Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon soovib viia mai algul lõpphääletusele nii välisteenistuse seaduse eelnõu (732 SE) kui ka välissuhtlemisseaduse (365 SE) eelnõu. Väliskomisjoni ettepaneku kohaselt toimuks välisteenistuse seaduse eelnõu teine lugemine kolmapäeval 3. mail ja kolmas lugemine neljapäeval 4. mail. Välissuhtlemisseaduse teine lugemine toimub kolmapäeval 19. aprillil ja kolmas lugemine 3. mail.

Välisteenistuse seaduse eesmärgiks on tagada ühtne, paindlik, efektiivne, motiveeritud ja läbipaistev Eesti diplomaatiline teenistus, mis vastaks nii rahvusvahelistele nõuetele ja globaliseerumisele kui ka Eesti uuenenud nõudmistele. Teiseks eesmärgiks on anda diplomaatidele, haldusteenistujatele ning nende perekonnaliikmetele ajakohased ja õiglased sotsiaalsed tagatised. Seadusega täpsustatakse välisteenistusse võtmise ja välislähetusse saatmise reegleid ja karjääridiplomaadile teenistusastme andmise nõudeid.

Seadus hõlmab kõigi ministeeriumide ametnikke, kes töötavad Eesti välisesindustes ja välisministeeriumi Eestis asuvas peamajas töötavaid diplomaate, kokku umbes kaheksatsadat inimest.

Uue välissuhtlemisseadusega soovitakse täpsustada välissuhtlemises osalevate asutuste pädevust, välislepingute sõlmimise ja muid Eesti Vabariigi välissuhtlemise küsimusi ning lahendada praktikas esile kerkinud, kuid seadusega reguleerimata probleeme.

Välissuhtlemisseaduse eelnõu algatati valituse poolt 6. mail 2004 ja välisteenistuse seaduse eelnõu 21. septembril 2005.

Riigikogu pressitalitus

Ülo Mattheus, 631 6352

[email protected]

Tagasiside