Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Väliskomisjon lisas Eesti-Vene piirileppe ratifitseerimise seaduse eelnõusse preambuli viitega Tartu rahule ja täiendas eelnõu seletuskirja.

Riigikogu väliskomisjon otsustas konsensusega esitada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Eesti-Vene riigipiiri lepingu ning Eesti vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (660 SE) esimesele lugemisele muudetud kujul. Eelnõu tekstile lisati preambul ning seletuskirja täpsustati Tartu rahulepingu kehtivuse ja Eesti Vabariigi õigusliku järjepidevuse küsimuses.

Homme esimesele lugemisele tulev eelnõu tekst näeb välja järgnevalt:

”Lähtudes 1918. aasta 24. veebruaril välja kuulutatud Eesti Vabariigi õiguslikust järjepidevusest ning

silmas pidades, et käesoleva seaduse §-s 1 nimetatud leping muudab kooskõlas Eesti Vabariigi põhiseaduse artikliga 122 osaliselt 1920. aasta 2. veebruari Tartu rahulepingu artikli III lõikes 1 määratletud riigipiiri joont ega mõjuta ülejäänud lepingut ning ei määra ette piirilepingutega mitteseotud kahepoolsete küsimuste käsitlemist,

Riigikogu otsustab

§ 1. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 121 punktile 1 ja §-le 122 ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Eesti-Vene riigipiiri leping, mis kirjutati alla 2005. aasta 18. mail Moskvas.

§ 2. Vastavalt Eesti Vabariigi põhiseaduse § 121 punktile 1 ja §-le 122 ratifitseerida juurdelisatud Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline Narva ja Soome lahe merealade piiritlemise leping, mis kirjutati alla 2005. aasta 18. mail Moskvas.”

Uue eelnõu teksti leiab aadressilt

http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=051580024&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

ja seletuskirja

http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?itemid=051580025&login=proov&password=&system=ems&server=ragne1

Tagasiside