Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
12.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Border and Coast Guard and repealing Council Joint Action n°98/700/JHA, Regulation (EU) n° 1052/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) n° 2016/1624 of the European Parliament and of the Council - A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12143/18 - COM(2018) 631 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 631 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI TEATIS, mis käsitleb suuniseid riiklikele reguleerivatele asutustele postipakkide piiriüleste tariifide läbipaistvuse ja hindamise kohta vastavalt määrusele (EL) 2018/644 ja komisjoni rakendusmäärusele (EL) 2018/1263 COM(2018) 838 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise käibemaksu valdkonnaga seotud halduskoostööd, pettuste vastast võitlust ja nõuete sissenõudmist käsitleva lepingu artikli 41 lõike 1 kohaselt moodustatud ühiskomitees COM(2018) 832 EL dokument
12.12.2018 Aruanne - COM(2018) 822 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Liidu kolmanda tervisevaldkonna tegevusprogrammi rakendamine 2015. aastal SWD(2018) 489; COM(2018) 818 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu […] COM(2018) 813 EL dokument
12.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas COM(2018) 813; SEC(2018) 495; SWD(2018) 487; SWD(2018) 488; COM(2018) 812 EL dokument
12.12.2018 Teatis COM(2018) 845 EL dokument
12.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE Lõpparuanne vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta otsuse nr 562/2014/EL (Euroopa Liidu osalemise kohta Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamises) artiklile 4 COM(2018) 815 EL dokument
12.12.2018 Letter COM(2018) 819 EL dokument
11.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSMÄÄRUS, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 282/2011 seoses kauba tarnimise või teenuste osutamisega, mis tehakse võimalikuks elektrooniliste liideste abil, ja erikordadega, mida kohaldatakse maksukohustuslaste suhtes, kes osutavad teenuseid mittemaksukohustuslastele, tegelevad kaupade kaugmüügiga ja teevad teatavaid omamaiseid tarneid COM(2018) 821 EL dokument
11.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse 28. novembri 2006. aasta nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ kaupade kaugmüüki ja teatavaid omamaiseid tarneid käsitlevate sätete osas COM(2018) 819 EL dokument
11.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: Austrian Bundesrat Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the enforcement of the Directive 2006/123/EC on services in the internal market, laying down a notification procedure for authorisation schemes and requirements related to services, and amending Directive 2006/123/EC and Regulation (EU) No 1024/2012 on administrative cooperation through the Internal Market Information System [doc. 5278/17 COMPET 21 MI 31 ETS 2 DIGIT 5 SOC 15 EMPL 11 CONSOM 10 CODEC 34 IA 6 - COM (2016) 821 EL dokument
11.12.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Social Fund Plus (ESF+) [9573/18 - COM(2018)382 EL dokument
10.12.2018 Arvamus - OPINION From: The Romanian Chamber of Deputies Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventing the dissemination of terrorist content online A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12129/18 - COM (2018) 640 EL dokument
10.12.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE Kokkulepe Euroopa pikaajalise eelarve prioriteetide kohta on vaja saavutada kiiresti Panus 13.–14. detsembril 2018 toimuvale Euroopa Ülemkogu kohtumisele COM(2018) 814 EL dokument
10.12.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, EUROOPA ÜLEMKOGULE JA NÕUKOGULE RÄNDE KÕIKIDE ASPEKTIDE HALDAMINE: EDUSAMMUD EUROOPA RÄNDE TEGEVUSKAVA RAAMES COM(2018) 798 EL dokument
10.12.2018 Letter/COM(2018) 817 EL dokument
10.12.2018 Arvamus - OPINION From: The Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventing the dissemination of terrorist content online A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12129/18 - COM (2018) 640] • Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 640 EL dokument
10.12.2018 Ettepanek - OPINION From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on preventing the dissemination of terrorist content online A contribution from the European Commission to the Leaders’ meeting in Salzburg on 19-20 September 2018 [12129/18 - COM (2018) 640] • Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 640 EL dokument
07.12.2018 Komisjoni teatis - COM(2018) 846 EL dokument
07.12.2018 Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 aastate 2019 ja 2020 kohta antavate otsetoetuste ja maaelu arengu toetuste teatavate eeskirjade osas- COM(2018) 817 EL dokument
07.12.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE ELi metsastrateegia rakendamisel tehtud edusammud „Uus ELi metsastrateegia metsade ja metsandussektori jaoks“ EL dokument
07.12.2018 Komisjoni soovitus - C(2018) 8111; SWD(2018) 493 EL dokument
07.12.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe liidu nimel allakirjutamise kohta COM(2018) 799 EL dokument

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside