Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Eesti taasiseseisvumise järel ehitasin 14 aastat üles Eesti päästeteenistust. Pärast seda, kui olin aasta aega töötanud peaministri julgeolekunõuniku ametikohal, valiti mind Riigikokku, kus ma pea kaheksa aastat riigikaitsekomisjoni esimehe ülesandeid täites pühendusin Eesti julgeolekupoliitika ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooni väljatöötamisele. Seejärel osalesin keskkonnaministrina Vabariigi Valitsuse töös ning 2015. aastal tegelesin keskkonnateemadega edasi ka Riigikogu XIII koosseisus.

Jätkan peale kaheaastast eemalolekut tööd Riigikogus, sest tahan oma teadmiste ja kogemustega panustada meie riigi tuleviku kujundamisse. Soovin, et Eesti areneks riigiks, kus on hea elada nii meil kui ka järgmistel põlvkondadel.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Õiguskomisjon
Valimisringkond: Jõgeva- ja Tartumaa

Elulugu
Mati Raidma

MATI RAIDMA

Jõgeva- ja Tartumaa valimisringkond

07.04.1965 Ida-Virumaa, Iisaku
Abielus, kaks tütart ja poeg

Haridus: Nõo Reaalgümnaasium 1983; Sankt-Peterburgi Tuletõrjetehnikakool 1986, tuletõrje; Venemaa Riiklik Tuletõrje Akadeemia (Moskva) 1993, tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener.

Töökohad: Pärnu tuletõrje, erinevad ametikohad 1986–1990; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–1991, direktor 1991–1992; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000, peadirektor 2000–2006; EV peaministri nõunik 2006–2007; EV keskkonnaminister 2014–2015; Päästeameti nõunik 20172018.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2006.

Esinduskogud: XI Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees), XII Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees 2011–2014), XIII Riigikogu 20152016; 2018– .

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1997; Eesti ja välisriikide ametkondlikud ning vabatahtlike organisatsioonide teenete- ja aumärgid, sh Päästeteenistuse suur kuldrist, Kaitseväe eriteenete rist, Soome Tulerist jt.

Muu tegevus: ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige 2006–2009; ÜRO OCHA juures formeeritud UNDAC-i (United Nations Disaster Assessment and Coordination) liige, ÜRO konsultant; EL Elanikkonnakaitse Mehhanismi EUCPT (European Union Civil Protection Expert Team) liige; Eesti Päästemeeskonna liige; Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige; MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Kriisieksperdid asutajaliige.
Avaldanud artikleid Eesti ja rahvusvahelistes erialaväljaannetes.

Huvialad: reisimine, heategevus, muusika.

05.09.2018

Sõnavõtud

  • 14:25 Riigikogu avalduse "ÜRO globaalse ränderaamistiku kohta" eelnõu (758 AE) esimene lugemine
  • Suur tänu! Austatud ettekandja! Omades teatud professionaalsust selles viimases mõttes, siis maja saab mitmetpidi kustutada, aga vundament jääb kindlasti järele. Minu küsimus on suunatud tulevikku, et kuidas sa näed. Teades ÜRO kõikvõimalikke raamistikke ja deklaratsioone, siis enamiku
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
17.12.2018 / 15:08
PooltPoolt
Päevakorra kinnitamine
17.12.2018 / 15:05
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
13.12.2018 / 12:39
VastuVastu
Tagasi lükkamine Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise seadus
13.12.2018 / 11:55
VastuVastu
Tagasi lükkamine Kodakondsuse seaduse muutmise seadus
13.12.2018 / 10:07
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
12.12.2018 / 22:03
Ei hääletanudEi hääletanud
Tagasi lükkamine Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine)
12.12.2018 / 19:54
PooltPoolt
II lugemise katkestamine Krediidiasutuste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus
Tagasiside