Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 31.07.2018
634 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 13.07.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 05.07.2018
668 Riigikogu otsus "Heiki Loodi Riigikohtu liikmeks nimetamine" 25.06.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 20.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 19.06.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 19.06.2018
637 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamise seadus 19.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 19.06.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 18.06.2018
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
618 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 14.06.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
629 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 13.06.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.06.2018
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 13.06.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 06.06.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
609 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus 09.07.2018
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 09.07.2018
617 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 29.06.2018
599 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 22.06.2018
286 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 20.06.2018
502 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" muutmine" 20.06.2018
497 Haldusmenetluse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 20.06.2018
493 Püsiasustusega väikesaarte seaduse, liiklusseaduse ja maapõueseaduse muutmise seadus 20.06.2018
638 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine" 20.06.2018
262 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus 19.06.2018
255 Riigikogu avaldus "75 aastat juuniküüditamisest" 19.06.2018
252 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2018
251 Välismaalaste seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 19.06.2018
483 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 19.06.2018
482 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 19.06.2018
240 Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest tulenev avaliku teenistuse seaduse muutmise seadus 19.06.2018
471 Riigikogu otsus Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine 19.06.2018
88 Riigikogu otsus "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks" 18.06.2018
87 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse „Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine” muutmine" 18.06.2018
91 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 18.06.2018
200 Haldusreformi seadus 18.06.2018
194 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine aktsiaseltsi Tallinna Sadam juhtkonnas toimunud võimaliku korruptsiooni ja tulevikus sellelaadsete juhtumite vältimiseks vajalike meetmete uurimiseks“ muutmine" 18.06.2018
189 Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 18.06.2018
205 Hädaolukorra seadus 18.06.2018
203 Kohtute seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 18.06.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside