Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Mida teeb põhiseaduskomisjon?

Põhiseaduskomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mille töövaldkond on piiritletud põhiseaduslike aspektidega. Komisjon menetleb muu hulgas põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid ning Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid, samuti kodakondsust, välismaalasi ja valimisi käsitlevaid eelnõusid.

Töö eelnõudega

Eesti Vabariigi põhiseadus on meie elu aluspõhimõtteid sätestav tüvitekst, mis on teiste  õigusaktide suhtes ülimuslik. Põhiseaduskomisjon menetleb juhtivkomisjonina:

  • Põhiseaduse muutmise seaduse eelnõusid
  • Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Vabariigi Valitsuse, Riigikontrolli, kohtute ja õiguskantsleri tegevust reguleerivaid eelnõusid
  • Riigikogu, Vabariigi Presidendi, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi ning rahvahääletust käsitlevaid seaduseelnõusid
  • Eesti kodakondsuse andmise aluseid ning Euroopa Liidu kodanike ja teiste välismaalaste õiguslikku seisundit käsitlevaid eelnõusid
  • Isikuandmete kaitset, avalikku teenistust, haldusmenetlust ja riigivastutust reguleerivaid eelnõusid
  • Muid riigi põhiseadusliku korra seisukohalt olulisi riigi- ja haldusõiguse valdkonda kuuluvaid seaduseelnõusid

Ühtlasi menetleb põhiseaduskomisjon juhtivkomisjonina ülalnimetatud valdkondi käsitlevaid välislepingute ratifitseerimise seaduste, Riigikogu otsuste, avalduste, deklaratsioonide ja pöördumiste eelnõusid.

Peale selle menetleb põhiseaduskomisjon Riigikogu erikomisjonide ning uurimis- ja probleemkomisjonide moodustamise otsuse eelnõusid, samuti põhiseaduses sätestatud riigi kõrgemate ametiisikute (riigikohtunikud, riigikontrolör, õiguskantsler) ametisse nimetamise eelnõusid.

Muud ülesanded

Põhiseaduskomisjon annab oma töövaldkonna piires Euroopa Liidu asjade komisjonile ja väliskomisjonile arvamusi Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude kohta. Komisjon kujundab ka seisukoha kõikide Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud seaduste põhiseadusele vastavuse kohta.

Üles

Viimati muudetud: 21.09.2023

Tagasiside
 

Prindi

Erle Enneveer

Prindi

Helin Leichter

Prindi

Karin Tuulik

Prindi

Stella Rõbakov