Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE EAGFi kulude kohta Varajase hoiatuse süsteem 1-6/2024 - COM(2024) 319 19.07.2024
Paranduseelarve projekt - COM(2024) 931 19.07.2024
Ettepanek - COM(2024) 321 19.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ning Bosnia ja Hertsegoviina kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eest vastutavate pädevate asutuste vahelist koostööd käsitleva Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelise lepingu liidu nimel sõlmimise kohta - COM(2024) 299 19.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ning Bosnia ja Hertsegoviina kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eest vastutavate pädevate asutuste vahelist koostööd käsitlevale Euroopa Liidu ning Bosnia ja Hertsegoviina vahelisele lepingule liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2024) 298 18.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel partnerlusnõukogus seoses ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise kaubandus- ja koostöölepingu 3. lisa muudatustega - COM(2024) 297 18.07.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. oktoobri 2015. aasta direktiivi (EL) 2015/1794 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2008/94/EÜ, 2009/38/EÜ ja 2002/14/EÜ ning nõukogu direktiive 98/59/EÜ ja 2001/23/EÜ seoses meremeestega) artiklite 4 ja 5 rakendamise ja kohaldamise kohta - COM(2024) 291 18.07.2024
Eesti seisukohad rikkumismenetluses seoses andmehalduse määruses sätestatud kohustuste mitterakendamisega 18.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/1778, et pikendada Saksamaale antud luba kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 - COM(2024) 294 12.07.2024
PROJEKT Liidu aastaeelarve 2025. eelarveaastaks - Üldine sissejuhatus - Kulude koondarvestus - Tulude koondarvestus - Tulude ja kulude eelarvestus jagude kaupa - COM(2024) 300 12.07.2024
Soovitus: NÕUKOGU OTSUS, millega antakse luba alustada Euroopa Liidu nimel läbirääkimisi São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigiga kalandusalase partnerluslepingu rakendamise uue protokolli ning kalandusalase partnerluslepingu või säästva kalapüügi partnerluslepingu uue teksti võimalike muudatuste üle - SWD(2024) 177, SWD(2024) 178, COM(2024) 295 12.07.2024
Ettepanek - COM(2024) 286 12.07.2024
Ettepanek - COM(2024) 287 12.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ja Liibanoni Vabariigis kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eest vastutavate pädevate asutuste vahelist koostööd käsitleva Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelise lepingu sõlmimise kohta - COM(2024) 281 12.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu Kriminaalõigusalase Koostöö Ameti (Eurojust) ja Liibanoni Vabariigis kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eest vastutavate pädevate asutuste vahelist koostööd käsitlevale Euroopa Liidu ja Liibanoni Vabariigi vahelisele lepingule liidu nimel allakirjutamise kohta - COM(2024) 280 12.07.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi kosmoseprogrammi rakendamise ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti toimivuse kohta - SEC(2024) 202, SWD(2024) 173, COM(2024) 289 12.07.2024
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE koostalitlusvõimet käsitlevate määruste täielikuks rakendamiseks tehtavate ettevalmistuste seisu kohta vastavalt määruse (EL) 2019/817 artikli 78 lõikele 5 ja määruse (EL) 2019/818 artikli 74 lõikele 5 - COM(2024) 293 12.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS riiklikult toetatava ekspordikrediidi kokkuleppe punkti 6 läbivaatamise küsimuses Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta - COM(2024) 282 09.07.2024
Ettepanek - COM(2024) 285 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Slovakkias - COM(2024) 516 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Maltal - COM(2024) 514 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas - COM(2024) 515 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Itaalias - COM(2024) 513 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Belgias - COM(2024) 518 09.07.2024
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Prantsusmaal - COM(2024) 511 09.07.2024

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi kosmoseprogrammi rakendamise ja Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti toimivuse kohta - SEC(2024) 202, SWD(2024) 173, COM(2024) 289 12.07.2024
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja Nõukogu reisijate õiguste määruste eelnõude ja Euroopa ühtse liikuvusandmeruumi kohta - COM(2023) 751, COM(2023) 752, COM(2023) 753 27.06.2024
Eesti seisukohad tubaka- ja nikotiinitooteid käsitlevate Euroopa Liidu õigusaktide ajakohastamise kohta 20.06.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi vahelise noorte liikuvust käsitleva lepingu läbirääkimiste kohta - COM(2024) 169 06.06.2024
Eesti seisukohad praktikadirektiivi ning praktika tugevdatud kvaliteediraamistiku nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2024) 132, COM(2024) 133 30.05.2024
Eesti seisukohad Euroopa kaitsetööstuse strateegia ja programmi kohta - JOIN(2024) 10, COM(2024) 150 30.05.2024
Eesti seisukohad välishuvide esindamise läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 637 23.05.2024
Eesti seisukohad Euroopa töönõukogude direktiivi kohta - COM(2024) 14 16.05.2024
Eesti seisukohad välisinvesteeringute määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2024) 23 09.05.2024
Eesti seisukohad Euroopa Nõukogu varade konfiskeerimise konventsiooni lisaprotokolli läbirääkimismandaadi kohta - COM(2024) 177 02.05.2024
Eesti seisukohad kahese kasutusega tehnoloogia alaste teadusuuringute toetamise valge raamatu kohta - COM(2024) 27 02.05.2024
Eesti seisukohad nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi intellektuaalomandit, geneetilisi ressursse ja geneetiliste ressurssidega seotud põlisteadmisi käsitleva rahvusvahelise õigusakti üle, kohta - COM(2024) 3 25.04.2024
Eesti seisukohad Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõtte määruse muudatuse kohta - COM(2024) 29 04.04.2024
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta - COM(2024) 24 04.04.2024
Eesti seisukohad määruse kohta, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal - COM(2023) 770 28.03.2024
Eesti seisukohad määruse eelnõu kohta, mis käsitleb inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamist ja selleks Europoli toetuse suurendamist liikmesriikidele - COM(2023) 754 28.03.2024
Eesti seisukohad pakettreisi direktiivi kohta - COM(2023) 905 28.03.2024
Eesti seisukohad kemikaalide „üks aine,üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 21.03.2024
Eesti täiendatud seisukohad ühtse Euroopa terviseandmeruumi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 197 21.03.2024
Eesti seisukohad plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 21.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu, eelnõu kohta - COM(2023) 769 14.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716 14.03.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105 14.03.2024
Eesti seisukohad inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755 14.03.2024
Eesti seisukohad kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 702 07.03.2024

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus praktikadirektiivi ning praktika tugevdatud kvaliteediraamistiku nõukogu soovituse eelnõude kohta - COM(2024) 132, COM(2024) 133 12.06.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa digitaalse infrastruktuuri vajaduste valge raamatu kohta - COM(2024) 81 12.06.2024
SOTK arvamus COM(2024)132 kohta 11.06.2024
Põhiseaduskomisjoni arvamus välishuvide esindamise läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 637 06.06.2024
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa kaitsetööstuse strateegia ja programmi kohta - JOIN(2024) 10, COM(2024) 150 06.06.2024
Majanduskomisjoni arvamus välishuvide esindamise läbipaistvuse direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 637 05.06.2024
Riigikaitsekomisjoni arvamus välisinvesteeringute määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2024) 23 30.05.2024
SOTK arvamus COM(2024)14 29.05.2024
Majanduskomisjoni arvamus välisinvesteeringute määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2024) 23 29.05.2024
Kultuurikomisjoni arvamus VALGE RAAMAT kahesuguse kasutusega tehnoloogia alasele teadus- ja arendustegevusele antava toetuse tõhustamise poliitikavariantide kohta - COM(2024) 27 15.05.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Nõukogu varade konfiskeerimise konventsiooni lisaprotokolli läbirääkimismandaadi kohta - COM(2024) 177 08.05.2024
Majanduskomisjoni arvamus nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi intellektuaalomandit, geneetilisi ressursse ja geneetiliste ressurssidega seotud põlisteadmisi käsitleva rahvusvahelise õigusakti üle, kohta 02.05.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta - COM(2024) 24 18.04.2024
Riigikaitsekomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta - (COM(2024) 24) 18.04.2024
Kultuurikomisjoni arvamus. NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrust (EL) 2021/1173 seoses EuroHPC algatusega idufirmade kohta, et suurendada Euroopa juhirolli usaldusväärse tehisintellekti vallas, kohta - COM(2024) 29 17.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus pakettreisi direktiivi kohta - COM(2023) 905 11.04.2024
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute ajal ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1255/97 ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005, kohta - COM(2023) 770 10.04.2024
Keskkonnakomisjoni arvamus plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 10.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 09.04.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu esitatud kemikaalide "üks aine, üks hindamine" algatuste paketi kohta COM(2023) 779, 781, 783 09.04.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse ettepanek inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamise kohta - COM(2023) 754 04.04.2024
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755 04.04.2024
Sotsiaalkomisjoni arvamus 04.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105 03.04.2024
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716 03.04.2024

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa töönõukogude direktiivi kohta - COM(2024) 14 02.07.2024
Riigikogu seisukoht välisinvesteeringute määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2024) 23 02.07.2024
Riigikogu raamseisukohad ühtekuuluvuspoliitika tulevikuks (2028. aastal algav periood) 02.07.2024
Riigikogu raamseisukohad 2028. aastal algava Euroopa Liidu pikaajalise eelarve läbirääkimisteks 02.07.2024
Riigikogu seisukoht kahese kasutusega tehnoloogia alaste teadusuuringute toetamise valge raamatu kohta - COM(2024) 27 02.07.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Nõukogu varade konfiskeerimise konventsiooni lisaprotokolli läbirääkimismandaadi kohta - COM(2024) 177 02.07.2024
Riigikogu seisukoht nõukogu otsuse, millega antakse luba alustada läbirääkimisi intellektuaalomandit, geneetilisi ressursse ja geneetiliste ressurssidega seotud põlisteadmisi käsitleva rahvusvahelise õigusakti üle, kohta - COM(2024) 3 30.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni väljaminevate investeeringute valge raamatu kohta - COM(2024) 24 30.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa kõrgjõudlusega andmetöötluse (EuroHPC) ühisettevõtte määruse muudatuse kohta - COM(2024) 29 30.05.2024
Riigikogu seisukoht määruse kohta, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal - COM(2023) 770 30.05.2024
Riigikogu seisukoht plastigraanulite kao vältimise Euroopa Liidu määruse kohta mikroplastireostuse vähendamiseks - COM(2023) 645 30.05.2024
Riigikogu seisukoht kemikaalide „üks aine,üks hindamine“ algatuste kohta - COM(2023) 783, COM(2023) 781, COM(2023) 779 30.05.2024
Riigikogu seisukoht pakettreisi direktiivi kohta - COM(2023) 905 30.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega luuakse Euroopa Liidu talendireserv - COM(2023) 716 28.05.2024
Riigikogu seisukoht määruse eelnõu kohta, mis käsitleb inimsmugeldamise vastase politseikoostöö tugevdamist ja selleks Europoli toetuse suurendamist liikmesriikidele - COM(2023) 754 28.05.2024
Riigikogu seisukoht inimsmugeldamise eest kohaldatavaid karistusi käsitleva direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 755 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu taganemise kohta energiaharta lepingust ning ajakohastatud lepingu teksti heakskiitmine - COM(2023) 446, COM(2023) 447, COM(2024) 104, COM(2024) 105 28.05.2024
Riigikogu täiendatud seisukoht Euroopa ühtse terviseandmeruumi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 197 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse koerte ja kasside heaolu, eelnõu kohta - COM(2023) 769 28.05.2024
Riigikogu seisukoht nõukogu siirdehindade direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 529 28.05.2024
Riigikogu seisukoht kombineeritud transpordi direktiivi eelnõu kohta - COM(2023) 702 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu määruse kohta, millega luuakse metsaseireraamistik - COM(2023) 728 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni määruse kohta piiriüleste takistuste lahendamiseks - COM(2023) 790 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni eelnõu kohta teatavate aruandlusnõuetega finantsteenuste ja investeerimistoetuse valdkonnas - COM(2023) 593 28.05.2024
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu määruse kohta äritehingutes esinevate hilinenud maksete tõkestamiseks - COM(2023) 533 28.05.2024

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus ja rahandusküsimused/eelarve) 23. juuli 2024 09.07.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 22. juuli 2024 08.07.2024
Eesti seisukohad 9.-11. juulil 2024.a Washingtonis toimuval NATO tippkohtumisel 04.07.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse)¹ 16. juuli 2024 01.07.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 16. juuli 2024 01.07.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 15. juuli 2024 28.06.2024
Teatis - COMMUNICATION INFORMATION Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2023 evaluation of Cyprus on fulfilling the conditions necessary for the application of the Schengen acquis in the field of the Schengen Information System - Transmission to national Parliaments - CM 3481/24 25.06.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimuste nõukogu (EPSCO) 20. juuni 2024. a istungil 13.06.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu keskkonnanõukogu 17. juuni 2024. a istungil 13.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 25. juuni 2024 11.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 24. juuni 2024 10.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 24. juuni 2024 07.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 21. juuni 2024 07.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused) 20. ja 21. juuni 2024 06.06.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 13. ja 14. juuni 2024. a istungil (siseküsimused) 06.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 18. juuni 2024 05.06.2024
Teatis - COVER NOTE From: Cortes Generales of the Kingdom of Spain Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005 [16405/23 + ADD 1 - COM(2023) 770 FINAL] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 770 05.06.2024
Teatis - COVER NOTE From: The Irish Houses of the Oireachtas Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of animals during transport and related operations, amending Council Regulation (EC) No 1255/97 and repealing Council Regulation (EC) No 1/2005 [16405/23 + ADD 1 - COM(2023) 770 FINAL] - Reasoned opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 770 05.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvuspoliitika) 18. juuni 2024 05.06.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 17. juuni 2024 31.05.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 13. ja 14. juuni 2024 29.05.2024
NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 10426/24 29.05.2024
Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 27. mai 2024. a istungil ja informatsioon piiravate meetmete kohta 23.05.2024
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 30. mai 2024 16.05.2024

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside