Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon arutas oma tänasel istungil Riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi koostatud Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu välis-, kaitse- ja laienemispoliitika osa. Dokumendist andsid ülevaate välisministeeriumi Euroopa Liidu küsimuste asekantsler Kaja Tael ning poliitikaküsimuste asekantsler Sulev Kannike.

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul erineb dokument oluliselt varasematest samasisulistest (EL poliitika 2004-2006 ja EL poliitika 2007-2011) ülevaadetest olles üldsõnalisem ja jättes kajastamata mõningad Eestile ning seega ka Euroopa Liidule olulised välispoliitika valdkonnad. Komisjoni liikmete tähelepanekutele vastavalt puuduvad sealt näiteks arengud Aasias, Põhja-Aafrikas ja Lähis-Idas. Samuti on liiga napilt mainitud suhteid Venemaaga ja jäetud tähelepanuta näiteks arengud Valgevenes ja Ukrainas ning puudutamata meile väga olulised atlandiülesed suhted. Samuti näeksid väliskomisjoni liikmed hea meelega Põhjala kaitseidentiteedi esiletõstmist Euroopa Liidu ühtse kaitseidentiteedi osana.
 
Sellega seoses tõstatas Mihkelson istungil küsimuse, kas Eesti Euroopa Liidu poliitika 2011 – 2015 eelnõu näol on tegemist dokumendiga, kus Eesti püüab kohanduda Euroopa Liidu välispoliitikaga või dokumendiga, kus Eesti esitab oma nägemuse välispoliitilistest küsimustest, et selle kaudu kujundada Euroopa Liidu välispoliitikat. Välisministeeriumi esindajad selgitasid, et seekord on tegemist teistsuguse lähenemisega, kus teadlikult on kirja pandud üldisemad eesmärgid, samuti kaasneb eelnõuga tegevuskava, kus kajastuvad konkreetsed ettevõetavad sammud.
 
Mihkelson rõhutas, et nii olulise dokumendi puhul tuleks jälgida teatud järjepidevust ega tohiks üldist lähenemist muuta, samuti peaks olema sellel dokumendil seos Eesti julgeolekupoliitika aluste ning valitsuse tegevuskavaga aastani 2015.
 
Mihkelsoni meelest on positiivne, et tegemist on siiski eelnõuga, kuhu on võimalik lisada omapoolseid täpsustusi ning teha ettepanekuid välispoliitiliste rõhuasetuste osas. Komisjoni esimees kutsus komisjoni liikmeid üles aktiivselt kaasa mõtlema ja vastavaid ettepanekuid esitama. Väliskomisjon jätkab arutelu eeloleval neljapäeval.
 
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside