Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Menetluses eelnõud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
667 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 15.06.2018
665 Äriseadustiku muutmise seadus 15.06.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 15.06.2018
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 14.06.2018
654 Relvaseaduse muutmise seadus 14.06.2018
551 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.06.2018
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (ohtlikud kalduvuskurjategijad, välismaalastest kurjategijad) 13.06.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 13.06.2018
562 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seadus 13.06.2018
561 Karistusseadustiku muutmise seadus 13.06.2018
114 Kooseluseaduse rakendamise seadus 13.06.2018
515 Riigikogu otsus "Riikliku VEB Fondi koondatud Põhja-Eesti Aktsiapanga ja Balti Ühispanga klientide nõuete, mis on seotud endises NSV Liidu Välismajanduspangas külmutatud kontodega, eest Eesti Vabariigi poolt reaalse rahalise hüvitise suuruse määramine ja väljamaksmine" 13.06.2018
642 Karistusseadustiku ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 11.06.2018
586 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (väärteokaristuste reform, EL-i õigusest tulenevad rahatrahvid) 30.05.2018
268 Avaliku teenistuse seaduse, kohtute seaduse, politsei ja piirivalve seaduse ning teiste seaduste muutmise seadus 30.05.2018
151 Paarkonna seadus 28.05.2018
96 Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse täiendamise seadus 23.05.2018

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 15.06.2018
442 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku rakendamise seaduse muutmise seadus (Euroopa uurimismääruse direktiivi ülevõtmine) 15.06.2018
416 Politsei ja piirivalve seaduse ning päästeteenistuse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
127 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ratifitseerimise seadus 13.06.2018
126 Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni kalandustöö konventsiooni (nr 188) ratifitseerimise seadus 13.06.2018
583 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 13.06.2018
408 Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokolli nr 16 ratifitseerimise seadus 13.06.2018
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 13.06.2018
404 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 655/2014, millega luuakse pangakontode Euroopa arestimismääruse menetlus, et hõlbustada võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja kaubandusasjades, rakendamine ning inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni protokollist nr 16 tuleneva menetluse loomine) 13.06.2018
385 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2018
384 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2018
375 Eesti Vabariigi ja India Vabariigi kohtulikult karistatud isikute üleandmise kokkuleppe ratifitseerimise seadus 12.06.2018
356 Töölepingu seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2018
347 Äriseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi asukoht) 12.06.2018
511 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 12.06.2018
329 Meretöö seaduse ja töötajate üleühenduselise kaasamise seaduse muutmise seadus 12.06.2018
328 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse) 12.06.2018
309 Päästeseaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 12.06.2018
308 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (kuriteovahendite ja kriminaaltulu arestimise ja konfiskeerimise direktiivi ülevõtmine) 12.06.2018
473 Riigikogu otsus "Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine" 11.06.2018
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 01.06.2018
80 Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus, millega laiendatakse kannatanute õigusi kriminaalmenetluses 01.06.2018
496 Halduskohtumenetluse tõhustamiseks halduskohtumenetluse seadustiku, riigilõivuseaduse ja riigi õigusabi seaduse muutmise seadus 01.06.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 31.05.2018
267 Korrakaitseseaduse muutmise seadus 30.05.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside