Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon arutas Vabariigi Valitsuse esitatud eelnõud “Eesti Euroopa poliitika 2011-2015” oma 17. oktoobri 2011 istungil ning kujundas arvamuse eelnõu VIII peatüki “EL välis-, kaitse- ja laienemispoliitika” kohta 20. oktoobri 2011 istungil. Eelnõu tutvustamiseks olid päevakorrapunkti arutelu juurde kutsutud välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael ja poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike.
 
Riigikogu väliskomisjon peab vajalikuks Eesti Euroopa Liidu poliitika teetähiste mahamärkimist järgnevaks neljaks aastaks. Komisjoni hinnangul on positiivne, et poliitikadokumendi eelnõu esitatakse laiapõhjalise arvamuse andmiseks, mis võimaldab erinevaid seisukohti käsitledes jõuda tasakaalustatud ja tervikliku lahenduseni. Väliskomisjon peab oluliseks, et antud dokumendis kajastatakse Eesti jaoks olulisi välispoliitilisi eesmärke, mida teostatakse läbi Euroopa Liidu välispoliitika kujundamise.
 
Väliskomisjonis toimunud arutelu põhjal on eelnõu kohta järgmised arvamused ja soovitused:
– Üldise hinnanguna peaks dokumendi konkreetsuse aste ja ideede paljusus olema suurem;
– Eelnõu tekst on liiga üldistav ning võrreldes varasemate samasisuliste dokumentidega (nt „Eesti Euroopa Liidu poliitika 2007-2011″) ei kajastu järjepidevus teemade käsitlemisel;
– Mitmed olulised teemad on jäänud eelnõus eraldi käsitlemata: atlandiülesed suhted; suhted Venemaaga; Aasia kasvav mõju; Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida arengud; Türgi roll;
– Täpsustamist vajavad Eesti suhted meile oluliste idapartnerluse riikide Ukraina, Moldova, Georgia ning Valgevenega;
– Laienemispoliitika toetamine peab olema vastavuses Euroopa Liidu tegutsemispõhimõtete ja -võimekusega;
– Dokument peaks paremini kajastama Riigikogus 2010. aastal kinnitatud otsuse „Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused” eesmärke (mitte viitena);
– Eesti julgeolekupoliitika suundade määratlemisel võiks enam esile tõsta Põhjala kaitseidentiteeti Euroopa Liidu kaitsepoliitika osana;
– Dokumendile lisatud tegevuskavas toodud eesmärgid ja tegevused tuleks detailsemalt lahti kirjutada.
 
Väliskomisjon toetab Eesti aktiivset tegevust Euroopa Liidu välispoliitika kujundamisel ja elluviimisel. Eestile kui riigile on oluline omada kindlaid hoiakuid Euroopas ja maailmas toimuvate protsesside kohta, et vajadusel kujundada kiiresti ja teadlikult seisukohad üksikküsimustes.
 
Marko Mihkelson
Väliskomisjoni esimees
 
Väliskomisjonist lähemalt sellel aadressil:
Tagasiside