Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Esimene lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
749 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (Eestis tehtud vahekohtu otsuste täidetavaks tunnistamise menetluse loomine) 08.03.2019
768 Politsei ja piirivalve seaduse, päästeteenistuse seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise seadus 08.03.2019
759 Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2019
658 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 08.03.2019
737 Täitemenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (elatise võlgnike survestamine) 08.03.2019
667 Kaitseväeteenistuse seaduse rakendamise seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seadus 04.03.2019
680 Vangistusseaduse muutmise seadus 27.02.2019
719 Tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 22.02.2019
673 Politsei ja piirivalve seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 06.02.2019
723 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 01.02.2019
642 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (terrorismivastase võitluse direktiivi ülevõtmine) 04.01.2019
631 Abipolitseiniku seaduse muutmise seadus 27.12.2018
712 Äriseadustiku ja teiste seaduste muutmise seadus 21.12.2018
654 Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus 12.12.2018
627 Tsiviilseadustiku üldosa seaduse ning võlaõigusseaduse, tsiviilseadustiku üldosa seaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse rakendamise seaduse muutmise seadus 06.12.2018
625 Eesti Vabariigi valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse hädaolukordade ennetamise, nendeks valmisoleku ja neile reageerimise alase vastastikuse abi ja koostöö kokkuleppe ratifitseerimise seadus 14.11.2018
447 Kaitseväeteenistuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 06.07.2018
580 Väärteomenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 31.05.2018
583 Advokatuuriseaduse, kohtute seaduse, kohtutäituri seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 31.05.2018
575 Pankrotiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 04.05.2018
494 Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 09.03.2018
405 Asjaõigusseaduse rakendamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (tehnovõrgu talumise tasu muutmine) 30.01.2018
280 Kohtutäituri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.01.2018
511 Perekonnaseisutoimingute seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 02.01.2018
453 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (alaealiste õigusrikkujate kohtlemise muutmine) 06.12.2017

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside