Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tänasel väliskomisjoni istungil tutvustas välisminister Urmas Paet välisministeeriumis koostatavat analüüsi „Eesti välisesindused kuni 2015 ja 2015+“. Analüüsi sisuks on kaardistada Eesti esindatuse hetkeseis ja selle põhjal kujundada esindatuse tulevik nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Tegemist on protsessiga, kuhu kaasatakse ka teised ministeeriumid, aga samuti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, kellel on oma esindajad välisriikides. 

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul on komisjoni huviks see, et Eesti välisesinduste areng kajastaks parimal viisil Eesti välispoliitilisi prioriteete, arvestades samas maailma mõjukeskustes toimuvaid muudatusi. Piiratud ressursside juures tuleb eesmärgid täpsemalt sõnastada ja vastavalt nendele korrastada välisesinduste võrgustikku.
 
Väliskomisjon alustas kevadel Eesti välisesindatuse teemaliste kuulamistega. Selle raames tellis komisjon uuringu „Eesti välisesinduste võrgustik ja selle vastamine Eesti välispoliitika huvidele“, mille teostajaks on Eesti Välispoliitika Instituut ja mis valmib novembri lõpuks. Kuulamiste lõpus teeb väliskomisjon oma soovitused, millega peaks välisesinduste võrgustiku arendamisel arvestama, et paremini esindada Eesti inimeste huve ja käia kaasas muutuva maailmaga.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside