Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Olen rahvuskonservatiivsete vaadetega ja minu ideaal on rahvusriikide Euroopa. Eesti on osa Euroopa ühiskodust. Tehes paremaks Eesti, teeme ühtlasi paremaks kogu Euroopa.
Meie Eesti riik on aga eestlusest võõrandumas. Sisseränne idapoolsetest riikidest on järsult suurenenud, sündide arv Eestis on langenud viimase 150 aasta madalaimale tasemele, kõrgkoolid on ingliskeelestunud ning nende õppe kvaliteet on halvenenud, üha rohkem Eestisse puutuvaid otsuseid tehakse väljaspool Eestit. Võib-olla on need meie ühiskonna allakäiguprotsessid paratamatud. Aga sel juhul tahaksin olla kindel, et see ongi meie teadlik valik. Kodanikele tuleb anda võimalus oma arvamus selgelt välja öelda ehk ühiskonnale tuleb tagastada võimalus algatada siduvaid referendumeid.Elulugu
Jaak Valge

Jaak Valge

Tartu linna valimisringkond

01.03.1955 Kiviõli
Abielus, kaheksa last, kuus lapselast

Haridus: Kiviõli 1. Keskkool 1973; Tartu Ülikool 1987, ajalugu, filosoofiadoktor (ajalugu) 2003.

Töökohad: Eesti TA ajaloo instituudi laborant, vanemlaborant, nooremteadur, teadur 1984–1995; Tartu Ülikool: filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna lektor 1995–2004, ajaloo ja arheoloogia instituudi dotsent 2004‒ , kaasprofessor 2021‒ , Viljandi Kultuuriakadeemia teadusdirektor, teaduskompetentsi ekspert 2005–2012; Eesti Riigiarhiivi/Rahvusarhiivi teadusnõunik, osakonnajuhataja, direktori asetäitja 1996–2000, maa-arhivaar, projektijuht 2002–2011; Siseministeeriumi osakonnajuhataja kt, osakonnajuhataja 2000–2002; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur 2005–2018.

Erakond: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei 1989–1993; Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 2018–2024.

Esinduskogud: XIV ja XV Riigikogu (rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees 2019–2020, kultuurikomisjoni aseesimees 2021–2022, põhiseaduskomisjoni aseesimees 2022‒2024); Tartu Linnavolikogu 2021– .

Autasud: II preemia ingliskeelsete väljaspool Eestit publitseeritud teadustööde võistlusel 1995, Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2003, ajakirja Akadeemia auhind humaniora alal (nn hõbetunnustus) 2007, ajakirja Tuna parima artikli preemia 2007, Lennart Meri teadustöö auhind 2014, Tallinna Ülikooli parima monograafia preemia 2015.

Muu tegevus: Eesti Panga nõukogu liige; SA Terve Rahvas nõukogu liige, esimees 2015–2022.
Avaldanud üle 60 teadusartikli ja raamatud „Poliitilise mõtte ajaloost Eestis aastatel 1930–1940. Dokumente ja materjale“ 1995 (üks koostajatest), „Economic nationalism and industrial growth. State and industry in Estonia 1934–39“ 1998 (kaasautor), „Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924“ 2003 (inglise k 2006), „Juurdepääsupiirangud arhivaalidele Euroopas ja Venemaal. Ajalooline kujunemine ja tänapäev“ 2005 (üks autoritest), „Eesti rahvastiku majandustegevuse näitarve XX sajandil“ 2007 (üks autoritest, toimetaja), „Eesti autoveondusest sõnas ja pildis. XX sajandi algusest tänapäevani“ 2008 (üks koostajatest), „Üleilmastumine ja globaalprobleemid“ 2009 (kaasautor), „Punased I“ 2014, 2015, „Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu“ 2019, „Monumendid ja võim“ 2020 (üks autoritest, ka inglise ja vene k).
Avaldanud arvukalt esseid, arvustusi ja artikleid ajakirjanduses.

Huvialad: ajalugu, kirjandus, rokkmuusika. 

14.06.2024

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
19.06.2024 / 11:24
PooltPoolt
Lõpphääletus Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni asutamiskonventsiooni ja selle juurde kuuluva finantsprotokolli ning eesõiguste ja puutumatuse protokolliga ühinemise seadus
19.06.2024 / 11:19
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Infoühiskonna teenuse seaduse ja karistusseadustiku muutmise seadus
19.06.2024 / 11:16
VastuVastu
Lõpphääletus Maamaksuseaduse muutmise seadus
19.06.2024 / 10:52
Ei hääletanudEi hääletanud
Lõpphääletus Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus
19.06.2024 / 10:06
VastuVastu
Päevakorra kinnitamine
19.06.2024 / 10:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
14.06.2024 / 11:16
PuudubPuudub
II lugemise katkestamine Riigi 2024. aasta lisaeelarve seadus
Tagasiside