Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Täna, taasiseseisvumise 20. aastapäeval, heisati riigilipp hommikul kell 7 pidulikult Pika Hermanni torni. Kõlas pidupäevamuusika Politsei- ja Piirivalveorkesti, Eesti Teaduste Akadeemia Meeskoori, Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemilise Meeskoori ja EMLSi Tallinna Meeskoori esituses. Üles olid rivistatud noorkotkad, kodutütred, skaudid ja gaidid. Päevakohase kõnega esines Riigikogu esimees Ene Ergma. Ta tuletas meelde 20 aasta eest toimunud sündmusi Moskvas ja Eestis lugedes ette tollase Ülemnõukogu esimehe Ülo Nugise poolt 1991. aasta 20. augustil kell 23.02 öeldud sõnad: „Lugupeetud ülemnõukogu, kes on selle poolt, et võtta vastu Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsus “Eesti riiklikust iseseisvusest”? Palun hääletada! Vaja on 53 häält. Selle ettepaneku poolt on 69 rahvasaadikut, vastu ja erapooletuid saadikuid ei ole. Otsus on vastu võetud.“

Ergma jätkas: „Täna võib tunduda see kõik lihtne, kuid tookord ei olnud olukord kaugeltki nii selge. Keegi ei teadnud veel, kas ajaloo pendel on kaldunud vabaduse poolele. Tol päeval ei olnud selge, kas impeerium kukub kokku ja kas selle varemete all on võimalik ellu jääda. Kuuskümmend üheksa ülemnõukogu saadikut, kes sel keerulisel ajal tegid julge otsuse ja kuulutasid välja Eesti iseseisvuse, väärivad meie sügavat lugupidamist.“
 
Riigikogu esimees nentis, et iseseisvuse taastamise ajast on Eestis üles kasvanud põlvkond, kellele nõukogude aeg, vabaduspüüdlused ja laulev revolutsioon on ajalugu, mitte üleelatu, isiklik kogemus. Ta lisas: „Need noored inimesed on üles kasvanud vabas Eestis – riigis, mille käekäik sõltub meist endist. Kakskümmend aastat on küllalt pikk aeg, et öelda: Eesti riigi lapsepõlv on läbi. Meie ees seisvate probleemide lahendamata jätmist ei tohiks vabandada keerulise minevikuga.“ Ergma sõnul sõltus Eesti tulevik kahekümne aasta eest, on sõltunud kahekümne aasta kestel ja sõltub ka edaspidi meie rahva tahtest ja tegudest.
 
Kutsudes langetama pead kõigi hukkunute mälestuseks ütles Egma: „Tänasel pidupäeval ei tohi me unustada perestroika-aegseid kommunistliku režiimi ohvreid Tbilisis, Bakuus, Vilniuses ja Riias ning neid, kes andsid oma elu kahekümne aasta tagustes sündmustes Moskva tänavatel.“ Ta tunnustas Boriss Jeltsini rolli kurjuse impeeriumi purunemisel ning meenutas tänuga Islandit, kes esimesena tunnustas meie riigi iseseisvust.
 
Ene Ergma tänas Eesti rahvast, kelleta poleks Eestist saanud vaba, demokraatlik riik ja soovis kõigile ilusat iseseisvuse taastamise kahekümnendat aastapäeva.
 
Tänasel pidupäeval jätkuvad üritused Toompea lossis, Kuberneri aias ja lossihoovis. Kell 10 algab Toompea lossi kunstisaalis 20. augusti klubi hõbemärgi ja temaatilise postmargi esitlus. Kell 13.30 toimub lillede asetamise tseremoonia 20. augusti mälestuskivile. Kell 14 algab Toompea lossi õuel rahvusooperi Estonia aastapäevakontsert dirigent Arvo Volmeri juhatamisel. Kella 11 – 16 on külalistele avatud Pika Hermanni torn ning kella 12 – 16 saab Kuberneri aias osa võtta seiklusretkest „Eestimaa spordiradadel“. Samas on avatud ka näitus „Iseseisvuse taastamine“.
 
Ootame rohket osavõttu!
 
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside