Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Siit leiate Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu dokumendid.

Kuupäev Sorteerti Pealkiri Sorteerti Liik Sorteerti
22.06.2018 Aruanne - COM(2018) 487
22.06.2018 Ettepanek - COM(2018) 485
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Komisjoni poolt algatatud ühinguõiguse paketi kohta COM(2018) 239; COM(2018) 241
22.06.2018 Noot - NOTE From: The Swedish Parliament Subject: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a mechanism to resolve legal and administrative obstacles in a cross-border context [doc. 9555/18 - COM(2018) 373
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu lõhkeainete lähteainete turustamise ja kasutamise määruse eelnõu kohta COM(2018) 209
22.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega kehtestatakse eeskirjad finants- ja muu teabe kasutamise hõlbustamiseks teatavate kuritegude tõkestamisel, avastamisel, uurimisel ja nende eest vastutusele võtmisel, eelnõu kohta COM(2018) 213
22.06.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Jaapani vahelise strateegilise partnerluse lepingu eelnõu kohta JOIN(2018) 10; 8463/18
22.06.2018 Eesti seisukoht Euroopa Liidu Nõukogu otsuse Euroopa Liidu ja Jaapani vahelise majanduspartnerluslepingu sõlmimise eelnõu kohta COM(2018) 192; COM(2018) 193
21.06.2018 Eesti seisukohad EL keskkonnanõukogu 25. juuni 2018. a istungil
21.06.2018 Eesti seisukohad EL üldasjade nõukogu 26. juuni 2018. a istungil
21.06.2018 Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 25. juuni 2018. a istungil ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta
21.06.2018 KOMISJONI TEATIS NÕUKOGULE nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ artikli 395 kohaselt - COM(2018) 484
21.06.2018 Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega Ungaril lubatakse kohaldada erimeedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287 - COM(2018) 486
21.06.2018 Ühisettepanek: NÕUKOGU MÄÄRUS, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Maldiivi Vabariigis JOIN(2018) 18
21.06.2018 Parandus:Ühisettepanek - JOIN(2018) 14
20.06.2018 Letter COM(2018) 367
20.06.2018 Letter COM(2018) 385
20.06.2018 Letter COM(2018) 331
20.06.2018 KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE JA NÕUKOGULE komisjonile nõukogu 22. novembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2271/96 (mis käsitleb kaitset kolmanda riigi vastuvõetud õigusaktide eksterritoriaalse kohaldamise mõju ja nendel õigusaktidel põhinevate või neist tulenevate meetmete eest) alusel antud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmise õiguse kasutamise kohta - COM(2018) 494
19.06.2018 Parandus: Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS, millega luuakse Euroopa Kaitsefond (EMPs kohaldatav tekst)- SEC(2018) 314; SWD(2018) 345; COM(2018) 476
19.06.2018 Letter COM(2018) 279
19.06.2018 Letter COM(2018) 397
19.06.2018 Letter/COM(2018) 441
18.06.2018 Letter COM(2018) 371
18.06.2018 Letter COM(2018) 440

Üles

Viimati muudetud: 29.06.2016

Tagasiside