Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Pean oluliseks seista vabaduse, õiguse, õigluse ja võrdse kohtlemise eest. Leian, et peame olema koostööaltimad ehk olema kuulavamad ja mõistvamad ning asju rohkem selgitama. Demokraatia alustoed on haridus ja teadmised, samuti jõukus, mis toetub leidlikkusele ja vabadusele. Tuleb tagada, et teod, mida teeme täna, ei oleks koormaks tulevikus, peame suhtuma säästvalt keskkonda ja käituma säästvalt ka riigi rahakotti kasutades.

Eesti Reformierakonna fraktsioon
Rahanduskomisjon, Riigieelarve kontrolli erikomisjon
Valimisringkond: Tallinna Mustamäe ja Nõmme linnaosa

Elulugu
Maris Lauri

Maris Lauri

Tallinna Mustamäe ja Nõmme valimisringkond

01.01.1966 Kiviõli
Vallaline

Haridus: Kohtla-Järve 1. Keskkool 1984; Tartu Ülikool 1989, majandusküberneetika, majandusteaduse magister 1994.

Töökohad: Eesti TA astrofüüsika ja atmosfäärifüüsika instituudi vanemraamatupidaja 1989–1991; Majandusministeeriumi investitsiooniosakonna spetsialist 1993–1994; Eesti Panga majandusanalüüsi osakonna spetsialist 1994–1996; Tallinna Panga majandusanalüütik 1996–1998; Hansapanga/Swedbanki majandusanalüütik/osakonnajuhataja 1998–2011; OÜ Oeconomia omanik 2011‒ ; EV peaministri majandusnõunik 2014; EV rahandusminister 2014–2015; EV haridus- ja teadusminister 2016; EV justiitsminister 2021–2022.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014, juhatuse liige.

Esinduskogud: XIII Riigikogu (fraktsiooni aseesimees 2016–2019); XIV Riigikogu (rahanduskomisjoni aseesimees 2019–2021), XV Riigikogu (riigieelarve kontrolli erikomisjoni aseesimees); Tallinna Linnavolikogu 2017–2018, valiti ka 2021.

Autasud: Valgetähe V klassi teenetemärk 2008.

Muu tegevus: avaldanud artikleid ja arvamuslugusid Eesti ajakirjanduses.

Huvialad: ajalugu, suguvõsauurimine.

17.04.2023

Sõnavõtud

  • Riigikogu otsuse "Riigigarantii andmine Euroopa Investeerimispangale Ukraina ülesehitamise toetamiseks" eelnõu (336 OE) esimene lugemine

  • Lugupeetud istungi juhataja! Head kolleegid! Kaks asja. Esiteks on üpris kummaline, kui endine rahandusminister ei tee vahet otsestel kuludel riigieelarvest ja garantiidest. Garantiid on teatavasti finantskohustused, mis ei ole otseselt kulud. Garantiiks minev summa ei ole see summa, mida oleks võim
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Hääletused

Kõik hääletused
Kohaloleku kontrolli info kajastab ainult kohalolekut või puudumist konkreetse kohaloleku kontrolli tegemise hetkel, mitte tervel istungipäeval.
08.12.2023 / 16:42
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel operatsioonil EUNAVFOR Med/Irini"
08.12.2023 / 16:32
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni või selle liikmesriigi, Euroopa Liidu või Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel"
08.12.2023 / 16:25
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil Mosambiigis"
08.12.2023 / 16:09
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus"
08.12.2023 / 15:56
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus"
08.12.2023 / 15:55
KohalKohal
Kohaloleku kontroll Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni valmidusüksuste koosseisus"
08.12.2023 / 15:43
PooltPoolt
Lõpphääletus Riigikogu otsus „Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalveoperatsioonil Liibanonis"
Tagasiside