Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Otsi Euroopa Liidu dokumente

Sisesta Euroopa Liidu dokumendi pealkiri või number ja klikka "Otsi" nupul. Kui soovid oma otsingut täpsustada, siis klikka lingil "Laiendatud otsing" või kasuta märksõnaotsingut.

Euroopa Liidu dokumendid

Euroopa Liidu algatus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energeetika) 19. detsember 2023 05.12.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 18. detsember 2023 04.12.2023
Ettepanek - COM(2023) 774 01.12.2023
Ettepanek - COM(2023) 773 01.12.2023
Ettepanek - COM(2023) 777 01.12.2023
Aruanne - COM(2023) 768 01.12.2023
Ettepanek - SEC(2023) 392, SWD(2023) 389, SWD(2023) 386, SWD(2023) 387, COM(2023) 753 01.12.2023
Ettepanek - SEC(2023) 392, SWD(2023) 386, SWD(2023) 387, SWD(2023) 389, COM(2023) 752 01.12.2023
Ühisteatis - JOIN(2023) 50 01.12.2023
Komisjoni teatis - COM(2023) 751 01.12.2023
Ettepanek - SEC(2023) 540, SWD(2023) 905, SWD(2023) 906, SWD(2023) 907, SWD(2023) 908, COM(2023) 905 01.12.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262 30.11.2023
KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE EURESe tegevuse kohta 2020. aasta juulist 2022. aasta juunini Esitatud vastavalt määruse (EL) 2016/589 artiklile 33 - COM(2023) 724 30.11.2023
Aruanne - COM(2023) 764 30.11.2023
Ettepanek - COM(2023) 763 30.11.2023
Ettepanek - COM(2023) 762 30.11.2023
Teatis - COM(2023) 757 30.11.2023
Ettepanek - COM(2023) 761 30.11.2023
Ettepanek - COM(2023) 755 30.11.2023
Teatis - COVER NOTE From: Senate of the Parliament of the Czech Republic. - COM(2023) 190, COM(2023) 191, COM(2023) 192, COM(2023) 193 30.11.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 - Letter sent to the Chair of the European Parliament ITRE Committee - 16127/23 29.11.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Permanent Representatives Committee Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 - Analysis of the final compromise text with a view to agreement - 15686/1/23 29.11.2023
Ettepanek - COM(2023) 754 28.11.2023
Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS seisukoha kohta, mis võetakse liidu nimel ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Aafrika ja Madagaskari Lennuohutusameti (ASECNA) vahelise koostöölepingu (mis käsitleb satelliitnavigatsiooni arendamist ja sellega seotud ASECNA pädevuspiirkonda kuuluvate teenuste osutamist tsiviillennunduse huvides) alusel loodud ELi/ASECNA GNSSi komitees - COM(2023) 737 28.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 12. detsember 2023 28.11.2023

VV seisukohad Euroopa Liidu algatuse kohta

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Eesti seisukohad Euroopa Liidu tollireformi ettepanekute kohta - COM(2023) 257, COM(2023) 258, COM(2023) 259, COM(2023) 262 30.11.2023
Eesti seisukohad roheväidete direktiivi kohta - COM(2023) 166 30.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, millega muudetakse kuriteoohvrite õiguste direktiivi - COM(2023) 424 30.11.2023
Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse heaks Euroopa Liidu ja Ida-Aafrika Ühendusse kuuluva Keenia Vabariigi vahelise majanduspartnerluse lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamine - COM(2023) 559 23.11.2023
Informatsioon ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu laienemispoliitika teatise kohta - COM(2023) 690 23.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandusjulgeoleku strateegia kohta - JOIN(2023) 20 23.11.2023
Eesti seisukohad detergente ja pindaktiivseid aineid käsitleva Euroopa Liidu määruse eelnõu kohta - COM(2023) 217 23.11.2023
Eesti seisukohad finantsasutuste klientide andmete jagamise ja makseteenuste regulatsiooni muutmise ettepanekute kohta - COM(2023) 360, COM(2023) 366, COM(2023) 367 23.11.2023
Eesti seisukohad ettevõtjatega seotud tööturustatistika määruse eelnõu kohta - COM(2023) 459 23.11.2023
Eesti seisukohad viisavabaduse peatamise korra kohta - COM(2023) 642 23.11.2023
Eesti seisukohad nõukogu otsuste eelnõude kohta, mis käsitlevad läbirääkimistealustamist Norra Kuningriigi, Islandi jaŠveitsi Konföderatsiooniga reisijatebroneeringuinfo lepete üle - COM(2023) 507, COM(2023) 508, COM(2023) 509 16.11.2023
Eesti seisukohad nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse õigusnormid ülemääraselt kinnipeetava maksu vähendamise kiiremate ja turvalisemate menetluste kohta - COM(2023) 324 16.11.2023
Eesti seisukohad mänguasjade ohutuse määruse kohta - COM(2023) 462 16.11.2023
Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise kaubanduse vahelepingu läbirääkimiste lõpetamise ja allkirjastamise kohta - COM(2023) 434 16.11.2023
Eesti seisukohad metsapaljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 415 09.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni ühisraha, sealhulgas digieuro, ettepanekute kohta - COM(2023) 364, COM(2023) 368, COM(2023) 369 02.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa puudega isiku kaardi ja Euroopa puudega isiku parkimiskaardi direktiivi kohta - COM(2023) 512 02.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju - COM(2023) 278, COM(2023) 279 02.11.2023
Eesti seisukohad kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta - COM(2023) 314 02.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa statistika määruse kohta - COM(2023) 402 02.11.2023
Eesti seisukohad rohelise kaubaveo paketi eelnõude kohta - COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445 02.11.2023
Eesti seisukohad taimse paljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta - COM(2023) 414 26.10.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193 19.10.2023
Eesti seisukohad kriisiolukordade sundlitsentside määruse kohta - COM(2023) 224 19.10.2023
Eesti täiendatud seisukohad kliimaneutraalse tööstuse algatuse kohta - COM(2023) 161 19.10.2023

Valdkondliku komisjoni arvamus

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Majanduskomisjoni arvamus mänguasjade ohutuse määruse kohta - COM(2023) 462 05.12.2023
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu ja Tšiili Vabariigi vahelise kaubanduse vahelepingu läbirääkimiste lõpetamise ja allkirjastamise kohta - COM(2023) 434 22.11.2023
Keskkonnakomisjoni arvamus metsapaljundusmaterjali tootmise ja turustamise määruse kohta COM(2023) 415 22.11.2023
Rahanduskomisjoni arvamus nõukogu direktiivi eelnõu kohta, millega kehtestatakse õigusnormid ülemääraselt kinnipeetava maksu vähendamise kiiremate ja turvalisemate menetluste kohta - COM(2023) 324 21.11.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni jaeinvesteeringute paketi kohta, mis käsitlevad jaeinvestorite kaitse eeskirju - COM(2023) 278, COM(2023) 279 16.11.2023
Majanduskomisjoni arvamus rohelise kaubaveo paketi eelnõude kohta - COM(2023) 441, COM(2023) 443, COM(2023) 445 15.11.2023
Keskonnakomisjoni arvamus kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta - COM(2023) 314 15.11.2023
Sotsiaalkomisjoni arvamus 15.11.2023
Majanduskomisjoni arvamus kestliku rahastamise paketi õiguslike algatuste sh Euroopa Komisjoni keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimisreitingute (ESG reitingud) andjate määruse kohta - COM(2023) 314 15.11.2023
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse taimse paljundusmaterjali tootmist ja turustamist liidus ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusi (EL) 2016/2031, 2017/625 ja 2018/848 ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 68/193/EMÜ, 2002/53/EÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ, 2002/56/EÜ, 2002/57/EÜ, 2008/72/EÜ ja 2008/90/EÜ (taimset paljundusmaterjali käsitlev määrus) – SEC(2023) 414 … COM(2023) 414, kohta 10.11.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni ühisraha, sealhulgas digieuro, ettepanekute kohta - COM(2023) 364, COM(2023) 368, COM(2023) 369 10.11.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu eelarve uue põlvkonna omavahendite kohandatud paketi kohta - COM(2023) 330, COM(2023) 331, COM(2023) 332, COM(2023) 333 09.11.2023
Majanduskomisjoni arvamus sunnitööga toodetud kaupade Euroopa Liidu turule jõudmise takistamise määruse kohta - COM(2022) 453 08.11.2023
Õiguskomisjoni arvamus Eesti seisukohtadele haavatavate täiskasvanute õiguste kaitse algatuste kohta - COM(2023) 280, COM(2023) 281 08.11.2023
Majanduskomisjoni arvamus standardite rakendamiseks vajalike patentide algatuse kohta - COM(2023) 232 02.11.2023
Majanduskomisjoni arvamus kriisiolukordade sundlitsentside määruse kohta - COM(2023) 224 02.11.2023
Maaelukomisjoni arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, milles käsitletakse teatavate uute genoomikameetodite abil saadud taimi ning nendest toodetud toitu ja sööta ning millega muudetakse määrust (EL) 2017/625 - SEC(2023) 411, SWD(2023) 411, SWD(2023) 412, SWD(2023) 413, COM(2023) 411, kohta 25.10.2023
Sotsiaalkomisjoni arvamus Euroopa Liidu ravimivaldkonna õigusaktide muudatusettepanekute paketi kohta - COM(2023) 192, COM(2023) 193 25.10.2023
Põhiseaduskomisjoni arvamus: Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega kehtestatakse määruse (EL) 2016/679 täitmise tagamisega seotud täiendavad menetlusnormid (COM(2023) 348) eelnõu kohta 19.10.2023
Keskkonnakomisjoni arvamus direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb karistusi laevade põhjustatud merereostuse eest - COM(2023) 273 17.10.2023
Majanduskomisjoni arvamus direktiivi eelnõu kohta, mis käsitleb karistusi laevade põhjustatud merereostuse eest - COM(2023) 273 16.10.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Euroopa Liidu pikaajalise eelarve 2021–2027 muutmise ettepaneku kohta - COM(2023) 335, COM(2023) 336, COM(2023) 337, COM(2023) 338 11.10.2023
Majanduskomisjoni arvamus Euroopa Komisjoni delegeeritud määruse kohta, millega kehtestatakse Euroopa kestlikkusaruandluse standardid - C(2023) 5303 11.10.2023
Rahanduskomisjoni arvamus Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni esitatud panganduspaketi kohta COM(2023) 225, 226, 227, 228, 229 28.09.2023
Riigikaitsekomisjoni arvamus Euroopa Liidu küberalgatuste kohta - COM(2023) 207, COM(2023) 208, COM(2023) 209 28.09.2023

Muu EL dokument

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu parandamisõiguse ettepaneku kohta - COM(2023) 155 06.09.2023
Riigikogu seisukoht kliimaneutraalse tööstuse algatuse kohta - COM(2023) 161 06.09.2023
Riigikogu seisukoht avaliku konsultatsiooni kohta, mis käsitleb digitaalsete reisidokumentide kasutuselevõtmist reisimise lihtsustamiseks 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse kriminaalmenetluste üleandmise kohta, eelnõu suhtes - COM(2023) 185 06.09.2023
Riigikogu seisukoht välisõhu kvaliteedinõuete direktiivi ülevaatamise kohta - COM(2022) 542 06.09.2023
Riigikogu seisukoht uute raskeveokite CO2-heite normide määruse kohta - COM(2023) 88 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu kriitiliste toorainete määruse eelnõu kohta - COM(2023) 160 06.09.2023
Riigikogu seisukoht gigabititaristu määruse eelnõu ja elektroonilise side sektori tulevikuteemalise konsultatsiooni kohta - COM(2023)94 06.09.2023
Riigikogu seisukoht reisijaid käsitleva eelteabe õigusraamistiku eelnõude kohta - COM (2022) 729, COM (2022) 731 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu süsiniku eemaldamise sertifitseerimise määruse ettepaneku kohta - COM(2022) 672 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu elektriturukorralduse parandamise eelnõude kohta - COM(2023) 148 06.09.2023
Riigikogu seisukoht maksejõuetusõiguse ühtlustamise direktiivi kohta - COM(2022) 702 06.09.2023
Riigikogu seisukoht võrdõigusasutuste suhtes kohaldatavaid nõudeid käsitlevate direktiivide eelnõude kohta - COM(2022) 688, COM(2022) 689 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse ning Euroopa Komisjoni biopõhist, biolagunevat ja kompostitavat plasti käsitleva ELi poliitikaraamistiku kohta - SEC(2022) 425, SWD(2022) 384, SWD(2022) 385, COM(2022) 677 06.09.2023
Riigikogu seisukoht tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi, ekspordi ning transiidi määruse eelnõu kohta - COM(2022) 480 06.09.2023
Riigikogu seisukoht Euroopa Komisjoni ettepanekute kohta kapitaliturgude liidu edendamiseks ja atraktiivsemaks muutmiseks - SEC(2022) 760, SWD(2022) 762, SWD(2022) 763, COM(2022) 760 06.09.2023
Riigikogu seisukoht mitme hääleõigusega aktsiate direktiivi kohta - COM(2022) 761 06.09.2023
Riigikogu seisukoht põhjavee ja pinnavee saasteainete loetelu läbivaatamise ettepaneku ning asulareovee puhastamise direktiivi läbivaatamise ettepaneku kohta - COM(2022) 540, COM(2022) 541 06.09.2023
Riigikogu seisukoht elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete (elektroonikaromude) direktiivi kohta - COM(2023) 63 06.09.2023
Riigikogu seisukoht ainete ja segude klassifitseerimist, märgistamist ja pakendamist käsitleva määruse muutmise eelnõu kohta - COM(2022) 748 06.09.2023
Riigikogu seisukoht ühtse loa direktiivi ja pikaajaliste elanike direktiivi muutmise eelnõude kohta - COM(2022) 650, COM(2022) 655 06.09.2023
Riigikogu seisukoht kalanduspoliitika tuleviku ja kalandussektori energiaülemineku kohta - COM(2023) 100, COM(2023) 102, COM(2023) 103 07.06.2023
Riigikogu seisukoht juhilubade reeglite muutmise ja liiklusreeglite parema jõustamise eelnõude kohta (teeohutuse pakett) - COM(2023) 126, COM(2023) 127, COM(2023) 128 07.06.2023
Riigikogu seisukoht terrorismi ennetamise Euroopa Nõukogu konventsiooni täiendamise läbirääkimisi käsitleva nõukogu otsuse kohta - COM(2023) 151 07.06.2023
Riigikogu seisukoht nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta, eelnõu suhtes - COM(2022) 707 07.06.2023

EL Nõukogu ja ülemkogu istungite dokumendid

Pealkiri Sorteeriti Loomise kuupäev Sorteeriti
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (keskkond) 18. detsember 2023 04.12.2023
Teatis - COVER NOTE From: Camera dei Diputati Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European cross-border associations [12800/23 – COM(2023) 516 final] Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM(2023) 516 01.12.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogu 7. ja 8. detsembri 2023. a istungil 30.11.2023
Eesti seisukohad eurorühma 7. detsembri 2023. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 8. detsembri 2023. a istungil 30.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste nõukogu 4. ja 5. detsembri 2023. a istungil (justiitsküsimused) 30.11.2023
Teade - NOTE From: General Secretariat of the Council To: Delegations Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure and sustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU) 168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020 - Letter sent to the Chair of the European Parliament ITRE Committee - 16127/23 29.11.2023
Teade - NOTEFrom: General Secretariat of the CouncilTo: Permanent Representatives CommitteeSubject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT ANDOF THE COUNCIL establishing a framework for ensuring a secure andsustainable supply of critical raw materials and amending Regulations (EU)168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 and (EU) 2019/1020- Analysis of the final compromise text with a view to agreement - 15686/1/23 29.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad) 12. detsember 2023 28.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (põllumajandus ja kalandus) 10. ja 11. detsember 2023 27.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad) 11. detsember 2023 27.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (majandus- ja rahandusküsimused) 8. detsember 2023 24.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (konkurentsivõime (siseturg, tööstus, teadusuuringud ja kosmos)) 7. ja 8. detsember 2023 22.11.2023
Teatis - COVER NOTE From: The Portuguese Parliament Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2008/98/EC on waste [11624/23 - COM (2023) 420] ‒ Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality - COM (2023) 420 20.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (justiits- ja siseküsimused) 4. ja 5. detsember 2023 20.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (transport, telekommunikatsioon ja energia) 4. ja 5. detsember 2023 20.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 30. november 2023 16.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (üldasjad/ühtekuuluvuspoliitika) 30. november 2023 16.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervishoid ja tarbijakaitse) 27. ja 28. november 2023 13.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/kaubandus) 27. november 2023 13.11.2023
Eesti seisukohad Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste/eelarve nõukogu 10. novembri 2023. a istungil 09.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (haridus, noored, kultuur ja sport) 23. ja 24. november 2023 08.11.2023
Koosolekuteade ja esialgne päevakord (välisasjad/arengupoliitika) 21. november 2023 07.11.2023
Eesti seisukohad eurorühma 8. novembri 2023. a kohtumisel ja Euroopa Liidu majandus- ja rahandusküsimuste nõukogu 9. novembri 2023. a istungil 02.11.2023
Teatis - COVER NOTE From: General Secretariat of the Council To: National Parliaments Subject: Council Implementing Decision setting out a recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2022 evaluation of Denmark on the application of the Schengen acquis in the field of police cooperation - 14880/23 01.11.2023

Üles

Viimati muudetud: 21.12.2020

Tagasiside