Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna (8.05) oma istungit pidanud VEB Fondi uurimiskomisjon lõpetas informatsiooni kogumise VEB Fondi kohta teavet omavatelt asutustelt. Komisjoni järgmised istungid keskenduvad asjaoludega seostud isikute kuulamisele. 

„Oleme kahe kuuga kogunud ja läbi töötanud suure hulga pabereid ja materjale. Selle tulemusena on tekkinud toimunu kohta mitmeid uusi versioone ja kahtlusi, mille kinnitamist või ümberlükkamist me edasiste küsitluste ajal ootame,” ütles VEB Fondi komisjoni esimees Rainer Vakra.

Praeguseks on uurimiskomisjon lõpetanud küsitluste esimese etapi, kus tähelepanu pöörati eelkõige teavet omavatele institutsioonidele. Uurimiskomisjon on kogunud andmeid Riigikontrollilt, Eesti Pangalt, SEB Pangalt, Riigikohtult, esimese ja teise astme kohtutelt, Riigikantseleilt, Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt ja Sihtasutuselt VEB. Lisaks esitas komisjon päringud Politsei- ja Piirivalveametile, Riigiprokuratuurile, Teabeametile ja Kaitsepolitseiametile. Komisjoni istungitel on käinud VEB Fondiga seotud asjaolusid selgitamas ka Piirivalveameti rahapesu andmebüroo esindajad, samuti ajakirjanik Toomas Kümmel.

Kogutud teavet analüüsides on uurimiskomisjon  seadnud edasised eesmärgid ja leppinud kokku koostöö erinevate ametiasutustega, sealhulgas Riigikontrolliga, mis uurimiskomisjoni küsitlustega samaaegselt teostab VEB Fondi auditit.

Riigikogu uurimiskomisjon VEB Fondi koondatud nõuete menetlemise ja rahuldamise asjaolude väljaselgitamiseks moodustati Riigikogu 2013. aasta 12. märtsi otsusega. Selle otsuse kohaselt peab komisjon esitama töö lõpparuande Riigikogule ja avalikkusele hiljemalt 2013. aasta 2. detsembriks.

Riigikogu pressitalitus
 

 

Tagasiside