Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
27.06.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 317 EL dokument
27.06.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 316 EL dokument
27.06.2019 Komisjoni teatis - COM(2019) 312 EL dokument
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi ja Kagu-Euroopa piirkonna vahelise ebaseadusliku tulirelvakaubanduse vastu võitlemise tegevuskava (2015–2019) hindamine SWD(2019) 282; COM(2019) 293 EL dokument
27.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/138/EÜ (kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II)) kohaldamise kohta seoses konsolideerimisgrupi järelevalve ja kapitalihaldusega kindlustus- või edasikindlustusandjate konsolideerimisgrupis COM(2019) 292 EL dokument
27.06.2019 Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada läbirääkimisi piirkondliku kalandusorganisatsiooni või õigusliku vahendi loomise üle mere bioloogiliste ressursside kaitseks ja majandamiseks Kesk-Atlandi lääneosas COM(2019) 291 EL dokument
26.06.2019 Aruanne - COM(2019) 299 EL dokument
26.06.2019 Aruanne - COM(2019) 305 EL dokument
26.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kõige olulisemate kemikaale käsitlevate õigusaktide (v.a REACH) toimivuskontrolli järeldused ning kindlakstehtud probleemid, lüngad ja puudused SWD(2019) 199; COM(2019) 264 EL dokument
25.06.2019 Aruanne - SWD(2019) 300; COM(2019) 350 EL dokument
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE 2018. aasta aruanne ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitleva algatuse rakendamise kohta COM(2019) 289 EL dokument
25.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta rahvusvahelises suhkrunõukogus seoses 1992. aasta rahvusvahelise suhkrulepingu pikendamisega COM(2019) 286 EL dokument
25.06.2019 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/2302 (mis käsitleb pakettreise ja seotud reisikorraldusteenuseid) sätete kohta, mida kohaldatakse interneti teel eri müügikohtades tehtud broneeringute suhtes SWD(2019) 270; COM(2019) 270 EL dokument
25.06.2019 Euroopa Liidu Nõukogu istung (majandus ja rahandus) 09. juuli 2019 EL dokument
21.06.2019 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Tšehhile luba kohaldada üldist pöördmaksustamise mehhanismi erandina direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193 - COM(2019) 283 EL dokument
21.06.2019 Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 8. juuli 2019 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni teatis - SWD(2019) 279; C(2019) 4428 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni teatis - SWD(2019) 278; C(2019) 4427 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 276; C(2019) 4426 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 274; C(2019) 4425 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 271; C(2019) 4424 EL dokument
20.06.2019 Eesti seisukohad Euroopa Liidu transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogu 25. juuni 2019. a energeetikaministrite istungil EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 273; C(2019) 4423 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 272; C(2019) 4422 EL dokument
20.06.2019 Komisjoni soovitus - SWD(2019) 226; C(2019) 4420 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside