Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Põhihariduselt õigusteadlane, kutselt pedagoog. Töötanud Eestis, USA-s, Inglismaal, Venemaal. Avaldanud ligi 100 teadusartiklit. Veidi advokaat (rahvusvaheline äriõigus), palju sõna võtnud ajakirjanduses – eeskätt raadios ja ajalehtedes –, teinud dokumentaalfilme. Poliitikas vaheaegadega alates 1988. aastast. Poliitik, kelle jaoks ideaalses Eestis on liberaalne majandus ühendatud elementaarsete kristlike väärtustega.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Maaelukomisjon
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa

Elulugu
Igor Gräzin

IGOR GRÄZIN

Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkond

27.06.1952 Tartu
Vallaline, kaks poega

Haridus: Miina Härma Gümnaasium (endine Tartu 2. Keskkool) 1970; Tartu Ülikool 1975, õigusteadus (cum laude); õigusteaduse kandidaat 1979, õigusteaduse doktor 1987.

Töökohad: Tartu Ülikooli filosoofialektor 1975–1978, vanemlektor, rektori abi, juriidiline nõunik 1978–1984, filosoofiateaduse aspirant, abiprofessor 1984–1986, õigusteaduskonna prodekaan 1986–1988; TA Filosoofia, Sotsioloogia ja Õiguse Instituudi õiguse osakonna direktor 1988–1989; Notre Dame’i Ülikooli õppejõud, professor 1990–2000; Kelloggi Rahvusvaheliste Uuringute Instituudi teadur, õigusteaduse professor 1992–2000; Välisministeeriumi nõunik 1999; Akadeemia Nord õigusteaduskonna dekaan 1999–2001, prorektor 2001–2003; Kennani Instituudi (Washington, USA) Woodrow Wilsoni Keskuse avaliku poliitika teadur 2004–2005.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 1994.

Esinduskogud: NSVL XII Ülemnõukogu ja Rahvasaadikute Kongress 1989–1991; VIII Riigikogu, X Riigikogu 2005–2007, XI, XII ja XIII Riigikogu; Tallinna Linnavolikogu 2002–2004, valiti ka 2013.

Muu tegevus: Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu esimees, Liberalismi Akadeemia nõukogu ja Eesti Semiootika Seltsi liige; Eesti Advokatuuri liige (liikmesus peatatud); Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia külalisõppejõud.
Avaldanud raamatud „Anglo-ameerika õigusfilosoofiast” 1983, 1999, 2011, „Lugemik poliitiliste õpetuste ajaloost” I-II ja „Vene poliitilis-juriidilise mõtte ajalugu” 1987, „Jeremy Bentham” 1990, „Parema käega (vanameelseid raadiojutte)” 1994, „Poliitika kui depressioon ja enesetapp” 1999, „The constitutional-legal framework of the U.S.S.R. on the eve of its downfall: the parlamentarian viewpoint” 2000, „From behind the velvet curtain” 2003. Koostanud ka õpikuid, avaldanud õigusteaduslikke ja poliitikateemalisi artikleid Eesti ajakirjanduses. Tallinna Ülikooli Õigusakadeemia toimetiste toimetuskolleegiumi liige alates 2011.
Dokumentaalfilmide ja telesaadete stsenarist („Põlevad piirid”, „10 otsustavat aastat” jt); TV3 saate „Nädala kokkuvõte” ja Tallinna TV saate „Poolkuu Igor Gräziniga” kaasautor.

Huvialad: mäesuusatamine, tennis, televisioon, Kafka.

13.12.2016

Sõnavõtud

  • 17:07 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) eelnõu (404 SE) esimene lugemine
  • Hea ettekandja! Ma ei ole väga jälginud, aga siin on üks asi, stenogrammidel on see häda, Riigikogu omadel, et üliõpilased neid loevad ja kui stenogrammi läheb viga sisse, siis ma arvan, et ma pean selle ära parandama Ja see viga on põhimõtteline. Justiitsminister ütles, et suveräänsus
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
20.04.2017 / 10:15
PooltPoolt
Lõpphääletus Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
20.04.2017 / 10:13
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Julgeolekuasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
20.04.2017 / 10:10
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
19.04.2017 / 16:30
Ei hääletanudEi hääletanud
Tagasi lükkamine Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus
19.04.2017 / 15:54
Ei hääletanudEi hääletanud
Tagasi lükkamine Haldusreformi seaduse muutmise seadus
19.04.2017 / 14:11
PooltPoolt
Lõpphääletus Planeerimisseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus
19.04.2017 / 14:04
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
Tagasiside