Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
15.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE selle kohta, kuidas Euroopa Pangandusjärelevalve täidab asukohaga seotud nõudeid COM(2020) 317 EL dokument
15.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse meetmeid ja programmi „Horisont 2020“ järelevalvet käsitlev 2019. aasta aruanne COM(2020) 316 EL dokument
14.07.2020 Letter / COM(2020) 309 EL dokument
14.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2021–2023 COM(2020) 322 EL dokument
14.07.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse Ameerika Troopikatuunide Komisjoni konventsiooni alal kohaldatavad majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmed ning muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 520/2007 COM(2020) 308 EL dokument
13.07.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 514/2014 seoses kulukohustustest vabastamise menetlusega COM(2020) 309 EL dokument
13.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: The Romanian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the public sector loan facility under the Just Transition Mechanism [8412/20 - COM(2020) 453 EL dokument
10.07.2020 KOMISJONI ARUANNE 2018. aasta koondaruanne 20. detsembri 2005. aasta määruses (EÜ) nr 2173/2005 (FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse) sätestatud FLEGT-litsentsimissüsteemi rakendamise kohta COM(2020) 307 EL dokument
10.07.2020 Aruanne - SWD(2020) 132; COM(2020) 325 EL dokument
10.07.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 324 EL dokument
10.07.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 306 EL dokument
09.07.2020 Eesti seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse muutmise eelnõu kohta, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses EL dokument
09.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/2408, millega lubatakse Läti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 COM(2020) 303 EL dokument
09.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE 2019. aasta konkurentsipoliitika aruanne SWD(2020) 126; COM(2020) 302 EL dokument
09.07.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 301 EL dokument
09.07.2020 Komisjoni teatis - COM(2020) 299 EL dokument
09.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Slovenia on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy 9213/20 EL dokument
09.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments No. prev. doc.: 8996/20 Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of France on the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System 9212/20 EL dokument
09.07.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of return 9210/20 EL dokument
08.07.2020 Aruanne - COM(2020) 311 EL dokument
08.07.2020 Teatis - COM(2020) 220; COM(2020) 461 EL dokument
08.07.2020 Teatis - COVER NOTE From: Romanian Senate Subject: Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism [8330/20 - COM(2020) 220 EL dokument
07.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Liidu spordialase töökava (2017–2020) rakendamise ja asjakohasuse kohta COM(2020) 293 EL dokument
07.07.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2019. aastal kolmandatele riikidele antud makromajandusliku finantsabi rakendamise kohta SWD(2020) 125; COM(2020) 296 EL dokument
07.07.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu alusel moodustatud kaubanduskomitees seoses II protokolli („Päritolustaatusega toodete“ mõiste ja halduskoostöö meetodite kohta) teatavate sätete muutmisega COM(2020) 295 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside