Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogus kevadel moodustatud VEB Fondiga seotud asjaolude väljaselgitamise uurimiskomisjon on senise menetlemise käigus saanud kuulatavatelt uusi viiteid asjaoludega seotud isikutele ja dokumentidele ning soovib täiendavateks kuulamisteks ja dokumentide kontrollimiseks lisaaega.

Riigikogu 2013. aasta 12. märtsi otsusega VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustatud Riigikogu uurimiskomisjon on pidanud 19 istungit ning kuulanud 26 inimest. Lisaks on komisjon VEB Fondiga seotud toimingute kohta tellinud ja saanud õigusliku arvamuse Tartu Ülikooli finantsõiguse dotsent õigusteaduste doktor Lasse Lehiselt. Tänasel istungil kuulas komisjon Eesti Panga endise juhi Vahur Krafti selgitusi.

Uurimiskomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on kuulatavad viidanud oma seletustes isikutele, kellelt komisjon võib komisjoni poolt väljaselgitamisele kuuluvate asjaolude kohta täiendavat teavet saada. “Samuti on kuulamiste käigus viidatud dokumentaalsetele tõenditele, mille olemasolu ja sisu tuleb komisjonil kontrollida,” märkis Vakra.

Komisjoni tegevuse hetkel kehtiva tähtaja jooksul täiendavaid kuulamisi ja dokumentide analüüse teostada ei jõuta, sest komisjoni töögraafik on pingeline ja algselt kavandatud kuulamisi ei ole võimalik ära jätta. Esialgse kava kohaselt tuli komisjonil esitada lõpparuanne 2. detsembriks 2013.

Samaaegselt komisjoni tööga viib VEB Fondi kohta Riigikontroll läbi oma auditit ning viimane on plaanis lõpule viia 2014. aasta märtsi lõpuks. Selleks, et komisjon saaks auditi tulemusi oma töös kasutada, soovib komisjon ühtlustada oma tööperioodi Riigikontrolli auditi ajakavaga.

“Kõigist neist asjaoludest tingituna esitasime Riigikogule taotluse võtta vastu Riigikogu otsus VEB Fondi komisjoni töö pikendamise kohta 2014. aasta 7. aprillini,” ütles Rainer Vakra.

Riigikogu uurimiskomisjon moodustati käesoleva aasta 12. märtsil VEB fondiga seotud ebaseaduslike tehingute väljaselgitamiseks. Komisjoni ülesandeks on selgitada välja Riikliku VEB fondi moodustamise, töökorralduse, juhtimisega, samuti ajavahemikus 1993-2012 sooritatud tehingutega seotud asjaolud.

Komisjon peab selgitama välja, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja, ning millistel asjaoludel ja milliseid tehinguid sooritati eelnimetatud kirja põhjal. Komisjonil tuleb tuua selgust kas ja kui suures ulatuses tekitati VEB-fondi poolt sooritatud tehingutega kahju riigile ja erasektorile.

Kui komisjon avastab võimalikke seaduserikkumisi, informeeritakse sellest koheselt Riigikogu ja avalikkust.

Viide: Riigikogu otsus uurimiskomisjoni moodustamise kohta.

Riigikogu pressiteenistus
16. oktoober 2013

Tagasiside