Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
660 Keskkonnatasude seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 27.12.2018
711 Jäätmete ja muude ainete kaadamisest põhjustatud merereostuse vältimise 1972. aasta konventsiooni 1996. aasta protokolli 2009. ja 2013. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 05.12.2018
645 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 22.11.2018
677 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni hapestumise, eutrofeerumise ja troposfääriosooni vähendamise protokolliga ühinemise ja protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 14.11.2018
676 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 14.11.2018
644 Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolliga ühinemise seadus 19.10.2018
633 Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus 29.06.2018
623 Kiirgusseaduse, keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ning töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
624 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 26.06.2018
568 Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979. aasta konventsiooni raskmetallide protokolli 2012. aasta muudatuste heakskiitmise seadus 27.03.2018
567 Euroopa Metsainstituudi konventsiooniga ühinemise seadus 27.03.2018
557 Laevade ballastvee ja selle setete kontrolli ning käitlemise 2004. aasta rahvusvahelise konventsiooniga ühinemise seadus 23.02.2018
560 Looduskaitseseaduse ja metsaseaduse muutmise seadus 29.01.2018
533 Maakatastriseaduse, maapõueseaduse ja ruumiandmete seaduse muutmise seadus 05.01.2018
528 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus 29.12.2017
491 Kalapüügiseaduse muutmise seadus 09.11.2017
506 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue liikme nimetamine" 12.10.2017
396 Metsaseaduse ja looduskaitseseaduse muutmise seadus 06.07.2017
444 Looduskaitseseaduse muutmise seadus (Nagoya protokolli rakendamine) 05.07.2017
443 Keskkonnaseire seaduse muutmise seadus 05.07.2017
415 Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seadus 03.07.2017
462 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 03.07.2017
464 Atmosfääriõhu kaitse seaduse ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise seadus 03.07.2017
463 Kiirgusseaduse muutmise seadus 03.07.2017
452 Kalapüügiseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 30.06.2017

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside