Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Kolmas lugemine

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
Kahjuks andmeid ei ole võimalik hetkel kuvada.

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
373 Looduskaitseseaduse § 20 täiendamise seadus 18.04.2017
358 Pakendiseaduse muutmise seadus 13.04.2017
362 Riigikogu otsus "Kliimapoliitika põhialused aastani 2050" 07.04.2017
355 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 10.03.2017
72 Kemikaaliseadus 19.01.2017
75 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 19.01.2017
76 Veeseaduse muutmise seadus 19.01.2017
77 Jahiseaduse muutmise seadus 19.01.2017
82 Veeseaduse muutmise seadus 19.01.2017
166 Riigikogu otsus "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine" 05.01.2017
352 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 05.01.2017
316 Veeseaduse muutmise seadus 27.12.2016
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 27.12.2016
257 Jäätmeseaduse muutmise seadus 14.12.2016
213 Maapõueseadus 21.11.2016
310 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadus 01.11.2016
243 Veeseaduse muutmise seadus 07.07.2016
165 Atmosfääriõhu kaitse seadus 05.07.2016
233 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 05.07.2016
169 Kiirgusseadus 28.06.2016
226 Veeseaduse § 17 täiendamise seadus 21.06.2016
100 Keskkonnaseire seadus 19.05.2016
125 Pakendiseaduse muutmise seadus 07.04.2016
155 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 05.04.2016
60 "Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seadus 12.11.2015

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside