Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjonis toimus täna põhjalik arutelu Eesti energiajulgeoleku teemal, mille aluseks oli väliskomisjoni poolt tellitud ja Eesti Välispoliitika Instituudis valminud uurimus „Eesti energiajulgeolek Euroopa Liidu energiapoliitika kontekstis”. Uurimus on kättesaadav aadressil https://www.riigikogu.ee/?id=36583
 
Arutelu keskendus uuringus püstitatud küsimustele, kuidas mõjutab Eesti energeetika sõltuvus välismaistest tarnijaist Eesti välispoliitikat; mida peaks Eesti ette võtma, et vähendada riske, mis seotud Venemaalt imporditava maagaasi varustuskindlusega ja millised on Eesti võimalused Euroopa Liidu ühtse energiapoliitika kujundamisel.
 
Põhiliste järeldustena soovitasid uuringu autorid vähendada Eesti sõltuvust Venemaa energiaallikaist. Elektrienergia vallas tuleks uuringu autorite sõnul otsida võimalusi täiendavate energiaühenduste rajamiseks Euroopa Liidu liikmesmaade vahel ning stabiilse gaasivarustuse tagamiseks peaks Eesti koostöös Poola ja Soomega kaaluma Vene-Saksa gaasitoruga liitumise võimalusi ja ühise veeldatud maagaasi terminali rajamist Lätisse.
 
Uuringu autorite arvates tuleks Eestis välja töötada ka seadusandlus kriisiolukordade reguleerimiseks, kui gaasitarned peaksid mingil põhjusel lakkama.
 
Euroopa Liidus peaks Eesti uuringu autorite kinnitusel osalema aktiivselt ühtse energiapoliitika väljatöötamisel, toetama Läänemere energiaringi loomist, nii et ka Balti riigid oleksid ühendatud Euroopa Liidu ühtsesse energiavõrku, ja ennetama võimalusi, kus Venemaa hakkab monopoolse energiaeksportijana kasutama energeetikat poliitilise mõjutusvahendina.
 
Uurimust tutvustasid väliskomisjonile ja istungil viibinud majanduskomisjoni liikmetele Eesti Välispoliitika Instituudi direktor Andres Kasekamp, Tartu Ülikooli Euroopa Kolledži direktor Gert-Rüdiger Wegmarshaus ja magistrand Andres Mäe, TÜ politoloogia osakonna magistrand Anna-Maria Galojan, Tallinna Tehnikaülikooli teadur Sulev Soosaar, Wahlquist OÜ tegevdirektor Jaan Uustalu ja Tallinna Tehnikaülikooli dotsent Villu Vares.
 
Väliskomisjon jätkab energiajulgeoleku käsitlemist oma neljapäevasel istungil, kus ENPA Eesti delegatsiooni juht Marko Mihkelson annab ülevaate tema poolt ettevalmistatavast ENPA raportist „Oht energiatarnete kasutamiseks poliitilise survevahendina”. 
 
Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa pidas vajalikuks korralda juba lähitulevikus koos majanduskomisjoniga ka energiajulgeolekut käsitlev avalik istung Riigikogu Valges saalis.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside