Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
685 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seaduse, jäätmeseaduse ja sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadus 22.10.2018
632 Hasartmängumaksu seaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seadus 18.10.2018
556 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 11.09.2018
507 Väärtpaberituru seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.09.2018
628 Perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (ühtse rakendusteenuse loomine) 06.07.2018
500 Riigikogu otsus "Riigi 2016. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine" 29.06.2018
646 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu liikmete nimetamine" 29.06.2018
595 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ning tubakaseaduse muutmise seadus 27.06.2018
276 Käibemaksuseaduse muutmise seadus 21.06.2018
275 Kindlustustegevuse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.06.2018
297 Investeerimisfondide seadus 21.06.2018
296 2016. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus 20.06.2018
277 Eesti Vabariigi valitsuse ja Vietnami Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seadus 20.06.2018
499 Sotsiaalmaksuseaduse ja tulumaksuseaduse muutmise seadus 20.06.2018
498 Makseasutuste ja e-raha asutuste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
232 Isikut tõendavate dokumentide seaduse, krediidiasutuste seaduse ning rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
223 Riigikogu otsus "Audiitori nimetamine Riigikontrolli 2016.–2018. aasta tegevuse kontrollimiseks" 19.06.2018
469 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu liikme nimetamine" 19.06.2018
459 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus 18.06.2018
458 Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2018
456 Riigieelarve seaduse muutmise seadus 18.06.2018
68 Osamaksete ühtsesse kriisilahendusfondi ülekandmise ja ühiskasutusse võtmise lepingu ratifitseerimise seadus 18.06.2018
69 Riigikogu otsus „Euroopa Komisjoni ja Kreeka Vabariigi vahel sõlmitava vastastikuse mõistmise memorandumi kavandi heakskiitmine“ 18.06.2018
454 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus 18.06.2018
19 Riigikogu otsus "Hasartmängumaksu Nõukogu moodustamine" 18.06.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside