Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
575 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 25.04.2018
416 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 13.03.2018
408 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus 13.03.2018
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 12.03.2018
404 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 12.03.2018
299 Riigi õigusabi seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.03.2018
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.03.2018
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2018
279 Laste kaitset seksuaalse ärakasutamise ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ratifitseerimise seadus 08.03.2018
385 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2018
384 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2018
375 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 07.03.2018
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 07.03.2018
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 07.03.2018
329 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 06.03.2018
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 06.03.2018
309 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 05.03.2018
308 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 05.03.2018
152 Võlaõigusseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 21.02.2018
191 Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 20.02.2018
127 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seadus 20.02.2018
80 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses 20.02.2018
126 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seadus 20.02.2018
164 Advokatuuriseaduse muutmise seadus 19.02.2018
113 Pärimisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 15.02.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside