Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
58 Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse täiendamise seadus 17.06.2018
32 Erakonnaseaduse muutmise seadus 15.06.2018
647 Riigikogu liikme staatuse seaduse muutmise seadus 15.06.2018
637 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse täiendamise seadus 14.06.2018
636 Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
634 Kodakondsuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
618 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 14.06.2018
662 Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
629 Kodakondsuse seaduse täiendamise seadus 13.06.2018
574 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
550 Riigikogu valimise seaduse ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seadus 13.06.2018
522 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
659 Riigi Teataja seaduse muutmise seadus 13.06.2018
122 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine Eesti narkopoliitika ja HIV ennetustegevuse analüüsimiseks ning ennetustegevuse tõhustamiseks" 13.06.2018
107 Riigikogu otsus „Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine soolise võrdõiguslikkuse probleemide läbitöötamiseks“ 13.06.2018
504 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 11.06.2018
472 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse muutmise seadus 11.06.2018
650 Isikuandmete kaitse seaduse rakendamise seadus 06.06.2018
269 Riigipiiri seaduse muutmise seadus 04.06.2018
294 Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus 01.06.2018
254 Püsiasustusega väikesaarte seaduse muutmise seadus 30.05.2018
208 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 29.05.2018
196 Võrdse kohtlemise seaduse muutmise seadus 28.05.2018
33 Erakonnaseaduse täiendamise seadus 09.05.2018
230 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 06.02.2018

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
55 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus 17.06.2018
630 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Lea Kivi kohtunikuametist vabastamine" 15.06.2018
34 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Jüri Ilvesti kohtunikuametist vabastamine" 15.06.2018
436 Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse ja Vabariigi Presidendi töökorra seaduse muutmise seadus 15.06.2018
433 Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ja teiste haldusreformi elluviimisega seotud seaduste muutmise seadus 15.06.2018
400 Euroopa Parlamendi valimise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
432 Maavalitsuste tegevuse lõpetamisest tulenev Vabariigi Valitsuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
617 Välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.06.2018
599 Eesti lipu seaduse muutmise seadus 14.06.2018
609 Õiguskantsleri seaduse täiendamise seadus 13.06.2018
638 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine” muutmine" 13.06.2018
612 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.06.2018
605 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.06.2018
591 Pühade ja tähtpäevade seaduse muutmise seadus 13.06.2018
590 Välismaalaste seaduse muutmise seadus 13.06.2018
588 Riigikogu avaldus "Tänuavaldus Eesti Vabariigi loojatele, kaitsjatele, hoidjatele ja taastajatele" 13.06.2018
585 Isikut tõendavate dokumentide seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seadus (Euroopa tagasisaatmise reisidokument) 13.06.2018
582 Riigikogu otsus "Janar Holmi riigikontrolöri ametisse nimetamine" 13.06.2018
579 Riigikogu otsus "Riigikohtu liikme Indrek Koolmeistri kohtunikuametist vabastamine" 13.06.2018
368 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigireformi arengusuundade väljatöötamiseks" 13.06.2018
367 Riigikogu otsus "Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine rahvastikukriisi lahendamiseks" 13.06.2018
348 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Korruptsioonivastase erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.06.2018
345 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.06.2018
344 Riigikogu otsus "Riigikogu otsuse "Riigieelarve kontrolli erikomisjoni moodustamine" muutmine" 13.06.2018
569 Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus (digitaalse isikutunnistuse kehtivusaeg) 13.06.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside