Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Esimene lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Kolmas lugemine

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Muutmise kuupäev Sorteeriti
111 Audiitortegevuse seaduse, finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus (finantsvaldkonna väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad karistused) 17.03.2023
737 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus (digilahendused loamenetluses ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri arendamine) 14.03.2023
777 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 14.03.2023
94 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid) 12.03.2023
367 Kriminaalmenetluse seadustiku ja väärteomenetluse seadustiku muutmise seadus 12.03.2023
684 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 03.03.2023
638 Turvategevuse seadus 03.03.2023
731 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku, perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 10.02.2023
723 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja halduskohtumenetluse seadustiku muutmise seadus (paberivabale kohtumenetlusele üleminek) 10.02.2023
629 Turvaseaduse muutmise seadus 08.02.2023
644 Kohtuekspertiisiseadus 03.02.2023
702 Ohvriabi seadus 10.01.2023
641 Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 23.12.2022
713 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (äriühingute piiriülene liikumine) 23.12.2022
648 Täitemenetluse seadustiku muutmise ning täitemenetluse seadustiku ja kohtutäituri seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse täiendamise seadus 16.12.2022
678 Päästeseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 16.12.2022
625 Töölepingu seaduse muutmise seadus 14.12.2022
597 Perekonnaseisutoimingute seaduse muutmise seadus 10.11.2022
622 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (nõukogu määruse (EL) 2019/1111, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades tehtud lahendite tunnustamist ja täitmist ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud), rakendamine) 10.11.2022
621 Karistusregistri seaduse muutmise seadus 07.11.2022
532 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ning sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 20.09.2022
573 Korrakaitseseaduse, lastekaitseseaduse ja narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmise seadus 08.08.2022
580 Vangistusseaduse ja kriminaalhooldusseaduse muutmise seadus 08.08.2022
581 Karistusregistri seaduse, karistusseadustiku ja lastekaitseseaduse muutmise seadus 08.08.2022
575 Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus 20.06.2022

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside