Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteeriti Pealkiri Sorteeriti Liik Sorteeriti
20.01.2021 Komisjoni teatis - COM(2021) 35 EL dokument
20.01.2021 Komisjoni teatis - COM(2021) 32 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2014/41/EL, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega-COM(2021) 21 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2017/563, millega lubatakse Eesti Vabariigil kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2021) 14 EL dokument
20.01.2021 Letter - COM(2020) 791 EL dokument
20.01.2021 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu raamotsust 2002/465/JSK, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega - COM(2021) 20 EL dokument
20.01.2021 Letter - COM(2020) 823 EL dokument
19.01.2021 REGULATORY SCRUTINY BOARD OPINION Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on contestable and fair markets in the digital sector (Digital Markets Act) - SEC(2020) 437; SWD(2020) 363; SWD(2020) 364; COM(2020) 842 EL dokument
19.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 25 EL dokument
19.01.2021 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE JA EUROOPA PARLAMENDILE, Kolmas eduaruanne tollivaldkonna riskijuhtimist käsitleva ELi strateegia ja tegevuskava rakendamise kohta SWD(2021) 2; COM(2021) 9 EL dokument
19.01.2021 TÜHISTATUD - Euroopa Liidu Nõukogu istung (põllumajandus ja kalandus) 25. jaanuar 2021 EL dokument
18.01.2021 Teatis - COVER NOTE From: The Hungarian Parliament COM (2020)610; COM (2020)611; COM (2020)612; COM (2020)613; COM (2020)614 EL dokument
15.01.2021 KOMISJONI TEATIS, milles käsitletakse Euroopa kodanikualgatust „Minority SafePack – miljon allkirja Euroopa mitmekesisuse toetuseks“ - C(2021) 171 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 854 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 824 EL dokument
14.01.2021 Letter / COM(2020) 712 EL dokument
14.01.2021 Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu (ECOFIN) 19. jaanuari 2021. a mitteametlikul videokohtumisel EL dokument
13.01.2021 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel 20. mai 1987. aasta ühistransiidiprotseduuri konventsiooniga moodustatud ELi-CTC ühiskomitees seoses kõnealuse konventsiooni muudatustega - COM(2021) 6 EL dokument
13.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Seitsmes aruanne raudteeturu arengu seire kohta vastavalt Euroopa Liidu ja nõukogu direktiivi 2012/34/EL artikli 15 lõikele 4 SWD(2021) 1; COM(2021) 5 EL dokument
12.01.2021 Aruanne - SWD(2021) 4; COM(2021) 18 EL dokument
12.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) rakendamise ühise läbivaatamise kohta- SWD(2021) 5; COM(2021) 19 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 11 EL dokument
12.01.2021 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile) ühise hindamise kohta SWD(2021) 3, COM(2021) 17 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 16 EL dokument
12.01.2021 Ettepanek - COM(2021) 4 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside