Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu väliskomisjon kuulas oma eilsel (22.11.12) istungil ära välisminister Urmas Paeti ja teiste ministeeriumite esindajate ülevaate Aasia-suunalise tegevuse edendamisest. Ülevaade tugineb väliskomisjoni poolt selle aasta mais heaks kiidetud raportile „Eesti võimalused ja huvid Aasias aastani 2025“ ja selles sisalduvaile 24 soovitusele.

Väliskomisjon otsustas edastada valitsuse vastused ka teistele Riigikogu asjaomastele komisjonidele, kuna need puudutavad  küsimusi, mis seotud välismajanduspoliitika, kultuuri- ja hariduskoostöö ning siseriikliku õigusega (elamis- ja tööload jms).

Väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni sõnul jätkab komisjon arutelu teemade kaupa oma edasistel istungitel, et käsitleda raportis esile toodud küsimusi põhjalikumalt. Mihkelson rõhutas vajadust alustada tõsist poliitilist debatti targa immigratsioonipoliitika üle.

Väliskomisjoni eilsel istungil osalesid lisaks Paetile välisministeeriumi välismajanduse- ja arengukoostöö osakonna peadirektor Andre Pung, poliitikaosakonna 4. büroo (Aasia, Aafrika, Austraalia ja Ladina-Ameerika büroo) direktor Kai Kaarelson, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja asetäitja Raul Allikivi ning haridus- ja teadusministeeriumi Euroopa Liidu ja rahvusvahelise koostöö osakonna juhataja Kalmar Kurs.

Oma raporti ja soovituste koostamisel viis väliskomisjon läbi kuulamisi erinevate ministeeriumide ja ametkondade, era- ning kolmanda sektori esindajatega. Teema süsteemsemaks käsitlemiseks telliti Tallinna Ülikooli teadlaste töörühmalt analüüs „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitusi Eestile“, mis on kättesaadav Riigikogu uuringuveebis. Regioonis toimuva paremaks mõistmiseks külastas väliskomisjoni delegatsioon 2011. aasta novembris Jaapanit ja Korea Vabariiki, 2012. aasta märtsis viibis komisjoni esimees koos Eesti Arengufondi delegatsiooniga Indias.

Raport annab ülevaate Aasia suundumustest kuni 2025. aastani, teeb kokkuvõtte väliskomisjoni Aasia-teemalistest kuulamistest ning vaatleb lähemalt nii Eesti välis- kui ka majanduspoliitikat ning samuti haridus- ja teaduskoostööd ning kultuurisuhteid Aasia suunal.

Riigikogu pressitalitus
Ülo Mattheus, 631 6352

23. november 2012

 

Tagasiside