Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Saarlasena olen pikalt edendanud Lääne-Eesti regionaalpoliitikat. Räägin jätkuvalt kaasa julgeoleku valdkonna õigusloomes, tagamaks Eestile turvaline tulevik. Kümme aastat poliitilise töö kogemust ja 20 aastat tööd õiguskaitseorganites on andnud selleks vajalikud teadmised. Minu jaoks on oluline nii sise- ja välisjulgeoleku arengu stabiilsuse eest seismine kui ka maapiirkondades soodsa ettevõtluskeskkonna loomine, et pidurdada elanike väljavoolu. Teen tööd südamega ja ausalt.

Eesti Reformierakonna fraktsioon

Valimisringkond: Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa

Elulugu
Kalle Laanet

KALLE LAANET

Hiiu-, Lääne- ja Saaremaa valimisringkond

25.09.1965 Saaremaa, Orissaare
Abielus, poeg ja kaks tütart

Haridus: Tallinna Spordiinternaatkool 1983; Tallinna Miilitsa Erikeskkool 1988; Concordia Rahvusvaheline Ülikool Eestis 2001, õigusteadus (vastab magistrikraadile).

Töökohad: Kingissepa Rajooni / Saare Maakonna Täitevkomitee siseasjade osakonna kriminaaljälituse grupi operatiivvolinik 1988–1989 ja 1990, operatiiv-profülaktilise teenistuse miilitsa piirkonnainspektor 1989–1990, siseasjade osakonna kriminaaljälituse grupi kriminaaljälituse vanemoperatiivvolinik 1990–1991; Saare Politsei- prefektuuri kriminaalpolitsei vaneminspektor 1991–1992, abiprefekt 1992–1993; Riigi Politseiameti kesk- kriminaalpolitsei varavastaste kuritegude osakonna komissar 1993–1994, organiseeritud kuritegevuse tõkestamise osakonna infogrupi politsei vaneminspektor 1994–1995; Saare politseiprefekt 1995–2002; Tallinna politsei- prefekt 2002–2004; Lääne politseiprefekt 2004–2005; EV siseminister 2005–2007.

Erakond: Eesti Keskerakond 2005–2012; Eesti Reformierakond alates 2014. Saaremaa Vallavolikogu 2017- ,

EsinduskogudXI Riigikogu (õiguskomisjoni aseesimees), XII Riigikogu (õiguskomisjoni aseesimees 2011–2014, välismaalastele tähtajaliste elamislubade andmisega seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjoni esimees), XIII Riigikogu (põhiseaduskomisjoni esimees 2015–2016; julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni aseesimees 2017– ); Saaremaa Vallavolikogu 2017– , valiti ka Kuressaare Linnavolikokku 2009.

Autasud: Kotkaristi III klassi teenetemärk 2006. Poola Vabariigi Teeneteordeni komandöririst 2005.

Muu tegevus: FBI Rahvusliku Akadeemia Euroopa osakonna president 2007; Eesti Politsei Spordiliidu president 2008–2015; SA Turvaline Saaremaa nõukogu liige.

Huvialad: sport, kirjandus.

1.01.2018

Sõnavõtud

  • 16:53 Arupärimine ühenduste kohta saartega (nr 433)
  • Aitäh, austatud juhataja! Hea minister, kõigepealt tänan vastuste eest! Küsin aga, kuidas te jäite rahule selle kriisisituatsiooni lahendamisel TS Laevade juhtkonna tegevusega. Kui kiiresti nad reageerisid, kui operatiivselt olid nad koostööks valmis ja milliseid ettepanekuid nemad tegid?
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
17.05.2018 / 10:02
KohalKohal
Kohaloleku kontroll
16.05.2018 / 16:26
VastuVastu
II lugemise katkestamine Eesti Haigekassa seaduse ja ravikindlustuse seaduse muutmise seadus
16.05.2018 / 15:43
VastuVastu
2. muudatusettepanek Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus
16.05.2018 / 15:17
PooltPoolt
Lõpphääletus Maaparandusseadus
16.05.2018 / 15:17
KohalKohal
Kohaloleku kontroll Maaparandusseadus
16.05.2018 / 15:15
PooltPoolt
Lõpphääletus Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus
16.05.2018 / 15:15
KohalKohal
Kohaloleku kontroll Kaitseväe korralduse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus
Tagasiside