Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Millega tegeles Tallinna Sadama uurimiskomisjon?

Uurimiskomisjoni eesmärk oli välja selgitada, milles seisnes võimalik korruptsioon AS-i Tallinna Sadam juhtkonnas, millised olid seda soodustanud asjaolud ning selle mõju ettevõtte juhtimisele, toimimisele ning riigi omanikuhuvidele.

Komisjon otsustas välja selgitada:

  • kas AS-i Tallinna Sadam juhtimise ja järelevalvega seotud sisekontrollil ja aruandluses on järgitud õigusaktide nõudeid ja hea juhtimistava põhimõtteid;
  • kas AS-i Tallinna Sadam juhtorganite liikmed on valitud ja nende tegevust on kontrollitud nii, nagu näevad ette järelevalvet reguleerivad õigusaktid;
  • kas AS-i Tallinna Sadam vara valitsemine on olnud korraldatud õigusaktides sätestatud nõuete kohaselt ja heaperemehelikult;
  • kas riigi osalemine äriühingutes on olnud korraldatud ja koordineeritud nii, et riigi huvid on olnud parimal moel kaitstud.

Riigikogu uurimiskomisjon leidis oma lõpparuandes, et riigi järelevalve AS-i Tallinna Sadam üle oli nõrk ning tegi valitsusele ja Riigikogule oma ettepanekud riigiettevõtete paremaks järelevalveks. Uurimiskomisjoni tegevus lõppes lõpparuande esitamisega Riigikogule 14. juunil 2016.

Üles

Viimati muudetud: 23.02.2023

Tagasiside