Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Eesti taasiseseisvumise järel ehitasin 14 aastat üles Eesti päästeteenistust. Pärast seda, kui olin aasta aega töötanud peaministri julgeolekunõuniku ametikohal, valiti mind Riigikokku, kus ma pea kaheksa aastat riigikaitsekomisjoni esimehe ülesandeid täites pühendusin Eesti julgeolekupoliitika ja laiapindse riigikaitse kontseptsiooni väljatöötamisele. Seejärel osalesin keskkonnaministrina Vabariigi Valitsuse töös ning 2015. aastal tegelesin keskkonnateemadega edasi ka Riigikogu XIII koosseisus.

Jätkan peale kaheaastast eemalolekut tööd Riigikogus, sest tahan oma teadmiste ja kogemustega panustada meie riigi tuleviku kujundamisse. Soovin, et Eesti areneks riigiks, kus on hea elada nii meil kui ka järgmistel põlvkondadel.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Korruptsioonivastane erikomisjon, Riigikaitsekomisjon
Valimisringkond: Lääne-Virumaa

Elulugu
Mati Raidma

MATI RAIDMA

Lääne-Virumaa valimisringkond

07.04.1965 Ida-Virumaa, Iisaku
Abielus, kaks tütart ja poeg

Haridus: Nõo Reaalgümnaasium 1983; Sankt-Peterburgi Tuletõrjetehnikakool 1986, tuletõrje; Venemaa Riiklik Tuletõrje Akadeemia (Moskva) 1993, tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener.

Töökohad: Pärnu Tuletõrje, erinevad ametikohad 1986–1990; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–1991, direktor 1991–1992; Päästeameti peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000, peadirektor 2000–2006; EV peaministri nõunik 2006–2007; EV keskkonnaminister 2014–2015; Päästeameti nõunik 2017–2018, 2019–2021.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2006.

Esinduskogud: XI ja XII Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees 2007–2014), XIII Riigikogu 2015–2016, 2018–2019; XIV Riigikogu 2021– ; Tallinna Linnavolikogu liige 2016–2017.

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1997.
Eesti ja välisriikide ametkondlikud ning vabatahtlike organisatsioonide teenete- ja aumärgid, sh Päästeteenistuse suur kuldrist, Kaitseväe eriteenete rist, Soome Tulerist jt.

Muu tegevus: ÜRO Hädaabi Keskfondi nõukogu asendusliige 2006–2009; rahvusvahelise humanitaarvõrgustiku IHP (International Humanitarian Partnership) eesistuja 2019–2020; ÜRO OCHA juurde formeeritud UNDACi (United Nations Disaster Assessment and Coordination) liige; ELi elanikkonnakaitse mehhanismi EUCPT (European Union Civil Protection Team) liige; Eesti Päästemeeskonna liige; Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige; MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Kriisieksperdid asutajaliige.
Avaldanud artikleid Eesti ja rahvusvahelistes erialaväljaannetes.

Huvialad: reisimine, heategevus, muusika.

17.06.2021

Tagasiside