Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kujundas tänasel istungil arvamuse kõrgetasemeliste välisvisiitide koordineerimise kohta.

Väliskomisjon kuulas informatsiooni Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja välisministri välisvisiitidest neljal komisjoni istungil:

11. november 2003: informatsioon peaministri välisvisiitidest – peaministri välisnõunik Andrus Normet;

2. detsember 2003: informatsioon Vabariigi Presidendi välisvisiitidest –Vabariigi Presidendi Kantselei välisosakonna juhataja Peeter Miller;

8. detsember 2003: informatsioon välisministri välisvisiitidest –välisministeeriumi asekantsler poliitika ja pressi küsimustes Tiina Intelmann;

9. detsember 2003: informatsioon Riigikogu esimehe välisvisiitidest –Riigikogu välissuhete osakonna juhataja Jüri Kahn.

Nende kohtumiste põhjal kujundas väliskomisjon alljärgneva arvamuse:

Kõrgetasemelisi välisvisiite tuleb kavandada lähtuvalt välispoliitilistest prioriteetidest.

Koordineeritud ja strateegiliselt kavandatud tegevus võimaldab ressursside efektiivsemat kasutamist.

Kõrgetasemeliste välisvisiitide parem koordineeritus tagab edukama välispoliitika teostamise.

Vabariigi Presidendi, Riigikogu esimehe, peaministri ja välisministri välisvisiitide kavandamine vajab tõhusamat koordineerimist; kusjuures sidustav roll peaks kuuluma välisministeeriumile.

Komisjoni arvates on mõistlik korraldada kuni kaks riigivisiiti Eestis ja kuni kaks riigivisiiti välisriikidesse aastas.

Komisjon peab vajalikuks avalikkuse igakülgset ja objektiivset teavitamist kõrgetasemelistest visiitidest.

Tagasiside