Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) fraktsioon on maailmavaatelt parempoolne ja konservatiivne ning lähtub oma poliitikas eeskätt Eesti rahvuslike huvide ja Eesti julgeoleku kaitsest.

XIII Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonis on 12 liiget.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon 2017

IRL on pikki perioode kandnud valitsemisvastutust ja nii on ka Riigikogu IRL-i saadikugrupi näol tegu ühe Eesti elu kõige enam mõjutanud fraktsiooniga. Fraktsiooni põhiroll on olnud seista seaduseelnõude eest, mis kaitseksid rahvuslikke huve, edendaksid avatud majandust ja tagaksid kõigile kättesaadava kvaliteetse hariduse. IRL-i prioriteet on riigi püsimine ja see, et Eestis sünniks rohkem lapsi, kes saaksid üles kasvada õnnelikes ja hästi toime tulevates peredes.

Näiteks on IRL algatanud riikliku elatisabi fondi eelnõu, mille kohaselt riik hakkaks tagama elatisraha väljamaksmist üksinda last kasvatavatele vanematele. Varem on IRL ellu rakendanud vanemapensioni, tänu millele arvutatakse alates 2013. aastast vanaduspensionile, töövõimetuspensionile ja toitjakaotuspensionile juurde pensionilisa lapse kasvatamise eest.

Hulk aastaid on IRL-i fraktsioon seisnud Eesti haldusreformi eest, mille uuem versioon kannab nime „Tõmbekeskuste Eesti“. Fraktsioon on algatanud ka üsna palju haldusjuhtimist detsentraliseerivaid seaduseelnõusid ning peab oluliseks riigireformi läbiviimist, et vähendada bürokraatiat ning muuta riigijuhtimist efektiivsemaks. Samuti on IRLi egiidi all viidud mitu riigiasutust pealinnast maakonnakeskustesse. Nimetada võib siin Haridus- ja Teadusministeeriumi viimist Tartusse, Maaelu Edendamise Sihtasutuse viimist Viljandisse ja Sisekaitseakadeemia soovitavat viimist Ida-Virumaale.

Maailmavaade

Peale Isamaaliidu ja Res Publica ühinemist 2006. aastal on praeguse erakonna ideoloogia muutunud pragmaatilisemaks, seatud eesmärkidel on sotsiaalselt laiem põhi. Nii fookustab IRL oma poliitika lisaks majandusarengule ka rahvastiku juurdekasvule, kaitseküsimustele, elatustaseme tõusule ning hariduse kvaliteedile ja kättesaadavusele. Tähtsaks peetakse praeguste otsuste mõju ka kaugemas perspektiivis.

IRL-i auesimees ja mitmekordne Eesti peaminister Mart Laar on kirjutanud 34 raamatut.

Erakonna rahvuslik-konservatiivne poliitika on olnud paljuski suunatud majanduse, riigikaitse ja hariduse reformimisele ja arendamisele. Erakonna juhtliikmed on oma eeskujuna nimetanud Margaret Thatcherit, kes viis Suurbritannias peaministrina läbi valulised, kuid suure majanduskasvu toonud reformid.

Lähiaja poliitilised prioriteedid

Fraktsiooni töö fookuses on rahva juurdepääs kvaliteetsele haridusele, mis on riigi konkurentsivõime alus. Samuti soovib IRL anda juba sünnist alates hääleõiguse kõigile Eesti kodanikele ning kasvatada sellega lastega perede häälte kaalu riigile tähtsate otsuste langetamisel. Inimeste sissetuleku suurendamiseks plaanib erakond vabastada alla 500 euro teenivad inimesed tulumaksust. Kaitseküsimustes rõhutab IRL stabiilsuse vajalikkust, eriti kaitsekulutuste säilitamist vähemalt 2% tasemel SKT-st.

Ajalugu

18. sajandi lõpus tekkinud mõiste „konservatism“ tähendas vastuseisu Prantsuse revolutsioonile ja sellesarnastele liikumistele.

Isamaa ja Res Publica Liit on sündinud mitme erineva, valdavalt parempoolse erakonna liitumise tulemusena. Erakonna juured ulatuvad 1988. aastasse, mil loodi Eesti Rahvusliku Sõltumatuse Partei. Just see erakond pani aluse 1992. aastal valimised võitnud valimisliidule Isamaa ja 1995. aastal moodustatud erakonnale Isamaaliit.

IRL sündis erakonna Isamaaliit ja 1989. aastal loodud ühenduse, hilisema erakonna Res Publica ühinemisel 2006. aastal. IRL koos oma eelkäijatega on osalenud kuue valitsuse töös. Erakonda kuuluvad endised peaministrid Mart Laar ja Juhan Parts.

Avalikkuse jaoks põhineb IRL-isuurem tuntus kunagise erakonna Isamaa ja selle peaministri Mart Laari algatatud radikaalsetel turumajanduslikel reformidel1990ndate esimesel poolel. Neid tunti rahvasuus šokiteraapiana, mis tõi aga Eestile kiire majandusedu ja majandusliku imelapsekuulsusekogu maailmas.

Üles

Viimati muudetud: 26.09.2017

Tagasiside
 

Prindi

Birgit Remiküll

Prindi

Heleri Pent

 • Osakond
  Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
 • Amet
  Nõunik-sekretariaadijuhataja
 • Telefoninumber
  6316600
 • E-post

Prindi

Riina Solman

 • Osakond
  Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon
 • Amet
  Meedianõunik
 • Telefoninumber
  6316600
 • E-post

Prindi

Kalle Liebert