Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon kiitis täna heaks muudatusettepanekud Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud välissuhtlemisseadusele. Välja kuulutamata jäetud seadus on teisel lugemisell kolmapäeval ja juhul, kui teine lugemine lõpetatakse on seadus kolmandal lugemisel neljapäeval 15. juunil.

Neljast muudatusettepanekust esimene lisab seadusesse üldistava regulatsiooni, mille kohaselt „välissuhtlemisasutused teavitavad välisministeeriumi oma välissuhtlemisalasest tegevusest”. Välja jäetakse otsene viide Vabariigi Presidendile ja Riigikogule. Antud küsimuses oli president seisukohal, et praegune redaktsioon näeb presidendile ette aruandekohustuse välisministeeriumi ees, mis presidendi hinnangul on vastuolus põhiseaduses toodud pädevustega.

Teine muudatusettepanek sätestab, et presidendi välisvisiitide plaani koostab välisministeerium koos Vabariigi Presidendi Kantseliga. Väljakuulutamata jäetud seaduses viide presidendi kantseleile puudus.

Kolmas muudatus täpsustab suursaadikute nimetamist ja neljas muudatus teeb redaktsioonilise täpsustuse.

Tehtud muudatused lähtuvad väliskomisjon otsusest möödunud nädalal, et õigusselguse huvides tehakse seaduses täiendused, mis aitavad seaduse mõtte paremini välja tuua.

Vabariigi Presidendi teatas oma otsusest jätta välissuhtlemisseadus välja kuulutama 23. mail.  7. juunil otsustas Riigikogu võtta seadus uuesti menetlusse.

[email protected]

Tagasiside