Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
30.06.2016 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmise kohta koheste eelarvemeetmete rahastamiseks praeguse rände-, pagulas- ja julgeolekukriisi lahendamiseks COM(2016)313 EL dokument
30.06.2016 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE Finantsraamistiku tehniline kohandamine 2017. aastaks vastavalt kogurahvatulu muutustele ja ühtekuuluvuspoliitika rahastamispaketi kohandustele (nõukogu määruse nr 1311/2013 (millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020) artikkel 6 ja 7) COM(2016) 311 EL dokument
30.06.2016 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS ettenägemata kulude varu kasutusele võtmise kohta 2017. aastal COM(2016) 314 EL dokument
30.06.2016 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsability, and on international child abduction (recast) SWD(2016)208; COM(2016) 411 EL dokument
30.06.2016 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Council Regulation on jurisdiction, the recognition and enforcement of decisions in matrimonial matters and the matters of parental responsability, and on international child abduction (recast) SWD(2016) 207; COM(2016) 411 EL dokument
30.06.2016 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb kohtualluvust, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamist ja täitmist, ning rahvusvahelisi lapserööve (uuesti sõnastatud) SWD(2016) 207; SWD(2016) 208; COM(2016) 411 EL dokument
30.06.2016 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of income tax information by certain undertakings and branches COM (2016) 198 EL dokument
30.06.2016 Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega volitatakse Euroopa Komisjoni alustama läbirääkimisi rahvusvahelise raudteeliikluse konventsiooni üle EL dokument
30.06.2016 COM(2016) 431 / Letter EL dokument
29.06.2016 Töödokument - COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Ex-ante evaluation statement Accompanying the document Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL providing further macro-financial assistance to the Hashemite Kingdom of Jordan SWD(2016)213; COM(2016) 431 EL dokument
29.06.2016 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS täiendava makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile SWD(2016) 213; COM(2016) 431 EL dokument
29.06.2016 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE finantstagatiskokkuleppeid käsitleva direktiivi 2002/47/EÜ artikli 3 lõike 1 asjakohasuse kohta COM(2016)430 EL dokument
29.06.2016 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directives 2000/53/EC on end-of-life vehicles, 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators, and 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 1999/31/EC on the landfill of waste Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2008/98/EC on waste Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Closing the loop - An EU action plan for the Circular Economy COM(2015) 593; COM(2015) 594; COM(2015) 595; COM(2015) 596; COM(2015) 614 EL dokument
28.06.2016 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid JOIN(2016)1 EL dokument
28.06.2016 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 2015. aasta rahvusvahelise oliiviõli- ja lauaoliivilepingu Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta COM(2016)426 EL dokument
28.06.2016 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3480. istung (majandus- ja rahandusküsimused) 12. juuli 2016 EL dokument
28.06.2016 COM(2016) 418 / Letter EL dokument
28.06.2016 COM(2016) 378 / Letter EL dokument
28.06.2016 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega sõlmitakse Euroopa Liidu ja Kanada valitsuse vaheline leping nende konkurentsiõiguse rakendamise kohta COM(2016)423 EL dokument
28.06.2016 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS kirjutada Euroopa Liidu nimel alla Euroopa Liidu ja Kanada valitsuse vahelisele lepingule nende konkurentsiõiguse rakendamise kohta COM(2016)421 EL dokument
28.06.2016 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE programmi „Perikles 2020“ (vahetus-, abi- ja koolitusprogramm euro kaitsmiseks võltsimise eest) rakendamise ja tulemuste kohta 2015. aastal COM(2016)419 EL dokument
28.06.2016 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE, mis sisaldab määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 24 lõike 3 ja artikli 120 lõike 3 kolmanda lõigu kohaselt nõutavat hinnangut COM(2016)414 EL dokument
28.06.2016 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013 seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist COM(2016)418 EL dokument
28.06.2016 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Entry/Exit System (EES) to register entry and exit data and refusal of entry data of third country nationals crossing the external borders of the Member States of the European Union and determining the conditions for access to the EES for law enforcement purposes and amending Regulation (EC) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System COM(2016)194; COM(2016)196 EL dokument
28.06.2016 Teatis - COVER NOTE From: Italian Senate Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System COM(2016)196 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside