Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Olen rahvuskonservatiivsete vaadetega ja minu ideaal on rahvusriikide Euroopa. Eesti on osa Euroopa ühiskodust. Tehes paremaks Eesti, teeme ühtlasi paremaks kogu Euroopa.
Meie Eesti riik on aga eestlusest võõrandumas. Sisseränne idapoolsetest riikidest on järsult suurenenud, sündide arv Eestis on langenud viimase 150 aasta madalaimale tasemele, kõrgkoolid on ingliskeelestunud ning nende õppe kvaliteet on halvenenud, üha rohkem Eestisse puutuvaid otsuseid tehakse väljaspool Eestit. Võib-olla on need meie ühiskonna allakäiguprotsessid paratamatud. Aga sel juhul tahaksin olla kindel, et see ongi meie teadlik valik. Kodanikele tuleb anda võimalus oma arvamus selgelt välja öelda ehk ühiskonnale tuleb tagastada võimalus algatada siduvaid referendumeid.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioon
Põhiseaduskomisjon
Valimisringkond: Tartu linn

Elulugu
Jaak Valge

JAAK VALGE

Tartu linna valimisringkond

01.03.1955 Kiviõli
Abielus, kaheksa last, kuus lapselast

Haridus: Kiviõli 1. Keskkool 1973; Tartu Ülikool 1987, ajalugu; filosoofiadoktor (ajalugu) 2003.

Töökohad: Eesti Teaduste Akadeemia ajaloo instituudi laborant, vanemlaborant, nooremteadur, teadur 1984–1995; Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna ajaloo osakonna lektor 1995–2004; Eesti Riigiarhiivi teadusnõunik, osakonnajuhataja, direktori asetäitja 1996–2000; Siseministeeriumi osakonnajuhataja kt, osakonnajuhataja 2000–2002; Rahvusarhiivi maa-arhivaar, projektijuht 2002–2011; Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia teadusdirektor, teaduskompetentsi ekspert 2005–2012; Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuse juhtivteadur 2005–2018; Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituudi dotsent alates 2004, alates 2021 kaasprofessor.

Erakond: Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei 1989–1993; Eesti Konservatiivne Rahvaerakond alates 2018, juhatuse liige.

Esinduskogud: XIV Riigikogu (rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni esimees 2019–2020, kultuurikomisjoni aseesimees 2021–2022, põhiseaduskomisjoni aseesimees 2022-2023 ), XV Riigikogu; Tartu Linnavolikogu 2021– .

Autasud: II preemia ingliskeelsete väljaspool Eestit publitseeritud teadustööde võistlusel 1995; Eesti ajalookirjanduse aastapreemia 2003; ajakirja Akadeemia hõbepreemia 2007; ajakirja Tuna parima artikli preemia 2007; Lennart Meri teadustöö auhind 2014; Tallinna Ülikooli parima monograafia preemia 2015.

Muu tegevus: Eesti Panga nõukogu liige; SA Terve Rahvas nõukogu esimees 2015–2022; nõukogu liige 2022–.
Avaldanud üle 60 teadusartikli ja järgmised raamatud: „Economic nationalism and industrial growth. State and industry in Estonia 1934–39“ 1998 (kaasautor); „Lahtirakendamine. Eesti Vabariigi majanduse stabiliseerimine 1918–1924“ 2003 (inglise keeles 2006); „Juurdepääsupiirangud arhivaalidele Euroopas ja Venemaal. Ajalooline kujunemine ja tänapäev“ 2005 (üks autoritest); „Eesti rahvastiku majandustegevuse näitarve XX sajandil“ 2007 (üks autoritest, toimetaja); „Poliitilise mõtte ajaloost Eestis aastatel 1930–1940. Dokumente ja materjale“ 1995 (üks koostajatest); „Eesti autoveondusest sõnas ja pildis. XX sajandi algusest tänapäevani“ 2008 (üks koostajatest); „Üleilmastumine ja globaalprobleemid“ 2009 (kaasautor); „Punased I" 2014, 2015; „Eesti parlament 1917–1940. Poliitiline ajalugu“ 2019, „Monumendid ja võim” 2020 (üks autoritest, ka inglise ja vene keeles).
Avaldanud arvukalt esseid, arvustusi ja artikleid ajakirjanduses.

Huvialad: ajalugu, kirjandus, rokkmuusika.

3.04.2023

Sõnavõtud

  • Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE) esimene lugemine
  • Jah, aitäh küsimuse eest! Ja küsimus on kindlasti asjakohane, aga ma kahjuks ei saa seda arvudega vastata. Küll aga ma võiksin vastata loogikaga, et kui me teame, et välistudengite arv aastast 2014 ehk viimase 10 aasta jooksul on järsult kasvanud, mitmekordselt kasvanud, et siis oleks, kuidas öelda,
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
06.06.2023 / 12:37
PuudubPuudub
Tööaja pikendamine
06.06.2023 / 10:00
PuudubPuudub
Kohaloleku kontroll
05.06.2023 / 16:00
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmete nimetamine"
05.06.2023 / 20:36
Ei hääletanudEi hääletanud
Tagasi lükkamine Välismaalaste seaduse ja kõrgharidusseaduse muutmise seadus
05.06.2023 / 15:00
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
05.06.2023 / 19:25
PooltPoolt
Tagasi lükkamine Tulumaksuseaduse ning sotsiaalhoolekande seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seadus
05.06.2023 / 16:18
PooltPoolt
Ettepaneku hääletamine
Tagasiside