Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Spanish Parliament No. prev. doc.: 10084/18 - COM(2018) 476 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 476
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Italian Senate No. prev. doc.: 10084/18 - COM(2018) 476 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Defence Fund [10084/18 - COM(2018) 476 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 476
17.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Spanish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council [9645/18 - COM (2018) 392 final] Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013 [9634/18 - COM (2018) 393 final]13210/18 LP/HVW/MKL/JU/ah 1 LIFE.1 EN/ES Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 - COM (2018) 394 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM (2018) 392, COM (2018) 393, COM (2018) 394
16.10.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE ELi reisidokumendipettuste vastaste meetmete karmistamise tegevuskava rakendamise kohta COM(2018) 696
16.10.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE Euroopa Arengufond (EAF): kulukohustuste ja maksete ning liikmesriikide osamaksude prognoosid aastateks 2018, 2019 ja 2020 ning mittesiduv prognoos aastateks 2021-2022 COM(2018) 689
16.10.2018 Muudatusettepanek - COM(2018) 709
16.10.2018 Ettepanek ja ettepaneku parandus - COM(2018) 708
16.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Houses of the Oireachtas Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment [9465/18 + COR 1 + ADD 1 - COM(2018) 340 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2018) 340
16.10.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of the common visa policy - 12608/18
16.10.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 12604/18
16.10.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Norway on the application of the Schengen acquis in the field of management of the external border - 12602/18
16.10.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Iceland on the application of the Schengen acquis in the field of data protection - 12601/18
16.10.2018 Noot - NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2017 evaluation of Spain on the application of the Schengen acquis in the field of return - 12600/18
16.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: Portuguese Parliament Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund [10154/18 + ADD 1 - COM(2018) 472 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 472
15.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta ülemmäära, 2019. aasta osamaksu ja 2019. aasta osamaksu esimese osa suurust ning hinnangulist ja mittesiduvat prognoosi 2021. ja 2022. aasta osamaksu suuruse kohta - COM(2018) 688
15.10.2018 Arvamus - COM(2018) 480, COM(2018) 478
15.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 10148/18 - COM(2018) 460 final Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument [10148/18 - COM(2018) 460 final] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 460
15.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulations (EU) No 1308/2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products, (EU) No 1151/2012 on quality schemes for agricultural products and foodstuffs, (EU) No 251/2014 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products, (EU) No 228/2013 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union and (EU) No 229/2013 laying down specific measures for agriculture in favour of the smaller Aegean islands [9556/18 + REV 1 (en, de, fr) + COR 1 - COM(2018) 394 final/2] - Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 394
12.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees seoses EMP lepingu IX lisa „Finantsteenused“ muutmisega (II koonddirektiiv) (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 682
12.10.2018 Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees EMP lepingu IX lisa („Finantsteenused“) muutmise küsimuses võetava seisukoha kohta (EMPs kohaldatav tekst) - COM(2018) 683
12.10.2018 Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament No. prev. doc.: 10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471 FV2, 10153/18 ADD 2 - SWD(2018) 347 final, 10153/18 ADD 3 - SWD(2018) 348 final Subject: Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund - ANNEXES [10153/18 - COM(2018) 471 final, 10153/18 ADD 1 - COM(2018) 471 FV2]  Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality1 - COM(2018) 471
12.10.2018 2018. AASTA ÜLDEELARVE PARANDUSEELARVE PROJEKT NR 6 Maksete ja kulukohustuste assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluprognoosidele ning tulu (omavahendid) ajakohastamine COM(2018) 704
12.10.2018 Ettepanek - COM(2018) 684
12.10.2018 KOMISJONI ARUANNE KOMITEEDE TEGEVUSE KOHTA 2017. AASTAL SWD(2018) 432; COM(2018) 675
12.10.2018 KOMISJONI TEATIS EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Kestlik biomajandus Euroopas: majanduse, ühiskonna ja keskkonna vaheliste sidemete tugevdamine- SWD(2018) 431; COM(2018) 673

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside