Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 11.09.2018
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 11.09.2018
568 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 29.08.2018
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 13.08.2018
633 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 29.06.2018
623 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
624 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
213 Maapõueseadus 21.06.2018
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 20.06.2018
257 Jäätmeseaduse muutmise seadus 19.06.2018
243 Veeseaduse muutmise seadus 19.06.2018
233 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 19.06.2018
226 Veeseaduse § 17 täiendamise seadus 19.06.2018
464 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seadus 18.06.2018
463 Kiirgusseaduse muutmise seadus 18.06.2018
462 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 18.06.2018
452 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.06.2018
43 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 18.06.2018
60 "Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seadus 18.06.2018
444 Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) 15.06.2018
443 Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus 15.06.2018
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 14.06.2018
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 14.06.2018
415 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 14.06.2018
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" 13.06.2018

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside