Töökohad: Rakvere Haigla sanitar 1992–1994; Rakvere Kriisiabikeskuse registraator 1995–1996; Oisu lasteaia õpetaja 1998–2001; Oisu Vallavalitsuse sotsiaalametnik 2001–2004; Lõuna-Järvamaa Arendusühingu tegevjuht 2004–2006; Türi Vallavalitsuse arendusspetsialist 2006–2010; Järvamaa Kutsehariduskeskuse arendusosakonna juhataja 2010–2012; Türi vallavanem 2012–2021; Dementsuse Kompetentsikeskuse juht, Koeru Hooldekeskuse juhatuse liige 2021–2023.

Erakond: Isamaa ja Res Publica Liit / Isamaa 2008–2021; Eesti Reformierakond alates 2022.

Esinduskogud: XV Riigikogu; Türi Vallavolikogu 2009–2012, 2021–2023, valiti ka 2013 ja 2017.

Autasud: Järvamaa vapimärk 2021, päästeteenistuse hõberist 2021.

Muu tegevus: Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse liige 2013–2021, Lõuna-Järvamaa Koostöökogu juhatuse liige, Järvamaa turvalisuse nõukogu esimees 2017–2021; kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse uuendamise eksperdikomisjoni liige 2020–2022, haridusasutuste sisehindamise uuendatud juhendi üks koostajatest 2021; Türi Rotary Klubi liige.

Huvialad: lugemine, reisimine, tervisesport.

23.03.2023

Sõnavõtud

  • Õiguskantsleri ettepanek tsiviilkohtumenetluse seadustiku põhiseadusega kooskõlla viimiseks
  • Austatud istungi juhataja! Head kolleegid! Riigikogu põhiseaduskomisjon arutas käesolevat teemat teisipäeval, 28. mail. Komisjonis olid teemat lahti rääkimas ja tutvustamas õiguskantsler, Õiguskantsleri Kantselei õiguskorra kaitse osakonna vanemnõunik ja Justiitsministeeriumi kohtute talituse nõunik
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
12.06.2024 / 22:28
VastuVastu
II lugemise katkestamine Maamaksuseaduse muutmise seadus
12.06.2024 / 20:44
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine"
12.06.2024 / 20:43
VastuVastu
II lugemise katkestamine Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine"
12.06.2024 / 20:41
VastuVastu
3. muudatusettepanek Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine"
12.06.2024 / 20:39
VastuVastu
2. muudatusettepanek Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine"
12.06.2024 / 20:38
VastuVastu
1. muudatusettepanek Riigikogu otsus „Tuumaenergia Eestis kasutuselevõtu toetamine"
12.06.2024 / 18:01
PooltPoolt
Lõpphääletus Lennundusseaduse muutmise seadus
Tagasiside