Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
28.09.2020 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Croatia on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of management of the external borders (revisit land border) 11206/20 EL dokument
28.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Tegevuskava, et viia tolliliit järgmisele tasemele COM(2020) 581 EL dokument
28.09.2020 Euroopa Liidu nõukogu istung (majandus- ja rahandus) 06. oktoober 2020 ei toimu EL dokument
28.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse nõukogu 19. mai 2020. aasta otsust (EL) 2020/721, et lisada Euroopa Liidu nimel Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni merekeskkonna kaitse komitee 75. istungjärgul ja meresõiduohutuse komitee 102. istungjärgul võetav seisukoht seoses ringkirja MSC-MEPC.5 (milles käsitletakse ametiasutuse nimel tegutsevate tunnustatud organisatsioonide volitamise näidislepingut) heakskiitmisega - COM(2020) 586 EL dokument
28.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel rahvusvahelises kohvinõukogus - COM(2020) 583 EL dokument
28.09.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 611 EL dokument
28.09.2020 Ettepanek - COM(2020) 612 EL dokument
28.09.2020 Ettepanek - COM(2020) 613 EL dokument
28.09.2020 Muudetud ettepanek - COM(2020) 614 EL dokument
28.09.2020 Ettepanek - SWD(2020) 207, COM(2020) 610 EL dokument
28.09.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 12. oktoober 2020 EL dokument
25.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Uus rände- ja varjupaigalepe - COM(2020) 609 EL dokument
25.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta COM(2020) 598 EL dokument
25.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise kirjavahetuse vormis kokkuleppe (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Cooki saarte valitsuse vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu rakendamise protokolli kehtivusaja pikendamist) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta COM(2020) 589 EL dokument
25.09.2020 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi Libeeria Vabariigi valitsusega säästva kalapüügi partnerluslepingu protokolli sõlmimiseks SWD(2020) 196; SWD(2020) 197; COM(2020) 582 EL dokument
24.09.2020 Ettepanek - SEC(2020) 308; SWD(2020) 201; SWD(2020) 202; COM(2020) 594 EL dokument
24.09.2020 Ettepanek - SEC(2020) 306; SWD(2020) 380; SWD(2020) 381; COM(2020) 593 EL dokument
24.09.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni kapitaliturgude liidu taastepaketi kohta - COM(2020) 280, COM(2020) 281, COM(2020) 282, COM(2020) 283, COM(2020) 337 EL dokument
24.09.2020 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni teatise „Euroopa Liidu elurikkuse strateegia aastani 2030“ kohta COM(2020) 380 EL dokument
24.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi jaemaksete strateegia kohta - COM(2020) 592 EL dokument
24.09.2020 Ettepanek - SEC(2020) 309, SWD(2020) 203, SWD(2020) 204, COM(2020) 596 EL dokument
24.09.2020 Teatis - COM(2020) 590 EL dokument
24.09.2020 Ettepanek - SEC(2020) 307, SWD(2020) 198, SWD(2020) 199, COM(2020) 595 EL dokument
24.09.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi digirahanduse strateegia kohta - COM(2020) 591 EL dokument
24.09.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks seisukoht, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning nende liikmesriikide ja teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise ulatusliku ja laiendatud partnerluslepinguga (edaspidi „leping“) loodud partnerluskomitees seoses sellise otsuse kavandatud vastuvõtmisega, millega muudetakse nimekirja isikutest, kes täidavad vaidluste lahendamise menetluses vahekohtuniku ülesandeid COM(2020) 584 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside