Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon leidis oma tänasel istungil, et toetus hõimurahvastele peaks olema suurem.

Täna soome-ugri rahvaste toetamist arutanud väliskomisjon pidas vajalikuks suurendada hõimurahvaste programmi rahastamist 2006. aasta riigieelarvest ning alustada sellekohaseid konsultatsioone Riigikogu fraktsioonide ja valitsuse esindajatega.

Väliskomisjoni liikmed osutasid, et soome-ugri rahvaste teema on viimasel ajal tõusnud esile nii Euroopa Parlamendis, Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees, aga samuti Venemaa välispoliitilistes seisukohavõttudes. Väliskomisjoni esimees Enn Eesmaa viitas ka Eesti, Soome ja Ungari parlamentide delegatsioonide vastavale koostööle Parlamentidevahelises Liidus (IPUs). Väliskomisjoni liikmed avaldasid arvamust, et Eesti ka peaks eelnevast lähtuvalt oma hoiakut jõulisemalt väljendama ja soome-ugri rahvastele suunatud tegevusi rohkem toetama.

Eesti poolt rahastavaid programme ja tegevusi väliskomisjonis tutvustanud haridus- ja teadusminister Mailis Repsi sõnul ei ole ligikaudu 3 miljoni krooni suurusele toetusele esialgu lisa planeeritud, küll aga peaks täiendavaid vahendeid laekuma teistest programmidest. Järgmisel nädalal toimuval Soome, Ungari ja Eesti haridusministrite kohtumisel on kavas arutada soome-ugri koostöö edendamise võimalikkust Euroopa Liidu vastavate fondide kaudu.

Komisjoni istungil osalenud Hõimurahvaste Programmi Nõukogu esimehe Tõnu Seilenthali arvates vajab antud hetkel kõige enam toetust soome-ugri rahavaste temaatikat käsitleva informatsiooni töötlemine ja vahendamine. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi nõukogu esimees Mart Meri osutas omalt poolt tõsiasjale, et seni on informatsiooni vahendamine tuginenud vaid inimeste enda entusiasmile ja riiklik toetus sellele on olnud minimaalne. Info vahendamise tähtsusele viidates osutas Meri, et Venemaal oli soome-ugri rahavaste teema selle aasta juulis tehtud küsitluste põhjal üks enim huvi pakkunud valdkondi. Meri leidis, et hõimurahvaste informatsiooni vahendaval Soome-Ugri Rahvaste Infokeskusel on praeguses olukorras väga raske Venemaa propagandale vastu seista.

Riigikogu väliskomisjon on käsitlenud soome-ugri temaatikat ka oma varasematel istungitel ja jätkab oma seisukoha kujundamiseks küsimuse arutamist.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside