Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
23.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EUROOPA TULEVIKU TEEMALISE KONVERENTSI KUJUNDAMINE COM(2020) 27 EL dokument
22.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2019. aasta vägivalla ja ahistamise vastu võitlemise konventsioon (konventsioon nr 190) - COM(2020) 24 EL dokument
21.01.2020 Letter/COM(2020) 23 EL dokument
21.01.2020 Letter/COM(2020) 22 EL dokument
17.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, millega muudetakse otsust (EL) 2019/274 Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel allkirjastamise kohta COM(2020) 28 EL dokument
17.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS narkootiliste ainete komisjoni 63. istungjärgul Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta seoses ainete lisamisega narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastase ÜRO konventsiooni I nimekirjas loetletud ainete hulka COM(2020) 17 EL dokument
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of data protection 5215/20 EL dokument
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of the Czech Republic on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border 5214/20 EL dokument
17.01.2020 Teatis - NOTE From: General Secretariat of the Council Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2018 evaluation of Greece on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external land border with the Republic of North Macedonia and Bulgaria 5212/20 EL dokument
16.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE TUGEV SOTSIAALNE EUROOPA ÕIGLASTE ÜLEMINEKUTE JAOKS COM(2020) 14 EL dokument
16.01.2020 Noot - NOTE Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2019 evaluation of Poland on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy EL dokument
16.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Aastaaruanne 2018. aastal rahastatud Euroopa Liidu humanitaarabioperatsioonide kohta COM(2020) 6 EL dokument
16.01.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 258 alusel Eesti vastu algatatud rikkumismenetluste (vedelkütusevarude ja ühtlustatud riskinäitajate kehtestamise) kohta EL dokument
16.01.2020 Parandus - KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa CO2-turu toimimise kohta COM(2019) 557 EL dokument
16.01.2020 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 20. jaanuari 2020. a kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta EL dokument
15.01.2020 Muudetud ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi+, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad finantseeskirjad COM(2020) 23 EL dokument
15.01.2020 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega asutatakse õiglase ülemineku fond COM(2020) 22 EL dokument
15.01.2020 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kestliku Euroopa investeerimiskava Euroopa rohelise kokkuleppe investeerimiskava COM(2020) 21 EL dokument
14.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2016. aasta määrusega (EL) 2016/1076 (millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus) (varem „turulepääsu määrus“) antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta COM(2020) 7 EL dokument
14.01.2020 Teatis - COVER NOTE From: Italian Chamber of Deputiesl Subject: REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 1306/2013 as regards financial discipline as from financial year 2021 and Regulation (EU) No 1307/2013 as regards flexibility between pillars in respect of calendar year 2020 [13644/19 + ADD 1 - COM (2019) 580 EL dokument
14.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel metsloomade rändliikide kaitse konventsiooniosaliste konverentsi 13. istungil seoses mitme osalise ettepanekutega muuta kõnealuse konventsiooni lisasid, ning kõnealuse konventsiooni suhtes tehtud reservatsiooni tagasi võtmise kohta - COM(2020) 8 EL dokument
14.01.2020 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) 2018/1977, millega avatakse teatavate kalandustoodete autonoomsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine aastatel 2019–2020 - COM(2020) 5 EL dokument
13.01.2020 Euroopa Liidu Nõukogu istung (üldasjad) 28. jaanuar 2020 EL dokument
10.01.2020 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 27. jaanuar 2020 EL dokument
10.01.2020 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE hülgetoodetega kauplemist käsitleva määruse (EÜ) nr 1007/2009 (muudetud määrusega (EL) 2015/1775) rakendamise kohta - COM(2020) 4 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside