Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas täna riigikontrolli auditeid „Linna- ja vallavalitsuse haldamis- ja valitsemiseelarve kasutamine” ning „Pedagoogide ja teiste haridustöötajate töötasudeks eraldatud raha kasutamine kohalikes omavalitsustes.”

Komisjoni esimees Toomas Varek tõdes, et riigikontrolli auditid näitavad puudujääke eelarvevahendite kasutamisel kohalike omavalitsuste poolt.

„Kontrollitud 30-st omavalitsusest oli rikkumisi 23-l omavalitsusel. Põhiliselt seisnevad  rikkumised tulemus- ja lisatasude ning preemiate maksmisel, mida kohalik võim on ilma volikogu heakskiiduta iseendale määranud,” märkis Varek

Riigieelarve kontrolli komisjon otsustas riigikontrolli audititest lähtudes korraldada järgmise aasta 11. veebruaril Riigikogu Valge saali foorumi kohalike omavalitsuste raha kasutamise õiguspärasuse ja otstarbekuse teemal.

„Omavalitsused peaksid riigikontrolli audititest tegema omad järeldused ja edaspidiste vigade vältimiseks neid tõsiselt analüüsima. Auditite eesmärgiks oli selgitada, kui seaduspärased ja läbipaistvad omavalitsuste tehtud kulutused avalikkusele on,” märkis Varek

Vareki sõnul otsustas komisjon juhtida omavalitsuste tähelepanu vajadusele olla oma töötajatele aastalõpu maksete tegemisel hoolikamad ja järgida seadusi.  

Komisjoni istungist võtsid osa Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja riigikontrolli esindajad.

Lisainformatsioon: Toomas Varek, telefon 631 6449

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside