Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõud

Vastu võetud

Number Sorteerti Pealkiri Sorteerti Muutmise kuupäev Sorteerti
528 Osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 2016. aasta muudatuse ratifitseerimise seadus 15.12.2017
355 Ruumiandmete seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
352 Riigikogu otsus "Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus nõukogu liikmete tagasikutsumine ja uute liikmete nimetamine" 24.11.2017
316 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
319 Atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmise seadus 24.11.2017
257 Jäätmeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
213 Maapõueseadus 24.11.2017
310 Pariisi kokkuleppe ratifitseerimise seadus 24.11.2017
243 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
165 Atmosfääriõhu kaitse seadus 24.11.2017
233 Keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 24.11.2017
226 Veeseaduse § 17 täiendamise seadus 24.11.2017
169 Kiirgusseadus 24.11.2017
100 Keskkonnaseire seadus 24.11.2017
155 Looduskaitseseaduse muutmise seadus 24.11.2017
166 Riigikogu otsus "Põlevkivi kasutamise riikliku arengukava 2016–2030 kinnitamine" 24.11.2017
75 Jäätmeseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 24.11.2017
82 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
125 Pakendiseaduse muutmise seadus 24.11.2017
77 Jahiseaduse muutmise seadus 24.11.2017
72 Kemikaaliseadus 24.11.2017
76 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017
60 "Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Islandi vahelise lepingu, milles käsitletakse Islandi osalemist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Islandi kohustuste ühises täitmises Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kliimamuutuste raamkonventsiooni Kyoto protokolli teisel kohustusperioodil“ ratifitseerimise seadus 24.11.2017
43 Maapõueseaduse ja keskkonnatasude seaduse muutmise seadus 24.11.2017
23 Veeseaduse muutmise seadus 24.11.2017

Üles

Avaldatud: 30.03.2015

Tagasiside