Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Põhiseaduskomisjon otsustas saata täiskogu ette Vabariigi Valitsuse seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu (675 SE).

Eelnõuga täiendatakse Vabariigi Valitsuse seadust sätetega, mis reguleerivad valitsuse, peaministri ja ministri rolli Eesti seisukohtade kujundamisel ja esindamisel Euroopa Liidu otsustusprotsessis.

Kui Riigikogu roll ja ülesannete maht Euroopa Liidu otsustusprotsessis osalemisel on reguleeritud Riigikogu kodukorra seadusega, siis valitsuse ülesanded ja pädevus on senini reguleeritud peamiselt Vabariigi Valitsuse määrusega kehtestatud Vabariigi Valitsuse reglemendis ning muudes Vabariigi Valitsuse poolt antud aktides või heakskiidetud juhendmaterjalides.

Et nimetatud valdkond tuleks reguleerida seaduse tasandil, sellele osutas oma 30. septembri 2004. aasta kõnes Riigikogu ees ka õiguskantsler.

Sama eelnõuga täiendatakse õiguskantsleri seadust sättega, mis annab õiguskantslerile pädevuse teha Euroopa Parlamendi presidendile ettepanek võtta Euroopa Parlamendi liikmelt immuniteet.

Tulenevalt õiguskantsleri seaduse § 1 lõikest 3 teeb õiguskantsler Riigikogule ettepaneku Riigikogu liikme kriminaalvastutusele võtmiseks. Eelnõu autori kinnitusel on mõistlik anda ka Euroopa Parlamendi liikmelt immuniteedi võtmiseks taotluse andmise pädevus samale organile, kellel on sarnane pädevus siseriiklikult.

Põhiseaduskomisjoni ettepaneku kohaselt toimub eelnõu esimene lugemine täiskogus 21. septembril. Eelnõu algatas Vabariigi Valitsus 1. juunil 2005.

Tagasiside