Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Soovin oma teadmiste ja kogemustega panustada meie riigi tuleviku kujundamisse. Tahan, et Eesti areneks turvaliseks ja kriisikindlaks riigiks, kus on hea elada nii meil kui ka järgmistel põlvkondadel.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Õiguskomisjon
Valimisringkond: Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine linnaosa

Elulugu
Mati Raidma

Mati Raidma

Tallinna Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine valimisringkond

07.04.1965 Iisaku, Ida-Virumaa
Abielus, kolm last

Haridus: Nõo Reaalgümnaasium 1983; Sankt-Peterburgi Tuletõrjetehnikakool 1986, tuletõrje; Venemaa Riiklik Tuletõrjeakadeemia (Moskva) 1993, tuletõrjetehnika ja tuleohutuse insener.

Töökohad: Pärnu Tuletõrje, erinevad ametikohad 1986–1990; Pärnu Tuletõrjeameti ülem 1990–1991, direktor 1991–1992; Päästeamet: peadirektori asetäitja päästealal 1992–2000, peadirektor 2000–2006, nõunik 2017–2018, 2019–2021; EV peaministri nõunik 2006–2007; EV keskkonnaminister 2014–2015.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2006.

Esinduskogud: XI ja XII Riigikogu (riigikaitsekomisjoni esimees 2007–2014), XIII Riigikogu 2015–2016, 2018–2019, XIV Riigikogu 2021–2023, XV Riigikogu; Tallinna Linnavolikogu 2016–2017.

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 1997.
Eesti ja välisriikide ametkondlikud ning vabatahtlike organisatsioonide teenete- ja aumärgid, sh päästeteenistuse suur kuldrist, Kaitseväe eriteenete rist, Soome Tulerist jt.

Muu tegevus: rahvusvahelise humanitaarvõrgustiku IHP (International Humanitarian Partnership) eesistuja 2019–2020; ÜRO Humanitaarasjade Koordinatsioonibüroo (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) juurde formeeritud kriiside ja katastroofide koordineerimis- ja hindamismeeskonna (United Nations Disaster Assessment and Coordination, UNDAC) liige; ELi elanikkonnakaitse mehhanismi (European Union Civil Protection Team, EUCPT) liige; Eesti Päästemeeskonna liige; Kaitseliidu ja Eesti Reservohvitseride Kogu liige; MTÜ Mondo ja MTÜ Eesti Kriisieksperdid asutajaliige.
Avaldanud artikleid Eesti ja rahvusvahelistes erialaväljaannetes.

Huvialad: reisimine, heategevus, muusika. 

17.04.2023

Tagasiside