Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Üldinfo

Riigikogu liikmena tahan kaasa aidata Eesti Vabariigi ja Balti riikide, samuti Soome kui meie hõimu- ja relvavenna julgeoleku tugevdamisele meie regioonis NATO kohaloleku ja võimekuse suurendamise teel. Samuti soovin panustada laiapõhjalise riigikaitse kontseptsioonile ja sõjalisele territoriaalkaitse strateegiale tugineva rahvusliku riigikaitse kui terviku ülesehitamisse. Parlamendiliikmena näen ühe eesmärgina ka meie rahva tervise parandamist tervete elukommete propageerimise, laste ja noorte kehakultuuri süsteemi loomise ja rahvaspordi arendamise kaudu.


Riigikaitsekomisjon

Elulugu
Ants Laaneots

Ants Laaneots

Tartu linna valimisringkond

16.01.1948 Kilingi-Nõmme
Abielus, kaks last, neli lapselast

Haridus: Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1965; Harkivi Kaardiväe Kõrgem Tankivägede Kool 1970, tankivägede ohvitser, autode, traktorite ja soomustehnika ekspluatatsiooni insener; R. Malinovski nim Soomustankivägede Akadeemia (Moskva) 1978–1981; NATO Kaitsekolledž (NATO Defence College, Rooma) 1997–1998; Soome Riigikaitse Kõrgkool 1999–2000.

Töökohad: Tallinna Pääsküla jaama raudtee automaatika montöör 1965–1966; Nõukogude armee: 48. kaardiväe tankidiviisi 300. tankipolgu tankirühma ülem, õppekompanii ülem, tankipataljoni ülem 1970–1978 (Ukraina), 155. motolaskurdiviisi 76. tankipolgu staabiülem 1981–1982, 78. tankidiviisi 180. tankipolgu ülem 1982–1983, 78. tankidiviisi ülema esimene asetäitja / diviisi staabiülem 1984–1987 (Ida-Kasahstan), Etioopia jalaväediviisi ülema nõunik, armeekorpuse ülema nõunik 1987–1989, osalemine lahingutegevuses; Tartu sõjakomissar 1989–1991; Eesti Kaitsevägi: kaitsejõudude peastaabi ülem 1991–1994, 1997–1999, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem 2001–2006, Kaitseväe juhataja 2006–2011; ASi ESS Lõuna direktor 1994–1996; Balti Kaitseuuringute Keskuse ülem 1999–2001; EV kaitseatašee Venemaa Föderatsioonis ja Ukraina Vabariigis 2001–2006; EV peaministri nõunik julgeoleku ja riigikaitse küsimustes 2011–2014.

Erakond: Eesti Reformierakond alates 2014.

Esinduskogud: XIII‒XV Riigikogu; Tartu Linnavolikogu 1996–1997, 2013–2015, 2017–2021, valiti ka 2021.

Autasud: Kotkaristi II klassi teenetemärk 2000, Kotkaristi I klassi teenetemärk 2012. Soome Lõvi Rüütelkonna suurrist 2007, Rootsi Kuningliku Põhjatähe II klassi orden 2011, Ameerika Ühendriikide Teeneteordeni komandör 2012.
Kaitseliidu Valgeristi I klassi teenetemärk 2011, Kaitseliidu teenetemedal, piirivalve teeneterist, mälestusmedal „10 aastat taastatud kaitseväge“ jt Kaitseväe, Päästeameti, Kaitseministeeriumi ja Siseministeeriumi teenetemärgid.
Punatähe orden (NSV Liit).

Auastmed: Nõukogude armee: leitnant 1970, vanemleitnant 1973, kapten 1975, major 1979, alampolkovnik 1982, polkovnik 1987. Eesti Kaitsevägi: kolonel 1992, kindralmajor 1998, kindralleitnant 2008, kindral 2011.

Muu tegevus: Kaitseliidu vanematekogu esimees 2013–2019, Tartu maleva auliige; Tartu Toome Rotary Klubi liige.
Avaldanud julgeoleku- ja riigikaitseteemalisi artikleid Eesti ajakirjanduses ning raamatu „Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja tagajärjed“ 2014 (inglise k 2016).

Huvialad: poliitika, ajalugu, sõjateadus, Venemaa ja endised NSV Liidu vabariigid, Balti riikide julgeolek, sport.

Lisainfo: küüditatud Siberisse 1949–1958. 

10.04.2023

Sõnavõtud

  • Riigikogu otsuse "Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve" eelnõu (446 OE) teine lugemine
  • Austatud Riigikogu istungi juhataja! Head kolleegid! Kõnealuse eelnõu esitas Vabariigi Valitsus k.a 27. septembril ja selle esimene lugemine toimus sama aasta 10. novembril. Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, mis oli k.a 22. november kell 10.30, ei esitatud eelnõu kohta ühtegi muudatusettepan
  • Loe lähemalt

Kõik sõnavõtud

Tagasiside