Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon sai esmaspäeval ülevaate Eesti kaasmaalaste poliitikast, mille uue perioodi programm on praegu kooskõlastamisel ja jõuab peagi valitsusse arutamisele.

„Tänases globaliseerunud maailmas on Eestile oluline pöörata senisest rohkem tähelepanu rahvuskaaslaste poliitikale. Mida paremini on tagatud mitmel pool maailmas elavate eestlaste seotus kodumaaga, eriti keeleõppe ja kultuuri edendamise toetuse kaudu, seda rohkem on eeldusi, et lahkunud noored naasevad kodumaale või aitavad Eestit oma tegevusega tutvustada nende elukohamaades. Arvestades seda, et kõigist rahastamistaotlustest suudetakse täna rahuldada vaid kümnendik, siis on siin kindlasti ruumi ressursi suurendamiseks,” ütles Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson.

Programmi on viimastel aastatel rahastatud riigieelarvest iga-aastaselt ligi 750000 euroga.

Riigikogu väliskomisjonile andsid ülevaate kaasmaalaste poliitikast mitme ministeeriumi esindajad, kelle hinnangul on eestlaste arvu kasv välismaal kaasa toonud ka kõrgendatud ootused rahvuskaaslaste programmile, mille sihtrühm on pidevalt laienenud. Viimastel aastatel väljarändes toimunud muutusi iseloomustab ka see, et väliseestlaskond nooreneb.

Käesoleval aastal lõpeb teine riiklik kaasmaalaste programm, mis algas 2009. aastal. Esimene programm aastatel 2004-2008 oli suunatud peamiselt idadiasporaas elavate eestlaste toetamisele, teine programm püüdis ida ja lääne toetust tasakaalustada, laienedes ka hajaeestlastele. Aastate 2014-2020 ehk kolmanda programmi lisanduvateks sihtrühmadeks on uuema väljarände esindajad ja need pagulaskonna ning vanema väljarände järeltulijad, kes enam eesti keelt ei valda.

Väljaspool Eestit saab eesti keelt õppida ligi 80 eri õppekohas. Samas on ka ligi 15000 kasutajat nii vene kui inglise keele baasil toimuvas e-õppekeskkonnas www.keeleklikk.ee.

Haridus- ja teadusministeeriumile teadaolevalt õpib käesoleval õppeaastal välismaal eesti keelt 3228 last. Aasta tagasi oli see arv 2893, kaks aastat tagasi 1775.

Eestlaste ja eestluse toetamine välismaal on korraldatud riikliku rahvuskaaslaste programmi kaudu, mida juhib haridus- ja teadusministeerium ning mida rakendatakse koostöös kultuuriministeeriumi ja välisministeeriumiga. Selle eesmärk on toetada eesti keele ja eesti keeles õpetamist välismaa koolides ning väliseestlaste õppimist Eestis, toetada välismaal elavate rahvuskaaslaste kultuuri ja kultuuripärandi säilitamist ning eestlaste ühtekuuluvustunnet ning soodustada eestlaste tagasipöördumist Eestisse ning tihendada koostööd välis- ja kodueestlaste vahel.

Riigikogu pressiteenistus

Tagasiside