Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjon andis kolmapäeval täiskogule üle oma lõpparuande, milles leiab, et Venemaa Vnešekonombankis (VEB pank) külmutatud kontodelt sai Venemaa residendist TSL International raha kätte Eesti Panga ja Põhja-Eesti Panga toonaste juhtide kaasabil.

„Dokumentide ja ütluste põhjal on selge, et tegemist oli ettekavatsetud ja planeeritud tegevusega, milles osalesid toonased Põhja-Eesti Panga, Eesti Panga ja TSL Internationali võtmeisikud. Selle tulemusel koheldi VEB Fondi võlausaldajaid ebavõrdselt,“ ütles Riigikogu VEB Fondi uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra.

VEB pangas külmutatud raha lubas Venemaa hüvitada vaid Venemaa residentidele. Seoses sellega küsis VEB pank 1995. aasta algul Eesti Pangalt andmeid Venemaa residentide nõuete kohta. Vastuseks VEB panga kirjale koostati Eesti Pangas kiri, mille loetelus oli TSL Internationali nõue 32,3 miljonit USA dollarit, kuid tegelikult ettevõttel nõuded puudusid.

Kuidas ja kellele liikus TSL Internationalile väljastatud 32,3 miljonit USD edasi, ei ole teada. Toona puudusid rahapesualased õigusaktid, mis kohustanuks raha liikumise kohta andmeid säilitama. Samuti ei õnnestunud Riigikontrollil, kellega uurimiskomisjon koostööd tegi, Venemaalt dokumente saada.

Ükski isik, ka Vahur Kraft, ei ole uurimiskomisjonile üles tunnistanud valeandmete kirja lisamist. „Toonane Eesti Panga juht Vahur Kraft kinnitas uurimiskomisjonile, et valeandmetega Eesti Panga kirjal on tema allkiri. Samuti esitas Vahur Kraft TSL Internationali 32,3 miljoni dollari nõude tõendamiseks uurimiskomisjonile võltsitud kirja, mille alusel on algatatud kriminaalmenetlus. Edasine on uurimisorganite ja kohtute kätes, mis peaks selgitama, kes olid seotud ja millistel põhjustel TSL Internationali  nõude kohta võltsitud kiri esitati,“ rääkis uurimiskomisjoni esimees Rainer Vakra komisjoni enam kui aasta kestnud tööst.

Komisjon pidas 40 istungit ja küsitles istungitel 49 inimest, pikendades oma tööd seoses mahuka uurimisega. Komisjon jätkas oma tööd sealt, kus Eesti Panga audit, mis leidis TSL Internationali nõuet tõendava Eesti Panga kirja olevat valeandmetega.

Eesti Panga siseaudiitorid leidsid möödunud aastal avaldatud auditi aruandes, et Eesti Pank oli 1995. aasta 5. aprilli kirjas esitanud VEB pangale Vene äriühingu TSL Internationali kohta valeandmed, mis aitas ettevõttel Venemaal külmutatud kontodelt saada 32,3 miljonit USA dollarit.

VEB Fondi uurimiskomisjon moodustati Riigikogu 2013. aasta 12. märtsi otsusega. Komisjoni juhtis Riigikogu liige Rainer Vakra, aseesimees oli Väino Linde ning komisjoni kuulusid Marko PomerantsAivar Riisalu ja Andres Anvelt. Pärast Andres Anvelti justiitsministriks saamist oli komisjoni liige Neeme Suur

Aruanded

Pressikonverentsi video

Fotod: https://fotoalbum.riigikogu.ee/v/2014/Riigikogu/VEB+Fondi+pressikas/

Tagasiside