Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
18.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS milles käsitletakse 10. Euroopa Arengufondi projektidest vabanevate rahaliste vahendite eraldamist Aafrika rahutagamisrahastu vahendite täiendamiseks - COM(2019) 139 EL dokument
18.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega Itaalial lubatakse kindlaksmääratud geograafilistes piirkondades kohaldada kütteks kasutatava gaasiõli ja veeldatud naftagaasi vähendatud maksumäärasid vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 - COM(2019) 138 EL dokument
15.03.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE, NÕUKOGULE, EUROOPA KESKPANGALE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kapitaliturgude liit: edusammud kapitali ühtse turu loomisel tugevama majandus- ja rahaliidu hüvanguks- SWD(2019) 99, COM(2019) 136 EL dokument
15.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Jaapani majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud ühiskomitees seoses ühiskomitee kodukorra, vahekohtu kodukorra, vahendusmenetluse korra ja vahekohtunike käitumisjuhendi vastuvõtmisega - COM(2019) 141 EL dokument
15.03.2019 ÜHISARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Rahvusvahelise ookeanide majandamise parandamine – kahe aasta jooksul tehtud edusammud - SWD(2019) 104, JOIN(2019) 4 EL dokument
14.03.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Finantsinstrumentide turgude määruse (MiFIR) kohane erand Hiina Rahvavabariigi Keskpangale - COM(2019) 143 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) sõlmimist - COM(2019) 137 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist vastavalt Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokollile (2019–2024) - COM(2019) 130 EL dokument
14.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019–2024) liidu nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta - COM(2019) 129 EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (kutsekvalifikatsioonide tunnustamine)   EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse kohta (Schengeni piirieeskirjad)   EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluse nr 2018/2340 kohta (energiatõhususe direktiiv) EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu üldasjade nõukogu (artikkel 50) 19. märtsi 2019. a istungil Ühendkuningriigi Euroopa Liidust väljaastumise kohta  EL dokument
14.03.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 18. märtsi 2019. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
14.03.2019 ÜHISTEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE ELi ja Hiina suhete strateegilised väljavaated-JOIN(2019) 5 EL dokument
13.03.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE asjaomaste toidu- ja söödakultuuride tootmise üleilmse laienemise kohta- COM(2019) 142 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalanduskoostöö konventsiooni raames seoses Ühendkuningriigi taotlusega selle konventsiooniga ühinemiseks- COM(2019) 140 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli sõlmimist COM(2019) 135 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle rakendamise protokolli allkirjastamist Euroopa Liidu nimel ning nende ajutist kohaldamist COM(2019) 134 EL dokument
13.03.2019 KOMISJONI ARUANNE NÕUKOGULE määruse (EL) 2016/369 (erakorralise toetuse andmise kohta ELis) hindamise kohta SWD(2019) 97; COM(2019) 133 EL dokument
13.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS milles käsitletakse kalapüügivõimaluste jaotamist Euroopa Liidu ja Gambia Vabariigi vahelise säästva kalapüügi partnerluslepingu ja selle protokolli alusel COM(2019) 132 EL dokument
11.03.2019 KOMISJONI ARVAMUS, 6.3.2019, Läti ajakohastatud eelarvekava kohta SWD(2019) 98; C(2019) 1874 EL dokument
11.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel TIR-konventsiooni halduskomitees seoses TIR-märkmike alusel toimuva rahvusvahelise kaubaveo tollikonventsiooni muutmise ettepanekuga COM(2019) 131 EL dokument
11.03.2019 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Euroopa Liidu strateegiline lähenemisviis ravimitele keskkonnas COM(2019) 128 EL dokument
11.03.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel Ameerika Troopikatuunide Komisjonis (IATTC) ja rahvusvahelist delfiinikaitseprogrammi käsitleva lepingu (AIDCP) osaliste koosolekul võetav seisukoht ning tunnistatakse kehtetuks otsus 10126/14 COM(2019) 115 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside