Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
25.03.2015 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa naabruspoliitika rakendamine 2014. aastal JOIN(2015)9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Armenia Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)63; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Azerbaijan Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC ANS SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)64; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE reguleerivate asutuste koostöö kohta direktiivi 2012/34/EL artikli 63 lõike 2 alusel COM(2015)140 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Egypt Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)65; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Georgia Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)66; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Jordan Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)67; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Lebanon Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation ot the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)68; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in the Republic of Moldova Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)69; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Palestine Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)71; JOIN(2015) 9 EL dokument
25.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Israel Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)72; JOIN(2015) 9 EL dokument
26.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy in Ukraine Progress in 2014 and recommendations for actions Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)74; JOIN(2015) 9 EL dokument
26.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy Partnership for Democracy and Shared Prosperity with the Southern Mediterranean Partners Report Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)75; JOIN(2015) 9 EL dokument
26.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy Eastern Partnership Implementation Report Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)76; JOIN(2015) 9 EL dokument
26.03.2015 Töödokument - JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy Statistics Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 SWD(2015)77; JOIN(2015) 9 EL dokument
26.03.2015 Eesti seisukoht Euroopa Komisjoni 16. jaanuari 2015. a rakendusotsuse kohta ja hagi esitamine selle tühistamiseks EL dokument
26.03.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne ELi-Korea vabakaubanduslepingu täitmise kohta COM(2015)139 EL dokument
26.03.2015 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse määruses (EL) nr 1306/2013 sätestatud otsetoetuste kohandamise määra kehtestamist 2015. kalendriaastaks COM(2015)141 EL dokument
26.03.2015 COM(2015) 141 / Letter EL dokument
30.03.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiviga 2001/83/EÜ (inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. märtsi 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse ühenduse kord inim- ja veterinaarravimite lubade andmise ja järelevalve kohta ning millega asutatakse Euroopa ravimiamet) delegeeritud volituste rakendamise kohta COM(2015)138 EL dokument
31.03.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) kohaldamise aruanne COM(2015)145 EL dokument
01.04.2015 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE milles käsitletakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruse (EMÜ) nr 116/2009 (kultuuriväärtuste ekspordi kohta) rakendamist 1. jaanuar 2011 – 31. detsember 2013 COM(2015)144 EL dokument
02.04.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU 3381. istung 20. aprill 2015 EL dokument
02.04.2015 Euroopa Liidu Nõukogu 3382. istung (välisasjad) Kuupäev: 20. aprill 2015 EL dokument
02.04.2015 EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (üldasjad) 3383. istung 21. aprill 2015 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside