Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu esimees Toomas Varek võttis täna vastu õiguskantsler Allar Jõksi, kes andis Riigikogule üle õiguskantsleri 2005. aasta tegevuse ülevaate.

Jõksi sõnul on väga oluline esitada Riigikogule iga-aastane kokkuvõte vajakajäämistest õigusloomes ja riigivõimu tegevuses. „Soovin anda ülevaatega Riigikogule ja õigusavalikkusele erapooletu vahekokkuvõtte Eesti õiguskorra hetkeseisust ning loodan, et see aitab muuta meie õiguskorda inimesekesksemaks ja euroopalikumaks“, märkis õiguskantsler ülevaadet tutvustades.

Riigikogu esimees tänas õiguskantslerit ja tema meeskonda, kes suutsid kokku panna nii mahuka ja sisuka ülevaate. Vareki sõnul on Eesti oma arenguga jõudnud juba niikaugele, et saab üksikasjalikumalt pühenduda ka niisugustele valdkondadele nagu välisõhu kaitse, ohtlikud raudteeveosed või ehitusjärelevalve. Ta avaldas lootust, et Riigikogu komisjonid ning fraktsioonid tutvuvad ülevaatega põhjalikult ning teevad sellest ka kiiresti järeldusi. Õiguskantsler omalt poolt aga avaldas valmisolekut komisjonidega kohtumiseks.

Ülevaatest selgub muuhulgas, et õiguskantsler tegi aasta jooksul 8 ettepanekut, sh 2 Riigikogule õigustloova akti põhiseadusega kooskõlla viimiseks. Samuti tegi õiguskantsler Riigikogule seitse ettekannet põhiseadusega vastuolu kõrvaldamiseks. Jõks esitas Riigikohtule ühe taotluse põhiseadusvastase õigustloova akti kehtetuks tunnistamiseks.

Õiguskantsleri aastaülevaade Riigikogu täiskogule on kavandatud 28. septembriks.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside